ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈအတြက္ အခါေကာင္း ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈအတြက္ အခါေကာင္း ေရြးခ်ယ္ျခင္း

အထက္ပါ ေန႔ရက္ေတြရဲ႕ အခ်ိန္အခါေတြဟာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ အင္အားနဲ႔ အႀကံအစည္ေတြ လ်င္ျမန္စြာ ၿပီးေျမာက္ေစတတ္ေသာ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးမွ ၀ါေယာဓာတ္ ေပၚထြန္းေသာ ကာလမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ … Read More »

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၁၉၊ စက္တင္ဘာလ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၁၉၊ စက္တင္ဘာလ)

နကၡတ္အခ်ိန္အခါေကာင္းတြင္ အစြမ္းထက္ျမက္ေသာ ဂါထာေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္ေလးျမတ္စြာ ရြတ္ပြား ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔ ကုသုိလ္ကံအေၾကာင္းတရားအလိုက္ လိုအင္ဆႏၵ ျပည့္ဝျခင္း၊ ေငြေၾကးဓန ဥစၥာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္း၊ စီးပြားလာဘ္လာဘ တုိးတက္ျခင္းမ်ား ရရွိၾကပါေစေသာ္၀္….… Read More »

ကုိးစေနမွာ ကုသိုလ္ျပဳပါ

ကုိးစေနမွာ ကုသိုလ္ျပဳပါ

ေလာကီအဓိဌာန္ေတြ ေဆာင္ရြက္တာေတြ၊ ဘာသာေရးနဲ႕ဆိုင္တဲ့ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္မႈေတြအတြက္ ဒီရက္ဟာ ထူးထူးျခားျခား အက်ိဳးေပးတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆရွိပါတယ္။… Read More »

ေန႔သားအလိုက္ အခါေကာင္းေရြးခ်ယ္နည္းဇယား

ေန႔သားအလိုက္ အခါေကာင္းေရြးခ်ယ္နည္းဇယား

အႀကံအစည္ (သို႔) လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္လိုပါက “ေဇယ်ံ” အခါကုိ ေရြးပါ။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာလိုျခင္း၊ ဓနဥစၥာ တုိးပြားလိုျခင္းတုိ႔အတြက္ “သုခံ” အခါကို ေရြးပါ။ လာဘ္လာဘမ်ား ပြင့္လန္းလိုပါက “လာဘံ”အခါကို ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳရပါမည္။… Read More »

အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ အသံုးတည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု

အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ အသံုးတည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု

ဆရာမ်ားသင္ၾကားျပသေပးခဲ့ေသာ ျမန္မာ့အဂၤ၀ိဇၨာပညာခန္း၏ ဥာဏ္ေစစားရာ အပိုင္းက႑ ျဖင့္ အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ လြယ္ကူထိေရာက္လွေသာ အစီအရင္တစ္ခုအား ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါ၏ ။ … Read More »

အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားအတြက္

အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားအတြက္

ဆုိင္နဲ႔ကႏၷားနဲ႔ပဲ ေရာင္းေရာင္း၊ ပ်ံက်ပဲလုပ္လုပ္ အေရာင္း၀ယ္သမားအားလံုးအတြက္ အလြယ္ကူဆံုးနဲ႔ အသံုး၀င္ႏုိ္င္မယ့္ အစီရင္အခ်ိဳကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါၿပီ။ ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ျပီးေတာ့ လက္ေတြက်င့္သံုး ေအာင္ျမင္အက်ိဳးထူးႏိုင္ၾကပါေစ…… Read More »

ဓနသိဒိၶနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၁၉၊ ဇူလိုင္လ)

ဓနသိဒိၶနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၁၉၊ ဇူလိုင္လ)

နကၡတ္အခ်ိန္အခါေကာင္းတြင္ အစြမ္းထက္ျမက္ေသာ ဂါထာေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္ေလးျမတ္စြာ ရြတ္ပြား ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔ ကုသုိလ္ကံအေၾကာင္းတရားအလိုက္ လိုအင္ဆႏၵ ျပည့္ဝျခင္း၊ ေငြေၾကးဓန ဥစၥာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္း၊ စီးပြားလာဘ္လာဘ တုိးတက္ျခင္းမ်ား ရရွိၾကပါေစေသာ္၀္…….… Read More »

ေဘးကင္းရန္ကြာ သံပရာစီရင္နည္း

ေဘးကင္းရန္ကြာ သံပရာစီရင္နည္း

မိသားစုလိုက္ ကံနိမ့္တာမ်ဳိးကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ထိေရာက္တဲ့ ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ အစီအရင္ေလးတစ္ခု ကၽြန္ေတာ္ ဒီမွာ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ … Read More »

ေနရာထုိင္ခင္း၊ ရာထူးဌာနအတြက္ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ယၾတာ

ေနရာထုိင္ခင္း၊ ရာထူးဌာနအတြက္ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ယၾတာ

အပတ္စဥ္ ျပဳလုပ္ၿပီး အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ေရာက္လာတာနဲ႔အမွ် ကိုယ္ရည္မွန္းတ့ဲ ေနရာထုိင္ခင္း၊ ရာထူးဌာနနဲ႔လည္း ျပည္စုံလာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းပါဗ်ား..။… Read More »

ဘႀကီးေအာင္ရဲ႕ ဆန္ေရာင္းနည္း

ဘႀကီးေအာင္ရဲ႕ ဆန္ေရာင္းနည္း

နယ္ျမိဳ႕ေလးတစ္ခုမွ ေအာင္ျမင္လွေသာ ဘၾကီးေအာင္၏ ဆန္ဆိုင္တြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား စသည့္ အဂၤါနံသင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳေနသူမ်ားအတြက္ ေစတနာ ေရွ႕ထား၍ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။… Read More »