ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ မတ္လ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ မတ္လ)

၂၀၂၀၊ မတ္လအတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္အေပၚ စန္း (တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ (စန္းျဖတ္ခ်ိန္ကုိ ေကပီ နယူးအာယနစနစ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည္)

တိထီ (၅) ျဖာ မဂၤလာအခါ ေ႐ြးနည္း

တိထီ (၅) ျဖာ မဂၤလာအခါ ေ႐ြးနည္း

ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ မဂၤလာအခါ ေ႐ြးျခယ္လိုသူတိုင္း အလြယ္တကူနဲ႔ သိရွိ နားလည္လြယ္ေအာင္ တိထီ (၅)ျဖာနဲ႔ မဂၤလာအခါ ေ႐ြးနည္းကို တင္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ တြဲလက္ခိုင္မာ ယၾတာ

ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ တြဲလက္ခိုင္မာ ယၾတာ

ခ်စ္သူရည္းစားေတြ၊ ဇနီးေမာင္ႏွံေတြရဲ႕ တြဲလက္ေတြ ၿမဲၿမံေစမယ့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာအစီအရင္ေတကို ေဗဒင္သုတအျဖစ္ တင္ျပေပးပါမယ္။

အိပ္မက္မေကာင္းလွ်င္ …

အိပ္မက္မေကာင္းလွ်င္ …

အိပ္မက္ႏွင့္ပက္သက္၍ နက္နဲေသာဆန္းက်ယ္မႈအခ်ိဳ႕ရွိသည္မွာကား အေသခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အိပ္မက္တိုင္းသည္ နိမိတ္ကို ေဖာ္ျပေနသည္ကား မဟုတ္ေသးပါေခ်။

အထက္လူႀကီးနဲ႔ အဆင္ေျပေစဖို႔

အထက္လူႀကီးနဲ႔ အဆင္ေျပေစဖို႔

ဦးစြာပထမအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ အထက္လူႀကီးက ဘာေန႔ဖြားလဲ ဆိုတာ သိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အကယ္၍ တိတိက်က် မသိဖူးရင္လည္း ျပႆနာ မရွိပါ။ သူ႔ရဲ႕ နာမည္အစစာလုံးကို ေန႔နံအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး စီမံႏိုင္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆးမဂၤလာရက္ေကာင္းမ်ား

ေခါင္းေဆးမဂၤလာရက္ေကာင္းမ်ား

ေဖာ္ျပပါ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေန႔သားသမီးအလိုက္ မိမိတို႕၏ ဂဟပတိအရပ္ကုိ မ်က္ႏွာမူၿပီး တေလ်ာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေဆး ေခါင္းေလွ်ာ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမဂၤလာမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ပါသည္။

ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေသာ မိသားစုဘဝ ျဖစ္ေစဖို႔

ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေသာ မိသားစုဘဝ ျဖစ္ေစဖို႔

အိမ္ပူအိမ္ဆူေနၿပီး မိသားစုဝင္မ်ား တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး စိတ္ဝမ္းမကြဲေစဖုိ႔ႏွင့္ သာယာခ်မ္းေျမ႕ၿပီး စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ မိသားစုဘဝကို လိုလားသူမ်ားအဖို႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တားေရာ့ကားခ်ပ္ကို အေဆာင္ျပဳရပါမည္။

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၀၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္နာရီတုိ႔သည္ ယခု ၂၀၂၀၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္း (တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ ကာလ ျဖစ္ပါသည္။