ေငြမၿမဲဘူးတဲ့လား

ေငြမၿမဲဘူးတဲ့လား

ဝင္လာသမွ် ေငြမ်ား တည္တံ့ ခုိင္မာ စုေဆာင္းႏုိင္ၿပီး ပံုမွန္ဝင္ေနက် လာဘ္လာဘမ်ား၊ ရစရာေပးစရာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပဳလုပ္ၾကည့္ပါ။… Read More »

အတာစားျခင္းႏွင့္ ရိုးရာအယူအဆ

အတာစားျခင္းႏွင့္ ရိုးရာအယူအဆ

ဤသို႔ အတာစားျခင္းကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ကံေကာင္းျခင္း၊ လုပ္ကိုင္သမ်ွေအာင္ျမင္ျခင္း၊ သမၼာေဒဝ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ား မစျခင္း ရွိမည္ဟု ဆိုထားခ်က္ရွိသည္။… Read More »

ႏွစ္သစ္အခါ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ

ႏွစ္သစ္အခါ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ

ဤသို႔ သၾကၤန္အခါတြင္ စနစ္တက် ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳျခင္းျဖင့္ လာမည့္ တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုး ဘုန္းကံပြင့္လန္းျခင္း၊ မေကာင္းေသာေဘးရန္ အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကင္းေ၀းျပီး လုပ္ငန္းစီးပြားတိုးတက္ျခင္း၊ ေကာင္းျခင္းမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းအက်ိဳးကို ရရွိေစမည္ဟု က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ညြန္းဆိုထားပါသည္။… Read More »

သႀကၤန္ပန္းအုိးႏွင့္ သႀကၤန္မင္းကို ႀကိဳဆုိျခင္း

သႀကၤန္ပန္းအုိးႏွင့္ သႀကၤန္မင္းကို ႀကိဳဆုိျခင္း

သၾကၤန္မင္းသည္ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္မွ ဝင္မည္ျဖစ္ေပရာ အလုပ္ေနရာ (သို႔မဟုတ္) ေနအိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ား၏ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္တြင္ အတာအိုးကို ထားရွိရေပမည္။… Read More »

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၁၉၊ ဧၿပီလ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၁၉၊ ဧၿပီလ)

ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္လိုသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ဒိဝါတပတိဂါထာႏွင့္ ရွင္သီဝလိ ၁၀ ဂါထာေတာ္ကို တပါတည္း ပူးတြဲ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ … Read More »

ေန႔နံအလိုက္ ဘုရားရွိခုိးျခင္းႏွင့္ လာဘ္ဖြင့္အစီအရင္

ေန႔နံအလိုက္ ဘုရားရွိခုိးျခင္းႏွင့္ လာဘ္ဖြင့္အစီအရင္

တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ ပံုမွန္လွဴဒါန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္း၀င္ေငြေကာင္းျခင္း၊ လာဘ္လာဘပြင့္လန္းျခင္း၊ ေငြေၾကး ကံေကာငး္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါတယ္။… Read More »

ေနာက္ေက်ာကုိ ထုိးမယ့္ဓား

ေနာက္ေက်ာကုိ ထုိးမယ့္ဓား

ဒီကိန္းခန္းဟာ လူတုိင္း အလြယ္တကူ တြက္ခ်က္ႏုိင္ေအာင္ ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ မူလဇာတာနဲ႔ အမည္သာဘာဝအရ ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။… Read More »

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၁၉၊ မတ္လ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၁၉၊ မတ္လ)

နကၡတ္အခ်ိန္အခါေကာင္းတြင္ အစြမ္းထက္ျမက္ေသာ ဂါထာေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္ေလးျမတ္စြာ ရြတ္ပြား ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ …… Read More »

ေျခာက္ေထာင့္ၾကယ္ကုိ အသံုးျပဳျခင္း

ေျခာက္ေထာင့္ၾကယ္ကုိ အသံုးျပဳျခင္း

ကုိယ့္ကို အရမ္းဆိုးဆုိးဝါးဝါး ဒုကၡေပးေနသူေတြေတာင္ ဒီအစီအရင္ကို သံုးၾကိမ္ထက္ ပို မလုပ္ရဘဲ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။ … Read More »

ႏွလံုးသားေရးရာနဲ႔ ဖုန္းေရႊပညာ

ႏွလံုးသားေရးရာနဲ႔ ဖုန္းေရႊပညာ

ဖုန္းေရႊပညာရပ္မွာ အေနာက္ေတာင္အရပ္ဟာ Love and Romance ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး လူခ်စ္လူခင္မ်ားျခင္း စန္းေကာင္းျခင္း ညိဳ႕ငင္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ ပီယဓာတ္ကို အေနာက္ေတာင္အရပ္က ဖန္တီးႏိုင္တယ္လို႕ သတ္မွတ္ပါတယ္။ … Read More »