စေနေန႔ဖြားတုိ႔ရဲ႕ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကံဇာတာ

ယခုနွစ္ ၁၃၈၀ ခုနွစ္ကေတာ့ စေနေန႔ဖြားအားလုံးအတြက္ အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ ဘ၀စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အေျပာင္းအလဲေတြ ၊ မင္းအစုိးရႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနတတ္ေသာ အခက္အခဲေလးေတြ ေပၚေပါက္လာတတ္ခ်ိန္ပါပဲ။

အဓိကအားျဖင့္ကေတာ့ အေျပာင္းအလဲေတြကုိ လက္ခံေျပာင္းလည္း က်င့္သုံးနုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ့္ နွစ္မ်ဳိးလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ သဘာ၀တရားကကုိပဲ ဒီေနရာမွာ ဒီလုိဆက္လုပ္လုိ႔ မျဖစ္ေတာ့တဲ့အေျခအေနေတြ ဆီကုိ တြန္းပုိ႔ေပးလာတတ္ပါတယ္။

အေသးစိတ္အားျဖင့္ က႑ခြဲျခားၿပီး ေအာက္မွာ ဆက္လက္ ေရးသားေပးလုိက္ရပါတယ္။

အလုပ္အကုိင္

ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း အေျပာင္းအလဲနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမယ့္ နွစ္ပါ။ ပုံမွန္သြားေနက် စည္းကမ္း နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ေတာ့မွာမုိ႔ က်ေရာက္လာသည့္ အေျပာင္းအလဲေတြကုိ လက္ခံေျပာင္းလဲနုိင္ဖုိ႔ အထူးလုိအပ္လာပါလိမ့္မယ္။ မိမိတုိ႔ အက်ဳိးစီးပြားကုိလည္း ေနရာတုိင္းမွာ စည္းကမ္းေတြ ၊ ဥပေဒသ အေျပာင္းအလဲေတြက ကန္႔ကြက္ပိတ္ဆုိ႔ေကာင္း ပိတ္ဆုိ႔လာတတ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေျပာင္းအလဲေတြကုိ ေကာင္းစြာ ေျပာင္းလဲနုိင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အခက္အခဲေတြၾကားထဲက ရလာနုိင္သည ့္ေအာင္ျမင္မႈသည္လည္း သာမန္ထက္ ပုိမုိၾကီးမားလာနုိင္ပါတယ္။ အေရးၾကီးေသာ စာခ်ုဳပ္စာတမ္းေတြ၊ လက္မွတ္ေရးထုိးရျခင္းေတြ ၊ အသိမွတ္ျပဳမႈ ကတိက၀တ္ျပဳမႈေတြတုိင္းကို သတိႀကီးစြာ ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ နွစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။


ေမတၱာေရး

ဒီတစ္နွစ္ ေမတၱာေရးကေတာ့  စေနေန႔ဖြားေတြ အတြက္ .အားျပိဳင္မႈေလးေတြ ပါလာေနတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ …လူပ်ဳိအပ်ဳိေတြ အတြက္ ..ခ်စ္မႈေရးရာက႑မွာ အျပိဳင္အဆုိင္ သေဘာေလးေတြ ပါလာေနတတ္ခ်ိန္ပါပဲ။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြအဖုိ႔ေတာ့…ဒီနွစ္ထဲမွာ မိမိတုိ႔အိမ္ေထာင္ဖက္သည္ ေဒါသအနည္းငယ္ ႀကီးလာတာ ၊ စိတ္ဆတ္လာတာမ်ဳိးကို ေတြ႕ေနရပါလိမ့္မယ္။ ပ်ဳိရြယ္သူေတြထဲက စိတ္ကူးယဥ္တတ္သူေတြ အတြက္ေတာ့ ငယ္ရြယ္သူ ၊ ဖ်တ္လတ္တက္ၾကြသူ…၊ စတုိင္က်၊ ေခတ္မီသူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ဖူးစာဆုံရတတ္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ပညာေရး

ပညာေရးမွာ အဖုအထစ္နဲ႔ မေရရာမႈမ်ား မ်ားျပားတတ္ခ်ိန္ပါပဲ။ အခ်ဳိ႕ေသာ စေနေန႔ဖြားအခ်ဳိ႕အဖုိ႔ေတာ့ ကံမေကာင္းအေၾကာင္း မလွစြာဘဲ  တက္ရမယ့္သင္တန္း မတက္ျဖစ္တာ၊ ပညာသင္ၾကားေရးကုိ စြန္႔လႊတ္ရတာမ်ဳိးေလးေတြ ရွိလာ ၾကံဳလာနုိင္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ့ ပညာေရးမွာ မေရရာ မေသခ်ာမႈေတြ ဖုံးလႊမး္လာနုိင္ေသာ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါေၾကာင္း။

က်န္းမာေရး

က်န္းမာေရး အားနည္းေနသူမ်ား အစိမ္းေရာင္ကုိ မျဖစ္မေန ေရွာင္သင့္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနွစ္အဖုိ႔ စေနေန႔ဖြားမ်ား ေခ်ာင္းအလြန္အမင္း ဆုိးျခင္း၊ ရင္က်ပ္ျခင္း၊ အသက္ရႈ မ၀သကဲ့သုိ႔ ခံစားရတတ္ျခင္း၊ ေသြးေပါင္က်ျခင္း၊ ေသြးနွင့္ပတ္သက္ေသာ ေ၀ဒနာ ခံစားရတတ္ျခင္း၊ အမ်ဳးိသမီးမ်ား မီးယပ္ ငုပ္တတ္ျခင္း ၊ မီးယပ္မမွန္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပြားလြယ္ေသာ ကာလမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေရလမ္းခရီး အသြားအလာ ဆင္ျခင္သင့္သလုိ ေရတြင္ ဥပါဒ္ ေပးလြယ္ေသာ ကာလျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သတိျပဳရပါလိမ့္မယ္။

အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္

ၾကားသုံးၾကား ဘယ္ၾကားမွ မ၀င္နဲ႔လုိ႔ သတိေပးရမယ့္နွစ္ပါ။ မဆီမဆုိင္ ၾကားညွပ္ေနရတဲ့ကံကုိ ဒီတစ္နွစ္ စေနေန႔ဖြားမ်ား အမ်ားဆုံး ၾကံဳၾကရပါလိမ့္မယ္။ ယာဥ္ကားမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကံမေကာင္းတတ္ေသာ နွစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီတစ္နွစ္မွာ စေနေန႔ဖြားေတြ အဖုိ႔ အလုိလိုေနရာေပးခံရတတ္ျခင္း၊ အေထာက္အပံ႔ေကာင္း ရျခင္း၊ မထင္မွတ္ဘဲ ေျမာက္အရပ္မွ ျဖစ္ေစ၊ ေသာၾကာေန႔မ်ဳိးမွာျဖစ္ေစ ကံေကာင္းျခင္းမ်ဳိးေလးေတြလည္း ၾကံဳၾကိဳက္ၾကရတတ္ပါတယ္။

ဒီနွစ္မွာ စေနေန႔ဖြားေတြသည္ ….မိမိကုိယ္မိမိ ဆင္ျခင္သုံးသပ္မိျခင္း၊ ပညာစရုိက္ ထြန္းကားလာတတ္ျခင္း၊ အမ်ားစုမွ မိမိထံမွ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံမႈ ျပဳလာတတ္ျခင္းေတြလည္း ၾကံဳလာၾကရပါလိမ့္မယ္။ ေနရာထုိင္ခင္း ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိေနေသာ စေနေန႔ဖြားမ်ားအဖုိ႔ကေတာ့ ဒီတစ္နွစ္မွာ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥေလးေတြ အဆင္ေျပတတ္ပါတယ္။

၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕လည္း ဌာနေကာင္းရျခင္း ..ေကာင္းေသာဌာနမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိတတ္ျခင္း ၾကံရတတ္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ..အသက္အားျဖင့္ …၂၀ ၊ ၂၇ ၊ ၃၄ ၊ ၄၁ ၊ ၄၈ ၊ ၅၆နွစ္အရြယ္ စေနေန႔ဖြား မ်ားအဖုိ႔ ေနရာဌာနနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကံ ပုိမုိေကာင္းမြန္တတ္ေသာ နွစ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း..။

ေလးစားစြာျဖင့္

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
09 789 333 791, 09 318 17 287 ေဟာခန္းလိပ္စာ – တုိက္ 6 ၊ အခန္း 3 ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ျမကန္သာအိမ္ယာ၊ ျမကန္သာလမ္း ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ အနီးဆုံး မွတ္တုိင္ – ဆင္ေရတြင္းမွတ္တုိင္

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)