ေသာၾကာေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ေဟာစာတမ္း

ေသာၾကာေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ေဟာစာတမ္း

အမ်ားစုေသာ ေသာၾကာေန႔ဖြားေတြအတြက္ သည္တစ္ႏွစ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္သည္ ဖိအားေတြ၊ တာ၀န္ေတြ၊ အခက္အခဲေတြ မ်ားျပားေစတတ္ေသာႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤါေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ေဟာစာတမ္း

အဂၤါေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ေဟာစာတမ္း

ဒီတစ္နွစ္မွာ ေနရာထုိင္ခင္း၊ ေနရာဌာန ၊ လုပ္ငန္းေနရာ ပုိင္းဆုိင္ရာက႑ေတြမွာ အေကာင္းဆုံး ကံက်ဳိးေပး ရရွိႏုိင္သူေတြသည္ အဂၤါေန႔ဖြားေတြပါပဲ။

၁၃၈၂ ၊ ႏွစ္သစ္ကူးမွာ ျပဳအပ္ဖြယ္ရာ

၁၃၈၂ ၊ ႏွစ္သစ္ကူးမွာ ျပဳအပ္ဖြယ္ရာ

ေဖာ္ျပပါကာလေတြမွာ အထက္ပါအတုိင္းအညြန္႔အခကတုိ႔ကုိ ဘုရားကပ္လႈျခင္း ၊ အိမ္ခန္း၊ ဆုိင္ခန္း၊ ရုံးခန္းမ်ားတြင္ ထုိးေပးထားျခင္းအားျဖင့္ ကံေကာင္းမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိနုိင္ၾကပါေစခင္ဗ်ား။

ျမန္မာႏွစ္သစ္ (၁၃၈၂) မွာ သတိထားရမယ့္ နာမည္ရွင္မ်ား

ျမန္မာႏွစ္သစ္ (၁၃၈၂) မွာ သတိထားရမယ့္ နာမည္ရွင္မ်ား

တေပါင္းလျပည့္ေန႔က စၿပီး ေရွ႕လာမယ့္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးမွာ ေအာက္ပါနာမည္ရွင္ေတြဟာ အထူး ဂရုစုိက္ရမယ့္ နာမည္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ျမန္မာႏွစ္သစ္ (၁၃၈၂) မွာ ကံအားသာမယ့္ နာမည္ရွင္မ်ား

ျမန္မာႏွစ္သစ္ (၁၃၈၂) မွာ ကံအားသာမယ့္ နာမည္ရွင္မ်ား

ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္သည္ .သူတုိ႔အတြက္ ကံေကာင္းေစတတ္ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရေတာ့မယ့္ အေနအထား ျဖစ္လာပါမယ္။

နာမည္အဖ်ားစာလုံး စေနနံပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္

နာမည္အဖ်ားစာလုံး စေနနံပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္

နာမည္အဖ်ားစာလုံး (သုိ႔မဟုတ္) အဆုံးစာလုံးကုိ စေနနံ တ၊ထ၊ဓ၊ဒ၊န၊ဌ ေတြနဲ႔ မွည့္ေခၚထားေသာ အမည္ရွင္မ်ားအတြက္ပါ။ ဥပမာ အားျဖင့္ .စုိးမုိးထြန္း ၊ ျမတ္လင္းထင္၊ မြန္မြန္ေႏြး၊ သန္းသန္းေဌး၊ ယုယႏွင္း စသည္တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

နံတူစဆံုး မွည့္ေသာ အမည္မ်ားအေၾကာင္း

နံတူစဆံုး မွည့္ေသာ အမည္မ်ားအေၾကာင္း

အလြန္ႀကီးမားတဲ့ ျခေတာင္ပုိ႔တစ္ခုကုိ ေသးငယ္တဲ့ သတၱ၀ါေလးေတြရဲ႕ အၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈနဲ႔ တည္ေဆာက္ ျပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္သလို ထပ္ခါထပ္ခါ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အႏုိင္ယူ ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ထူးမ်ဳိးကုိ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားမွာ နံတူအစအဆံုး မွည့္တဲ့ (ကတၱဳကာရကအမည္ရွင္) ေတြပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အစာမွား၊ ေဆးမွား ျဖစ္လြယ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ား

အစာမွား၊ ေဆးမွား ျဖစ္လြယ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ား

ျမန္မာ့မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာအရ ေအာက္ပါ ဇာတာရွင္ေတြဟာ အစားမွား၊ ေဆးမွား ျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမ်ားၾကပါတယ္။

ေနလ ပညတ္ သတိကပ္ဖြယ္

ေနလ ပညတ္ သတိကပ္ဖြယ္

ေန႔နံအားထက္ ပညတ္တြဲေတြရဲ႕ ႀကီးစုိးမႈသည္ ဘ၀ကုိ ပိုမို လႊမ္းမုိးေစတာလည္း ကၽြန္ေတာ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေလ့လာ သုေတသနျပဳခဲ့ပါတယ္။

အမည္အရင္းစာလုံးအေၾကာင္း (၂)

အမည္အရင္းစာလုံးအေၾကာင္း (၂)

အမည္အရင္းစာလုံး (သို႔မဟုတ္) အစစာလုံးအေၾကာင္း စာစု (၁) မွာ အတန္အသင့္ ရွင္းျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေနာက္ထပ္ နည္းနည္း ဆက္ခ်င္ပါေသးတယ္။