က်န္းမာမွ ခ်မ္းသာဖုိ႔ အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္ရန္

က်န္းမာမွ ခ်မ္းသာဖုိ႔ အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္ရန္

ေနထုိင္မေကာင္း မမာမက်န္းသူရဲ႕ အိပ္ယာေခါင္းရင္းမွာ ပန္းအုိးေလးတစ္အုိး ထားမယ္။ လုိအပ္တဲ့ အညြန္႔အခက္အပြင့္ တစ္စုံတစ္ရာကုိ ထုိပန္းအုိးေလးနဲ႔ထည့္ထားျပီး ေခါင္းရင္းမွာ ထားေပးထားရုံပဲ။ ေျခာက္လာညိွးလာရင္ အသစ္ျပန္လဲ ..ဒါပါပဲ။

အဂၤါေန႔ဖြားတုိ႔ကံဇာတာ ( ၁၃၈၃ခုႏွစ္ )

အဂၤါေန႔ဖြားတုိ႔ကံဇာတာ ( ၁၃၈၃ခုႏွစ္ )

အက်ုိးစီးပြား ရွာေဖြရာတြင္ အနည္းငယ္ ထိမ္းခ်ဳပ္ရခက္ခဲမည္။ မိမိ အက်ဳိးစီးပြား ရရွိႏုိင္သည့္ အေနအထားကုိ ျပင္ဆင္ရျခင္း၊ ေျပာင္းလဲရျခင္း ၊ ပုံစံေျပာင္းျပီး စီးပြား ရွာေဖြရျခင္း မ်ားျပားတတ္သည္။

စေနေန႔ဖြားတုိ႔ ကံဇာတာ (၁၃၈၃ ခုႏွစ္)

စေနေန႔ဖြားတုိ႔ ကံဇာတာ (၁၃၈၃ ခုႏွစ္)

ျမန္မာနွစ္သစ္ ၁၃၈၃ ခုႏွစ္အတြင္း မွာ စေနေန႔ဖြား မ်ားစြာအတြက္ ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးျပစ္ ကံဇာတာအသီးသီးကုိ အမည္မ်ားနွင့္တစ္ကြ …တစ္ဆင့္ခ်င္း ေဖာ္ျပေပးသြားပါ့မယ္။

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားတုိ႔ ကံဇာတာ (၁၃၈၃ခုနွစ္)

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားတုိ႔ ကံဇာတာ (၁၃၈၃ခုနွစ္)

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ …သည္တစ္နွစ္သည္ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြကုိ …စစ္ေျမျပင္ထဲ ဆြဲေခၚသြားသည့္နွစ္ပါပဲ။ ေနရာတုိင္းမွာ ရန္ေတြ ၀ုိင္းေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ မိမိကလည္း ရန္သူတုိင္းကုိ ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမယ့္နွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္းပါ။

အလုပ္မရပ္၊ စီးပြားမပ်က္ေစမယ့္ အကာအကြယ္မ်ား

အလုပ္မရပ္၊ စီးပြားမပ်က္ေစမယ့္ အကာအကြယ္မ်ား

စီးပြားပ်က္ကိန္း၊ ဘဝပ်က္ကိန္းေတြကို ေက်ာ္လႊားေစႏုိင္တဲ့ ၊ လုပ္ငန္းဆုံးရႈံးမႈဒဏ္ေတြကို အကာအကြယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္း တစ္ခု ေရးေပးပါ့မယ္။ ဘာအလုပ္ပဲ လုပ္လုပ္ပါ။ ဖတ္ၾကည့္ၿပီး လုပ္ႏုိင္က်င့္ႏုိင္ရင္… တကယ္အက်ဳိးရွိႏုိင္ပါတယ္။

အေရာင္မ်ား၏ အစြမ္းသတိၱ

အေရာင္မ်ား၏ အစြမ္းသတိၱ

လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္..သုံးၾကည့္..၊ အက်ဳိးရွိရင္ေဆာင္..၊ ကုိယ္နဲ႔ အံမဝင္ဘူး၊ အက်ဳိးမရွိဘူးဆုိ မသုံးနဲ႔။ ေမ့ပစ္လုိက္ပါ။ ေစတနာရွိလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေရးေပးခဲ့တာပါ။

ေန႔သားအလုိက္ သဘာဝအေဆာင္ယၾတာမ်ား (အပုိင္း-၂)

ေန႔သားအလုိက္ သဘာဝအေဆာင္ယၾတာမ်ား (အပုိင္း-၂)

သဘာဝထဲက စြမ္းအင္ေတြကို ၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္အလုိက္ ေတြးေခၚ ထုတ္ယူၿပီး အသံုးျပဳ အေဆာင္ျပဳရင္လည္း စြမ္းတာပါပဲ။

ေန႔သားအလုိက္ သဘာဝအေဆာင္ယၾတာမ်ား (အပုိင္း-၁)

ေန႔သားအလုိက္ သဘာဝအေဆာင္ယၾတာမ်ား (အပုိင္း-၁)

(၇) ရက္သားသမီး အလိုက္ အစဥ္အၿမဲ အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ အေဆာင္တခ်ဳိ႕ကို ေဗဒင္သုတအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။