ၾသကာသကာရကအမည္ရွင္မ်ားအေၾကာင္း

ၾသကာသကာရကအမည္ရွင္မ်ားအေၾကာင္း

နာမည္ေတြအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိတဲ့အထဲမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နာမည္ေတြဟာ ေနရာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ထူးျခားတဲ့ ကံေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဥပမာ အမည္ေတြနဲ႔ မိမိ အမည္၊ အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ မိတ္ေဆြ၊ မိသားစုေတြရဲ႕ အမည္ေတြကို တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။… Read More »

ဘုန္းနဲ႔ မွည့္ထားေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္

ဘုန္းနဲ႔ မွည့္ထားေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္

အမည္ဟူသည္ မွည့္ျပီးရုံနွင့္လည္း မျပီးပါ။ အမည္နွင့္လူ ကုိက္ညီေအာင္ ေနထုိင္တတ္ဦးပါမွ ေကာင္းက်ဳိးေပးသည္သာ….… Read More »

အဂၤါေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၁၊ လုပ္ငန္းစီးပြားေဟာကိန္း

အဂၤါေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၁၊ လုပ္ငန္းစီးပြားေဟာကိန္း

ဒီနွစ္မွာ အဂၤါေန႔ဖြားမ်ား …၀ါးညြန္႔ေလးကို အလုပ္ခန္းမွာ ထုိးထားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္…အိပ္ေဆာင္ျပဳထားျခင္း ျဖင့္ လုပ္ငန္းစီးပြားကံ တုိးတက္နုိင္ဖြယ္ရာလည္း ရွိပါတယ္။… Read More »

တနလၤာေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၁၊ လုပ္ငန္းစီးပြားေဟာကိန္း

တနလၤာေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၁၊ လုပ္ငန္းစီးပြားေဟာကိန္း

တနလၤာသားသမီးေတြအတြက္ ဒီတစ္နွစ္မွာ …ပထမဆုံးၾကံဳလာမွာက …အေျပာင္းအလဲေတြပါပဲ။ ေျပာရရင္ ပထမဆုံး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ငါဘာမ်ားေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိလာျပီလဲ ဆုိတာကုိ သုံးသပ္ၾကရပါေတာ့မယ္။… Read More »

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၁ ၊ လုပ္ငန္းစီးပြားေဟာကိန္း

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၁ ၊ လုပ္ငန္းစီးပြားေဟာကိန္း

ဂရုစုိက္ၾကရမွာက…..ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြကုိ မနာလုိသူ မရႈစိမ့္သူ သိပ္ေပါမယ့္ နွစ္ပါ။ အခ်င္းခ်င္း ၾကားထဲကေန မလုိသူတစ္စုက အုပ္စုဖြဲ႕ျပီး မိမိကုိ ေနာက္ကြယ္ကေန မေကာင္းၾကံျခင္း၊ အုပ္စုလုိက္တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ဳိး ျပဳခံရတတ္ၾကပါတယ္။… Read More »

ဒီႏွစ္မွာ စီးပြားရွာလိုသူေတြအတြက္ ရုိးရာေဗဒင္ အႀကံျပဳခ်က္

ဒီႏွစ္မွာ စီးပြားရွာလိုသူေတြအတြက္ ရုိးရာေဗဒင္ အႀကံျပဳခ်က္

အားလံုးကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရရင္ အခု ၁၃၈၁ ခုနွစ္သည္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာပိတ္ပင္မႈ ၊ အဆုံးသတ္မႈ (၀ါ) ေငြမဲအျဖစ္ေၾကာ္ျငာမႈမ်ဳိး အပါအ၀င္…ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ၾကီးမားေသာ အဆုံးသတ္ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးေတြ ျဖစ္ပြားလြယ္တတ္သည့္ကာလ အမွန္ ျဖစ္ပါတယ္။… Read More »

၁၃၈၁ ျမန္မာႏွစ္သစ္ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးေဟာကိန္း

၁၃၈၁ ျမန္မာႏွစ္သစ္ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးေဟာကိန္း

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီတစ္ႏွစ္ေတာ့ ျမားနတ္ေမာင္သည္ တနလၤာနဲ႔ ေသာၾကာကုိ မ်က္နွာသာ ပုိေပးမွာ ျဖစ္ၿပီ စေနနဲ႔ ဗုဒၶဟူးကုိေတာ့ မ်က္နွာလႊဲဖယ္ ကံငယ္ေစမယ့္ ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါေၾကာင္း … Read More »

ႏွစ္သစ္အႀကိဳ ေဟာကိန္းအက်ဥ္း

ႏွစ္သစ္အႀကိဳ ေဟာကိန္းအက်ဥ္း

အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ က်င္းပၿပီး ေနာက္ရက္ေတြမွာေတာ့ မႏွစ္ကအစဥ္အလာအတုိင္း ေန႔နံတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ေဟာကိန္းေတြနဲ႔ ရင္ေသြးငယ္ေတြ အတြက္ ေဗဒင္စာစုေတြကို ဆက္လက္ တင္ျပေပးသြားပါမယ္။… Read More »

အၾကြင္း (၃) ရေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား ကံဇာတာ

အၾကြင္း (၃) ရေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား ကံဇာတာ

ဒီအသက္ပုိင္းမ်ဳိးမွာ ေငြေၾကးလည္ပတ္စီးဆင္းမႈ အားနည္းသြားတတ္ပါတယ္။ အင္မတန္ခ်မ္းသာတဲ့ သူေတာင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေငြေၾကးပုိင္းဆုိင္ရာ စီးဆင္းမႈ ေနွးေကြးသြားတာမ်ဳိး ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။… Read More »

ေဝမွ်အတူ…သူလည္းယူေစ

ေဝမွ်အတူ…သူလည္းယူေစ

အျခားသူေတြကုိ မေကာင္းေသာ အရာမ်ား ရွယ္ယာေ၀မွ်ေပးေနျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ တန္ျပန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသည္..အျခားသူမ်ားဆီက မေကာင္းေသာ အင္အားမ်ားကုိလည္း ရွယ္ယာျပန္ယူရေစနုိင္ျခင္းပါပဲ။… Read More »