တနဂၤေႏြေန႔ဖြားတုိ႔ရဲ႕ ျမန္မာႏွစ္သစ္ ကံဇာတာ

ဒီႏွစ္ ၁၃၈၀ မွာေတာ့ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားအားလုံးဟာ လက္ရွိအေျခအေနကေန ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ ေျပာင္းလဲရမယ့္ ႏွစ္သစ္မ်ဳိးလုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ အေျပာင္းအလဲေတြကုိ လက္ခံႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း ဘဝက ျမင့္ရာက နိမ့္သြားတတ္သလုိ၊ နိမ့္ရာကေနလည္း ျမင့္သြားႏုိင္ေသာ ႏွစ္မ်ဳိးပါပဲ။ အေရးႀကီးတာကေတာ့ ပါးနပ္လိမၼာေသာ ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ တက္လွမ္းသြားႏုိင္ဖုိ႔သာ အေရးႀကီးပါလိမ့္မယ္။

အေသးစိတ္ကို က႑ခြဲၿပီး ေအာက္မွာ ဆက္လက္ ေရးသားေပးလုိက္ပါတယ္။

အလုပ္အကုိင္

အလုပ္အေျပာင္းအလဲ သိပ္ျဖစ္လြယ္ၿပီး အႀကီးအကဲေတြနဲ႔ အတုိက္အခံ ျဖစ္လြယ္တာလည္း ဒီႏွစ္မ်ဳိးပါပဲ။ အုိးအိမ္၊ အလုပ္အကုိင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လြယ္တတ္သလို ကုိယ္လုပ္ေနသမွ်၊ ကုိယ္ရွာေနသမွ် အက်ဳိးစီးပြားေတြကလည္း အျပည့္အစုံ ျဖစ္မလာေသးဘဲ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မယ္ဆုိရင္ ခရီးတစ္ဝက္ ေရာက္သြားမယ့္ နွစ္မ်ဳိးလုိ႔ သာဆုိပါရေစ။ ပန္းတုိင္ထိ ေရာက္ဖုိ႔ ခက္ခဲတတ္ေပမယ့္ ပန္းတုိင္မေရာက္မီ ခရီးတစ္ဝက္ကုိေတာ့ ႀကိဳးစားၿပီး အေရာက္ ခ်ီတက္ႏုိင္မွာပါ။

ဒီတစ္ႏွစ္ရဲ႕ အလုပ္အကုိင္ က႑ ၊ အက်ဳိးစီးပြား ရွာေဖြရရွိမႈက႑ေတြမွာ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြအဖုိ႔ စိတ္ဒြိဟ မ်ားရျခင္း ၊ မေရမရာေသာ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ ေယာင္ခ်ာခ်ာ ျဖစ္ရျခင္းေတြ လႊမ္းမုိးေနပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္အကုိင္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ၾသဇာညြန္႔ေလးကုိ အၿမဲ ေဆာင္ထားသင့္တယ္လုိ႔ အႀကံေပးပါရေစ။

ေမတၱာေရး

တနဂၤေႏြအမ်ားစု ေမတၱာေရး ကံေကာင္းႏုိင္ၾကေသာ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမားနတ္ေမာင္က ေလးညိဳ႕ကုိ အေပၚေထာင္ပစ္မယ့္ ကာလမ်ဳိးမုိ႔ ကုိယ့္ထက္ သာလြန္ေနပါေစ…၊ အဆင့္အတန္း ကြာေနပါေစဦး ေမွ်ာ္လင့္ခြင့္ ရႏုိင္ေသာ ကာလမ်ဳိးလို႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

မူလဇာတာအရ အိမ္ေထာင္ေရးကံ ညံ႔တဲ့ ဇာတာရွင္မ်ားေသာ္မွ ယခုႏွစ္အဖုိ႔ အိမ္ေထာင္ဖက္ အေျခအေနနဲ႔ ေမတၱာေရးရာ ကံဇာတာအပုိင္းမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အားသာခ်က္ကေလး ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအဖုိ႔လည္း ေလးစားမႈနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေရာေထြးေနေသာ ခ်စ္မႈေရးရာအေျခအေနမ်ဳိးေတြကုိ ႀကံဳေတြ႕လြယ္ေသာ ကာလျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ပညာေရး

ပညာေရး အားနည္းတတ္လို႔ က်စရာ ရွိရင္လည္း ဖုန္းကနဲ ေနေအာင္ က်တတ္ၿပီး မွန္းထားသေလာက္ ဂုဏ္ထူး သုိ႔မဟုတ္ ရလာဒ္ေကာင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ကုိယ္ထင္တာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေျခအေန အခ်ဳိ႕ ႀကံဳေတြ႕ၾကရတတ္ခ်ိန္ပါ။ သင္ၾကားေရးက႑မွာ သူမ်ားအကူအညီကုိ ယူေနရတတ္ၿပီး လုပ္ၿပီးသား စာေတြကုိ ျပန္ျပန္ ေႏြးေပးႏုိင္မွ အားသာလာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

က်န္းမာေရး

က်န္းမာေရး အားနည္းေနသူမ်ား အနက္ေရာင္ကုိ အထူး ေရွာင္သင့္ေသာ ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္ေတာင္အရပ္ကုိ ညဥ္႔အိပ္ညဥ္႔ေန ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ခရီးေဝးသြားျခင္းမ်ဳိးေသာ္လည္း ျဖစ္နုိင္သမွ် ေရွာင္သင့္ေသာ ကာလပါ။ ေရနဲ႔ နီးစပ္ရာမွာ ေနထုိင္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္ႏုိင္ၿပီး ေရေသာက္ နည္းသူမ်ား က်န္းမာေရး အားနည္းလြယ္ေသာ ကာလလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားတစ္ေယာက္ေယာက္ နာမက်န္းျဖစ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ေနခဲ့ရင္လည္း အိမ္မွာ ညဥ္႔အိပ္ညဥ္႔ေန ဧည့္သည္ စေနသား လာမယ္ဆုိရင္ လက္မခံသင့္ေသာ ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ယုံတာ မယုံတာထက္ အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆက္စပ္မႈ ရွိေနတယ္ ဆုိတာေလာက္ေတာ့ သတိျပဳမိၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။

အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္

ေနရာ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဆုိးက်ဳိး ေပးတတ္ေသာ ႏွစ္မ်ဳိးပါပဲ။ ေနရင္းထုိင္ရင္း ကိုယ့္ေနရာ ေပ်ာက္သြားတာ ၊ အလုပ္မွာ ေနရာေကာင္း မရတတ္တာ၊ နယ္ေဝးကုိ ေျပာင္းရတာ၊ မေနခ်င္သည့္ေနရာမ်ဳိးမွာ ေနထုိင္ေနရတာ ၊ မေပ်ာ္ပုိက္ေသာ လုပ္ငန္းေနရာမ်ဳိးမွာ တာဝန္ယူေနရတာ စသည္ျဖင့္ ေနရာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ကံမေကာင္းတတ္ေသာ ကာလမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

ေနအိမ္မွာ ဒုတ္ဓါးလက္နက္ ၊ ေလာင္စာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး မဝင္ေကာင္းပါဘူး။ ဝင္လာခဲ့ရင္ အိမ္ေထာင္ေရး မသာမယာ ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ မဝင္ေကာင္းဘူး ဆုိတာက ပုံမွန္ အသုံးလုိလုိ႔ ဝယ္ယူသုံးေနရျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ တစ္စုံတစ္ေယာက္က လက္ေဆာင္ေပးတာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေမ့က်န္ခဲ့တာ စသည္ျဖင့္ ပုံမွန္ သဘာဝ မဟုတ္ေသာ ဝင္လာျခင္း ရွိမယ္ဆုိရင္ သတိျပဳၿပီး ျပန္လည္ ဖယ္ရွားျခင္း ၊ ျပန္ေပးျခင္း ျပဳသင့္ပါတယ္။

အရင္းအႏွီး မရွိသူမ်ား ခ်စ္ခင္ေသာအားျဖင့္ ရင္းႏွီးထည့္ဝင္ေပးမယ့္သူေတြ ေပၚေပါက္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ႏွစ္အဖုိ႔ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားအေနနဲ႔ ကံေကာင္းမႈသည္ အေရွ႕ေတာင္အရပ္မွာ တည္ေနပါတယ္။ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္မွာ ဖူးစာဖက္ ေပၚတတ္ပါတယ္။ အေနာက္ေတာင္အရပ္မွာ ကံဆုိးမႈ တည္ေနတတ္ၿပီး အေရွ႕စူးစူး အရပ္မွာေတာ့အက်ဳိးစီးပြား ရပ္တည္ေနတတ္ေသာ ႏွစ္သစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း…..။

အားလုံးကို ေလးစား ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္

ကုိဖုန္း / သုေတသီ ေဝသာလီေမာင္ဖုန္း / ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
09 789 333 791, 09 318 17 287

ေဟာခန္းလိပ္စာ – တုိက္ 6 ၊ အခန္း 3 ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ျမကန္သာအိမ္ယာ၊ ျမကန္သာလမ္း ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ အနီးဆုံး မွတ္တုိင္ – ဆင္ေရတြင္းမွတ္တုိင္

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)