ဒီတစ္ႏွစ္ ၁၃၈၅ အတြင္း အိုးအိမ္ေနရာကံဇာတာ ထူးျခားမယ့္သူမ်ား

ေကာဇာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၅ ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ အကူးအေျပာင္းမွာ ေန႔နံအလိုက္ အိုးအိမ္ ၊ ေနရာ၊ ဌာနကံဇာတာေတြလည္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

ဒီႏွစ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၅ မွာ ဘယ္ေန႔ ဘယ္နံေတြက ေနရာဌာနကံေတြ အားေကာင္းလာၿပီး ဘယ္ေန႔ သားသမီးေတြကေတာ့ ေနရာဌာန အေ႐ႊ႕အေျပာင္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သလဲဆိုတာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၄ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း (အဂၤလိပ္လိုဆိုရင္ ၁၇.၄.၂၀၂၃ မွ ၁၆.၄.၂၀၂၄ အတြင္း)

(၁) တနလၤာသားသမီးေတြဟာ အိုးအိမ္ေနရာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရတတ္ပါတယ္။ အိမ္ငွား၊ တိုက္ခန္းငွားေနရသူေတြ ဟိုေ႐ႊ႕ဒီေျပာင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေနေရးထိုင္ေရး အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါတယ္။

အိမ္ပိုင္သမားေတြ အိမ္ေနရာ မေျပာင္းျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ အိမ္ပ်က္လို႔ ျပန္ျပင္ရတာ၊ အိမ္ထဲမွာ ဟိုပစၥည္း ဒီေ႐ႊ႕၊ ဒီပစၥည္း ဟိုေ႐ႊ႕ မၾကာခဏ လုပ္ရတတ္ပါတယ္။ (အိမ္ေရာင္း၊ တိုက္ခန္းေရာင္းလိုသူေတြဆိုရင္ေတာ့ ေရာင္းလြယ္၊ ထြက္လြယ္တတ္ပါတယ္၊ ဒီႏွစ္ထဲမွာ အေရာင္းစြံသြားႏိုင္ပါတယ္)

ဝန္ထမ္းေတြဆိုရင္ေတာ့ ေနရာဌာန အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေနရာဌာန အေ႐ႊ႕အေျပာင္းေတြထဲ ပါသြားတတ္ပါတယ္။ ကာလရွည္ၾကာ တည္ၿမဲခဲ့တဲ့ ေနရာထိုင္ခုံေတြ လႈပ္လာတတ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၂) ဗုဒၶဟူးသားသမီးေတြဟာ ဒီႏွစ္အတြင္း ေမြးရပ္ (သို႔) ေနသားက်ေနတဲ့ အရပ္ေဒသကေန အလြန္ေဝးကြာ၊ အလွမ္းကြာလြန္းတဲ့ သူစိမ္းဆန္တဲ့ေနရာေဒသေတြဆီ ေရာက္တတ္ပါတယ္။ အလုပ္ (သို႔) ပညာေတာ္သင္နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ထြက္ခြာဖို႔ ႀကိဳးစားေနရင္ လမ္းေၾကာင္းသင့္၊ အဆင္ေျပသြားႏိုင္ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းေတြအဖို႔ကေတာ့ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား (သို႔) တခါမွ မေရာက္ဖူးတဲ့ေဒသေတြဆီ ေရာက္ရတတ္ပါတယ္။မေျပာင္းမေ႐ႊ႕ျဖစ္ဘူး ဆိုရင္လည္း ေရာက္ဆဲ ေနရာ၊ ဌာနမွာ မေပ်ာ္ေတာ့တာမ်ိဳး ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ဒီႏွစ္ ၁၃၈၅ အတြင္းမွာ ေနရာဌာနကံ အားနည္းတတ္တဲ့ ေန႔နံေတြကို ဦးစြာ ေဖာ္ျပေပးတာ ျဖစ္ၿပီး အိုးအိမ္၊ ေနရာကံေတြ ေကာင္းလာမယ့္သူေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၁) ေသာၾကာသားသမီး
(၂) ၾကာသပေတးသားသမီး
(၃) တနဂၤေႏြသားသမီး

ဒီေန႔ဖြားေတြဟာ အိုးအိမ္ေနရာ၊ ရာထူးဌာနကံေတြ အားေကာင္းလာႏိုင္ပါတယ္။ အိုးအိမ္ (သို႔) ဆိုင္ခန္းကိစၥ၊ ရာထူးေနရာကိစၥ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕တာ၊ အိုးအိမ္ေကာင္း ရရွိတာ၊ လိုခ်င္တဲ့ ေနရာေတြ ေရာက္သြားတာမ်ိဳး ကံေကာင္းတတ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ထဲ အိမ္ဝယ္၊ တိုက္ခန္းဝယ္၊ ေျမဝယ္ စတဲ့ကိစၥေတြမွာလည္း အက်ိဳးေပးကံေကာင္းၿပီး ေရာင္းဝယ္တာေတြ လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း အျမတ္အစြန္း ရတတ္ပါတယ္။ ဝယ္ႏိုင္သူမ်ား ဝယ္ထားရင္ မမွားဘူးလို႔ ဆိုရမွာပါ။

ေဖာ္ျပပါ အိုးအိမ္ေနရာကံဇာတာဟာ ျမန္မာႏွစ္ ၁၃၈၅ ခုႏွစ္အတြင္း ႀကဳံေတြ႕လာႏိုင္တဲ့ ေယဘုယ်ကံဇာတာကို အေကာင္းအဆိုး ထင္ရွားမယ့္ ေန႔နံအလိုက္ ေဟာေျပာထားတာျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ကေတာ့ မိမိတို႔ မူလဇာတာ၊ နာမည္အေနအထားေတြေပၚ မူတည္ ေျပာင္းလဲသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါတယ္။

အိုးအိမ္ေနရာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဆုေတာင္းေတြ ျပည့္ဝၾကပါေစ  – ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)