ဒီအသက္ ဒီအရြယ္အတြက္ ေဟာကိန္းတစ္ခု

ဘယ္ေန႔သားသမီးမဆုိ မိမိအသက္ပုိင္းသည္ …. ၁၃နွစ္ ၊ ၂၀နွစ္ ၊ ၂၇နွစ္ ၊ ၃၄နွစ္၊ ၄၁နွစ္ ၊ ၄၈နွစ္၊ ၅၅နွစ္ ၊ ၆၂နွစ္ ၊ ၆၉နွစ္ ၊ ၇၆နွစ္ ….စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ….. (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

အေသးစိတ္ေသခ်ာတြက္ကိန္းခ်ျပီး …စြန္းစားသင့္တာေတြကုိ စြန္းစားလုပ္ကုိင္ပါ။ ကြက္တိ တိတိက်က် တြက္နုိင္ေလေလ….သင္ ေအာင္ျမင္နုိင္ေလေလပါပဲ။

အျခားသူေတြနဲ႔ …ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းပါ။ အက်ဳိးတူ ေပါင္းစည္းမႈ ျပဳပါ။ သင္တစ္ေယာက္တည္း လုံး၀ မရပ္တည္ပါနဲ႔။ အျခားသူေတြနဲ႔ လက္တြဲနုိင္ဖုိ႔သည္ သည္အသက္ပုိင္းမ်ဳိးမွာ အထူး အေရးႀကီးပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

သင္တစ္ေယာက္ထဲ ဘက္ကြဲေနတာနဲ႔အမွ် သင္ကံဆုိးပါလိမ့္မယ္။ အမ်ားနဲ႔ လက္တြဲညီညြတ္နုိင္ေလေလ သင္ကံေကာင္းနုိင္ေလေလ အသက္ပုိင္းမ်ဳိးဆုိတာ …မွတ္သားထားသင့္ပါတယ္။ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္း ..ျပဳလုိေသာ မဂၤလာရည္ညြန္း ေမာင္မယ္မ်ားအတြက္လည္း ဒီအသက္ ဒီအရြယ္ ကာလေတြဟာ သင့္ျမတ္ေသာ အသက္ပုိင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း….။

ဆရာစုိးမုိးထြန္း (ေခၚ) ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)