ဘုမၼိအရပ္နဲ႔အိမ္မ်က္ႏွာစာ

ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာမွာ ပရိ၀ါယ၊ အာယု စသျဖင့္ အဌလဂ္ရွစ္ပါး ရွိပါတယ္။ ဒီလကၤာကို အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက အေဟာပိုင္းမွာ သံုးတယ္၊အခ်ိဳ႕က ယၾတာနဲ႕ ျမိဳ႕ျပ အိမ္ စသျဖင့္ တည္ေဆာက္ရာမွာ သံုးခဲ့ၾကတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လိုပဲသံုးသံုး ဒီပညာခန္းဟာ ဥာဏ္ရွိရင္ ရွိသေလာက္ ကစားႏိုင္တဲ့ ပညာခန္းႀကီးတစ္ခုပါပဲ။

ဒီမွာေတာ့ အိမ္တစ္အိမ္ရဲ႕မ်က္ႏွာစာနဲ႕အိမ္ေထာင္ဦးစီးရဲ႕ေန႕နံအလိုက္ ဘုမၼိအရပ္ က်မက် ဆိုတာရယ္ ၊ က်ေနခဲ့ရင္ေရာ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ ဆိုတာကို တင္ျပေပးသြားပါမယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

အိမ္ေထာင္ဦးစီးဆိုတာ အိမ္တစ္အိမ္မွာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကိုေခၚပါတယ္။ အရင္ဦးဆံုးသူူ႕ေန႕နံဘာလဲဆိုတာ တစ္ခ်က္ ၾကည့္ရမယ္။ ၿပီးတဲ့အခါ ကိုယ္ေနထိုင္တဲ့ အိမ္မ်က္ႏွာစာက ဘယ္အရပ္မူေနသလဲဆိုတာကို သိထားရပါမယ္။

အထက္မွာ ေန႕သားသမီးအလုိက္ ဘုမၼိအရပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ အိမ္တစ္အိမ္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအလိုက္ ေနအိမ္မ်က္ႏွာမူတဲ့အရပ္ဟာ ဘုမၼိၾကတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အဆိုပါအိမ္သည္ စီးပြားေရးတြင္ မည္မွ်ၾကိဳးစားေစကာမူ အဖတ္မတင္ျခင္း ၊ အိမ္တြင္းေရးမိသားစုေရး ေပ်ာ္ရႊင္မႈ နည္းပါးျခင္း ၊ မိသားစုတြင္း က်န္းမာေရး အားနည္းခ်က္ တစ္ဦးမဟုတ္တစ္ဦး ျဖစ္တတ္ျခင္း စတဲ့ အခက္အခဲျပသနာအခ်ိဳ႕ၾကံဳရတတ္တယ္လို႕ အဆို ရွိခဲ့ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဥပမာ…ေနအိမ္တစ္အိမ္မွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးဟာ တနဂၤေႏြသားတစ္ဦး ဆိုၾကပါစို႕။ ၄င္းေနထိုင္ေသာ အိမ္ဟာ ေတာင္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူထားသည္္ဆိုပါစို႕။ ဒါဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအတြက္ ဘုမၼိမ်က္ႏွာ လွည့္တဲ့ အိမ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေန႕သားမ်ားလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးကုိ အဓိကေနရာကေန ၾကည့္ရႈဆံုးျဖတ္ရမွာပါ။

အထက္က ဆိုခဲ့သလို အိမ္ေထာင္ဦးစီးက ဘုမၼိအရပ္မ်က္ႏွာလည့္တဲ့ အိမ္မ်ိဳးမွာေနမိေနခဲ့ရင္ အညံ့ဆိုးကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေန႕သားအလုိက္ အျမစ္အညြန္႔အပင္ကို အိမ္ျခံ၀န္းေရွ႕မွာ စိုက္ပ်ိဳးေပးရပါမယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

အထက္ပါ သစ္ပင္စိုက္ယၾတာကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုမၼိအရပ္မ်က္ႏွာ မူမိေသာေနအိမ္ အတြက္ အညံ့ဆိုးကင္းလြတ္ကာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့သာယာရွိၾကပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

 

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)