အမည္အရင္းစာလုံးအေၾကာင္း (၁)

အမည္တစ္ခုရဲ႕ အရင္းစာလုံး (သို႔မုတ္) အစစာလုံးသည္ ဆုိင္ရာဇာတာရွင္ရဲ႕ ရုပ္ဆင္းသြင္ျပင္လကၡဏာနဲ႔ တုိက္ရုိက္ ဆက္ႏြယ္ပါတယ္။ အမည္ရင္းလုံးကုိ ရုပ္ပုိင္း လုိ႔လည္း သတ္မွတ္ယူဆၾကတာ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမည္တစ္ခုကုိ အစျပဳ မွည့္ေခၚလုိက္ေသာ အစစာလုံး (၀ါ) အရင္းစာလုံးသည္ ……

မွည့္ေခၚေသာ အမည္ရွင္ရဲ႕ ရုပ္လကၡဏာနဲ႔ ကုိက္ညီေနမွလည္း အက်ဳိးေပးအား ပုိမုိ ရရွိေစၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကြဲလြဲျခားနားေနမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ….ဆုိင္ရာအမည္ရွင္ကုိ အမည္အရင္းစာလုံးသည္ ဆုိးက်ဳိး ျပန္လည္ ျပဳလာေစပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ျမင့္ေ၀ ဟူသည့္ အမည္ရွင္မွာ ျမင့္သည္ အမည္အစစာလုံး (၀ါ) အမည္အရင္းစာလုံးပါ။ ျမင့္ဟူေသာ ပညတ္ရွိသည့္ အတုိင္း အရပ္ျမင့္ျမင့္ …ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း ရွိပါမွသာ ဘုန္းကံ ျမင့္မားေသာ ဘ၀ (၀ါ) ရာထူးဌာန ႀကီးမားျခင္း၊ ၿမဲၿမံျခင္း စတဲ့ ေကာင္းက်ဳိးျပဳျခင္း ျဖစ္ေစပါတယ္။

အရပ္ပုေနျပီး ျမင့္နဲ႔ အစျပဳမွည့္ထားရင္ေတာ့ ရာထူးႀကီး မရႏုိင္လို႔ လုံး၀ မေဟာဆုိအပ္ေသာ္လည္း ရာထူး မၿမဲျခင္း (မူလဇာတာ အေနအထားပါ အားနည္းခ်က္ ခုိင္လုံခဲ့ရင္) ဘ၀မွာ ဘုန္းကံ ခၽြတ္ေခ်ာ္ ရာထူးျပဳတ္..အလုပ္ျပဳတ္ အေရးယူခံရ စသည္ျဖင့္ မုခ် ႀကံဳႀကိဳက္တတ္ျခင္းမ်ဳိး အက်ဳိးေပးပါတယ္။ အမည္အရင္း စာလုံးအေၾကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ထပ္ေရးစရာေတြ ရွိပါေသးတယ္။

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)