ေန႔ဖြားအလိုက္ အက်ိဳးေပးလုပ္ငန္းကံ

ျမန္မာ့႐ိုးရာေဗဒင္ပညာရပ္ျဖင့္ ေန႔ဖြားအလိုက္ မိမိအက်ိဳးေပးလုပ္ငန္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ ဘဝခရီးေရာက္ေစဖို႔ ေကာင္းေသာ အေထာက္အပံ့တစ္ခုကို ရရွိေပမည္။

ေန႔ဖြားအလိုက္ လုပ္ငန္းအက်ိဳးေပးကို လြယ္လင့္တကူ တြက္ခ်က္ၿပီး ငယ္႐ြယ္စဥ္အခ်ိန္ကတည္းက ကေလးငယ္မ်ားကို လမ္းေၾကာင္း ခ်မွတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေန႔ဖြားအလိုက္ အက်ိဳးေပးေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္ပါမည္။

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ား
စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ ယဥ္ကားလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ အေအးလုပ္ငန္း၊ အိုင္တီဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းျဖင့္ ဖန္တီးရေသာလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးသည္။

တနလၤာေန႔ဖြားမ်ား
အထည္အလိပ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ အလွကုန္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္း ဖန္တီးရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္။

အဂၤါေန႔ဖြားမ်ား
ေက်ာက္ျမတ္ရတနာလုပ္ငန္း၊ ေ႐ႊေငြေရာင္းဝယ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေငြတိုးေပးျခင္း၊ ေငြကစားျခင္း ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳေပးသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားမ်ား
ပညာရွင္လုပ္ငန္း၊ အတတ္ပညာျဖင့္ ဦးေဆာင္ရေသာ သင္တန္း ၊ က်ဴရွင္ စေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လယ္ယာစက္မႈသုံးပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ဓာတ္ေျမဩဇာ ေရာင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးသည္။

ၾကာသပေတးေန႔ဖြားမ်ား
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ အလွပန္းဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အခမ္းအနား အလွဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကး စီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာလုပ္ငန္းမ်ား အထူးအက်ိဳးေပးသည္။

ေသာၾကာေန႔ဖြားမ်ား
ႏႈတ္မႈလက္မႈအတတ္ပညာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား (စက္ျပင္၊ ဖုန္းျပင္ စသျဖင့္) ၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္မ်ား၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခား၊ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးသည္။

စေနေန႔ဖ်ားမ်ား
ဇိမ္ခံစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း၊ ထီလုပ္ငန္း ၊ အစိုးရဆက္စပ္လုပ္ငန္း၊ ဘာသာေရးအသုံးေဆာင္ နိဗၺာန္ ကုန္ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ား အထူးအက်ိဳးေပးသည္။

ဤကား ေန႔ဖြားအလိုက္ လြယ္လင့္တကူ တြက္ခ်က္သိႏိုင္ေသာ ျမန္မာ့႐ိုးရာေဗဒင္ပညာရပ္လာ အက်ိဳးေပးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
မိမိတို႔ဖြားဇာတာအရ အေသးစိတ္ အနည္းအမ်ားသာ အက်ိဳးေပးခ်ိန္၊ အက်ိဳးေပးမည့္အေနအထား ကြာဟခ်က္ ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မည္။

အာစရိဝါဒအရ ဘဝအတြက္အမွန္တကယ္ေကာင္းက်ိဳးေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ သိရွိေစႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ရင္း ျဖစ္ပါသည္။
လက္ေတြ႕အသုံးခ် ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းၾကပါေစသတည္း…

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ
ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)