ေဗဒင္ေမး၊ အမည္ေပးလိုသူမ်ားအတြက္ ပညာရွင္လမ္းညႊန္

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အြန္လိုင္းေပၚမွတစ္ဆင့္ ေဗဒင္ေမးျမန္းၾကေသာ အေလ့အထ အလြန္ နည္းပါးခဲ့စဥ္က ျဖစ္၏။ ထုိစဥ္ကတည္းက ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားအား ရုိးရာေဗဒင္ပညာျဖင့္ အႀကံေပးျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရင္ေသြးငယ္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာအတြက္ လွပမွန္ကန္ေသာ အမည္နာမမ်ား မွည့္ေခၚျခင္း၊ လူမႈစီးပြားယၾတာမ်ားကုိ အခမဲ့ ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ပညာရွင္တစ္ဦး ရွိပါသည္။

အဆုိပါျမန္မာေဗဒင္ပညာရွင္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ေဗဒင္ပညာက်မ္းကို ေရးသား ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ကိုယ္ပုိင္ ေဗဒင္ Website ျဖစ္ေသာ www.mahabote.org ေပၚတြင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားစြာကို ေရးသား တင္ျပခဲ့သည္။ လတ္တေလာတြင္လည္း လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာ Facebook တြင္ https://www.facebook.com/waitharlim အေကာင့္ျဖင့္ ေဗဒင္ အေတြ႔အႀကံဳစာစုမ်ား ေရးသားေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ေဗဒင္ေမးပရိတ္သတ္မ်ားကိုလည္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိသည္။

ထုိသူသည္ ယခု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ပညာေပး၊ အႀကံဥာဏ္ျပဳ ေဆာင္းပါးေကာင္း မ်ားစြာကို အမ်ားသိလြယ္နားလည္လြယ္ေသာ စာအေရးအသားမ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ေနသည့္ ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း (ေခၚ) ဆရာစုိးမုိးထြန္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဗဒင္သုတတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ေသာ ဆရာ၏ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ယခုစာစုထဲတြင္ ပံုျပ ထည့္သြင္းထားပါသည္။

ဆရာစိုးမုိးထြန္းသည္ ျမန္မာ့ရုိးရာမဟာဘုတ္ ေဗဒင္ပညာကို တစ္မူထူးျခားေသာ အျမင္ရႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဆန္းသစ္ တီထြင္ခဲ့ၿပီး ထုိပညာရပ္အတုိင္းပင္ ေဗဒင္ ေဟာေျပာျခင္း၊ ရင္ေသြးငယ္မ်ားစြာအား အမည္ ကင္ပြန္း တပ္ေပးျခင္း၊ အမည္ေပး မွားယြင္း ခၽြတ္ေခ်ာ္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္လည္း မွန္ကန္ တည့္မတ္ေသာ အမည္ေကာင္းမ်ား ေျပာင္းလဲေပးျခင္း စသည့္ ေဗဒင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုယ္ပိုင္ေဟာခန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ထူးျခားခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ယၾတာအစီအရင္ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ေဗဒင္ေမးပရိတ္သတ္ထံမွ ေျမွာက္လံုးေျခာက္လံုးမ်ား သံုးကာ ႀကံဖန္ေနၾကေသာ လက္ရွိ ေဗဒင္ေလာကထဲတြင္ ဆရာစုိးမုိးထြန္းသည္ သတ္မွတ္ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခမွ တစ္ပါး အျခားမည္သည့္ ယၾတာ ဘာညာေၾကးကုိမွ် လုံးဝ (လံုးဝ) မေတာင္းဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆရာ့အေနျဖင့္ ယၾတာအစီအရင္မ်ားကို လုပ္မေပးဘဲ ဇာတာရွင္တုိ႔ ကုိယ္တိုင္ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ သဘာဝယၾတာ နည္းစနစ္မ်ားကိုသာ ေစတနာျဖင့္ အႀကံေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ေဗဒင္သုတပရိတ္သတ္ထဲတြင္ ရင္ေသြးအမည္ ေပးလိုသူမ်ား၊ ေပးၿပီး အမည္ကို စိတ္တုိင္းမက် ျဖစ္ေန၍ သင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အမည္သစ္ ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ား၊ ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ပညာျဖင့္ အႀကံဥာဏ္ ရယူလိုသူမ်ား ရွိပါက ဆရာစိုးမုိးထြန္းထံသို႔ ေအာက္ပါအတုိင္း ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ လည္းေကာင္း၊ ဆရာ အသံုးျပဳေနေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္ https://www.facebook.com/waitharlim  ကုိ ဆက္သြယ္၍ Messenger, Viber တုိ႔မွ လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တုိင္ ေဟာခန္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ လည္းေကာင္း ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

လူေတြ႕ေဗဒင္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္းအတြက္ – ဆရာစုိးမုိးထြန္း၏ ေဟာခန္းသို႔ လူကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးလိုပါက မလာမီ တစ္ရက္ ဖုန္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ ရက္ခ်ိန္း ယူရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဇာတာတစ္ေစာင္ အတြက္ ေဆြးေႏြးအၾကံေပး ဥာဏ္ပူေဇာ္ခကို က်ပ္ ၁၀၀၀၀ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ရပ္ေဝးမွ ေမးျမန္းလိုသူမ်ားအတြက္ – လူေတြ႕ ေမးျမန္းသူမ်ား နည္းတူ အြန္လုိင္းစနစ္ျဖင့္လည္း ေမးျမန္းနုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ဇာတာတစ္ေစာင္အတြက္ ေဆြးေႏြးအၾကံေပး ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး Messenger (သုိ႔မဟုတ္) Gmail (kosoe069@gmail.com, kosoemoetun13@gmail.com) တုိ႔မွ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အျခား ေဗဒင္ပညာ အႀကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ရင္ေသြးအမည္ေပး ၃၀၀၀၀ က်ပ္၊ ရင္ေသြးေမြးရက္ေရြး ၃၀၀၀၀ က်ပ္၊ မဂၤလာရက္ေရြး ၃၀၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမည္ေပး တစ္သိန္းက်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ရင္ေသြး/လုပ္ငန္းအမည္ေပးႏွင့္ ရပ္ေဝးမွ ေမးျမန္းသူမ်ား ေငြလႊဲေပးပု႔ိႏုိင္ေသာ ဘဏ္အေကာင့္မ်ား

U Soe Moe Tun – 1803 0118 0001 33401 (KBZ) Bank

U Soe Moe Tun -0117 2010 1002 0082 (AYA) Bank

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)