ျမန္မာႏွစ္ ၁၃၈၅ ခုႏွစ္အတြင္း မတြဲအပ္ေသာ ဒုဌာနဆံုခ်က္ ေန႔နံမ်ား

ေကာဇာႏွစ္သစ္ ျဖစ္ေသာ ၁၃၈၅ ခုႏွစ္အတြင္း ဒုဌာနဆံုခ်က္ (သို႔မဟုတ္) မတြဲအပ္ေသာ ေန႔နံမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

ေသာၾကာ + တနလၤာ + အဂၤါ

၄င္းေန႔နံ…သုံးမ်ဳိး သည္ .. ျမန္မာႏွစ္ ၁၃၈၅ခုနွစ္အတြင္း မတြဲအပ္ မတြဲသင့္ ေသာ ေန႔နံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မတြဲသင့္ မတြဲအပ္ရာ ဟူရာတြင္….

ဥပမာအားျဖင့္ … ထုိေန႔နံသုံးမ်ဳိးအတူတူ ခရီးတစ္ခုထြက္ျခင္းမ်ဳိး …

ထုိေန႔နံသုံးမ်ဳိး အတူတူ စပ္တူ အစုစပ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ဳိး ….

ထုိေန႔နံသုံးမ်ဳိး အတူတူ…အခန္းစပ္တူ ငွားေနျခင္းမ်ဳိး …စသည္ျဖင့္ …

ပုံမွန္ မဟုတ္ေသာ ထူးျခားေသာ ၀ိဂတိ ျဖစ္သည့္ အခ်င္းအရာတုိ႔ကိုသာ ဆုိလုိပါသည္။

ပုံမွန္ ျဖစ္ေသာ ပဂတိ ျဖစ္သည့္ ..မူလကတည္းက ထုိေန႔နံ သုံးမ်ဳိးစလုံး ရွိေနေသာ မိသားစုမ်ား ၊ ထုိေန႔နံ သံုးမ်ဳိးစလုံး လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ားတြင္မူ …..သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိနုိင္သျဖင့္ စုိးရိမ္ရန္ မလုိအပ္ဟု ဆုိလုိသည္။

ဒုဌာန ဟု ဆုိေသာ မေကာင္းေသာဌာနမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိလာေသာ အဆုိပါ မေကာင္းေသာ အာနိသင္ ရရွိလာေသာ ျဂိဳဟ္မ်ားသည္ တစ္ခုတည္း သုိ႔မဟတုတ္ ႏွစ္ခု ဆုံမိသည္အထိ ျပႆနာ မႀကီးတတ္ေသာ္လည္း သုံးခုစလုံး ဆုံခ်က္ မိလာပါမူ…ဆုိးက်ဳိး ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ပြားလာတတ္သျဖင့္….

အထက္ပါ ေန႔နံသုံးခု တြဲစပ္မိေနသည့္အေနအထားမ်ားကိုမူ နားလည္ယုံၾကည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္ ျဖစ္သျဖင့္ (နွစ္စဥ္ ေရးသားတင္ျပေပးခဲ့သည့္နည္းတူ) ယခုႏွစ္အတြက္လည္း ေရးသားတင္ျပေပးလိုက္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

ေလးစားစြာျဖင့္ – ဆရာစိုးမိုးထြန္း (ေခၚ) ဆရာေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း 09 789 333 791

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)