၂၀၂၀ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

*မည္သည့္လတြင္မဆို ၁ရက္၊ ၁၀ရက္၊ ၁၉ ရက္၊ ၂၈ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား* ကံအားေကာင္းေသာႏွစ္ျဖစ္ေပသည္။ အလုပ္အကိုင္တိုးတက္မည္။ စြန္႕စားျပီး လုပ္ေဆာင္ေသာ ကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚ အၾကံစည္မ်ားသည္ မွန္ကန္မႈစီသို႕ဦးတည္ေနမည္။ ၀န္ထမ္းလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ား ရာထူး လစာ တိုးတက္မႈၾကံဳမည္။ ပညာရွာသူ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ကံေကာင္းမည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အေနျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈအခ်ိဳ႕ ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ျပီး က်န္းမာေရး ခ်ဴျခာအားနည္းတတ္ပါသည္။ မိမိႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ၾကား တင္းမာမႈမ်ားကို သတိျဖင့္ အဆင္ေျပစြာေျဖရွင္းသင့္သည္။ သုိ႕ေသာ္ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပမႈ ေအာင္ျမင္မႈကိုၾကားျမင္ေတြ႕ရမည္။

*မည္သည့္လတြင္မဆို ၂ ရက္၊ ၁၁ ရက္၊ ၂၀ ရက္၊ ၂၉ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား* – စိတ္လႈပ္ရားဖြယ္မ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ႏွစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကာလအတန္ၾကာ နစ္ျမဳပ္ေနေသာ အစြမ္းအစမ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ အသံုးခ်ႏိုင္မည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ဘက္ကုိ ဦးစားေပးပါ။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈစီသို႕ ေရာက္ေစပါမည္။ ယခင္အတိတ္မွ အေတြးအေခၚ လြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးခဲ့သည္မ်ား ယခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္ရရွိေပမည္။ ကူညီမည့္မိတ္ေဆြေကာင္း တိုးပြားျခင္း အိုးအိမ္ျခံေျမ ၀င္ျခင္းရွိမည္။ စန္းပြင့္တတ္ေသာကာလျဖစ္ေပရာ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာကိစၥမ်ား အေပၚ စိတ္ႏွစ္လြန္းျခင္း တစ္ခုထက္ပိုေသာေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား ေရွာင္ထားပါ။ မဟုတ္ပါက စိတ္ဖိစီးမႈ ခံရတတ္ေပသည္။ မိသားစုတြင္း လုပ္ငန္းစီးပြား တုိးတက္ကိန္း ရွိမည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

*မည္သည့္လတြင္မဆို ၃ ရက္၊ ၁၂ ရက္၊ ၂၁ရက္၊ ၃၀ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား* – စိန္ေခၚမႈမ်ားျပည့္ႏွက္ေနေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ပက္သက္ျပီး အေလးထား ဂရုစိုက္သင့္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ အစားအေသာက္မ်ား ႏွင့္ အေနအထိုင္မ်ား သတိျပဳသင့္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အေျပာင္းလဲမ်ားမႈေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏို္င္သည္။ ၾကီးမားေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားလုပ္မည္ဆိုပါက ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းပါ။  လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္း ုလုပ္ငန္းသစ္စတင္ျခင္းမ်ား မလုပ္သင့္ေသာအခိ်န္ျဖစ္သည္။ ကိုုယ္တိုင္ယတိျပတ္ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားထက္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။

*မည္သည့္လတြင္မဆို ၄ ရက္၊ ၁၃ ရက္၊ ၂၂ရက္၊ ၃၁ရက္တြင္ေမြးဖြားသူမ်ား* – အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရသည္မ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္ျဖစ္မည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ဆံုစည္းရျခင္း၊ ခရီးေ၀း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားခရီးစဥ္မ်ား သြားလာရျခင္းမ်ားျဖစ္မည္။ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ဆံုေတြ႕ရမည့္အခ်ိန္မ်ား ပိုမ်ားလာမည္။ လွ်ိဳ႕၀ွက္လြန္းေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို သတိႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံသင့္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္သစ္တစ္ရပ္စီသို႕ ဦးတည္သြားပါမည္။ တပါးသူ၏ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျပႆနာမ်ားၾကား မ၀င္ေရာက္သင့္ပါေခ်။ တပါးသူျပႆနာ မိမိျပႆနာျဖစ္ပြားလြယ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈအထြဋ္အထိပ္သို႕ ေရာက္သြားေစႏိုင္ေသာႏွစ္ျဖစ္ျပီး ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲျခင္းကိုေတာ့ သတိထားရမည္။ က်ိဳးႏြံမႈရွိစြာျဖင့္ ၾကိဳးစားျခငး္သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

*မည္သည့္လတြင္မဆို ၅ ရက္၊ ၁၄ ရက္၊ ၂၃ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား* – ေကာင္းမြန္ေသာႏွစ္အပို္င္းျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားသူမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳျဖစ္မည့္ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ခ်စ္သူူမရွိသူမ်ား ခ်စ္သူသစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းသစ္ စတင္ျခင္း တုိးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ မိသားစုတြင္း ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ား ၾကံဳမည္။ သားသမီးမ်ားအနည္းငယ္ သတိျပဳ ထိန္းသိမ္းရမည္။ အေပါင္းသင္းမွားယြင္းမႈေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္း တိမ္းယိမ္းေစတတ္သည္။ ခရီးႏွင့္ပက္သက္ေသာကိစၥမ်ား အားနည္းတတ္သည္။ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားျခင္း ၾသဇာအာဏာ ေကာင္းျခငး္မ်ား ရွိလာမည္။

*မည္သည့္လတြင္မဆို ၆ရက္၊ ၁၅ ရက္၊ ၂၄ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား* – ဇိမ္ခံစရာမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာႏွစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚ သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲသြားမည္။ မိသားစုကို ခါတိုင္းထက္ ပိုမိုအခ်ိန္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားတြင္ အသံုးစရိတ္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ အသံုးႏွင့္အျဖဳန္းေပၚ ေသခ်ာနားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ စိစစ္သင့္သည္။ လုပ္ငန္းတိုးတက္ျခင္း ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းျခင္းမ်ားရွိမည္။ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ား အတင္းအဖ်င္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ျခင္းေရွာင္ပါ။ အိမ္ေထာင္ဘက္ကိုဂရုစုိက္ပါ။ မိတ္ေဆြမ်ားေပၚ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံပါ။ အထက္လူၾကီးမ်ားကို ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာေနပါ။ ေအာင္ျမင္မႈစီသို႕ ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

*မည္သည့္လတြင္မဆို ၇ ရက္၊ ၁၆ရက္၊ ၂၅ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား* – ကူညီေဖးမမႈမ်ားႏွင့္ဆံုရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဂုဏ္ျပဳခံရျခင္း ခ်ီးၾကဴးခံရျခင္း၊ တစ္ပါးသူအေပၚ ကူညီေပးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း မ်ားရွိမည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ပညာေရးႏွင့္ပက္သက္ေသာ ပန္းတိုင္ဆီ ေရာက္ရွိမည္။ တစ္ပါးသူကို တတ္အားသေရြ႕ကူညီျခင္းေၾကာင့္ ၾကီးပြားတုိးတက္ျခင္းသည္ သင့္ထံသို႕ ေရာက္ရွိလာေပလိမ့္မည္။ မိမိစိတ္ႏွလံုးခံစားခ်က္ကို မိမိနားလည္ေအာင္ေလ့လာသံုးသပ္ျပီး ေနထုိင္ပါ။ ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ ေငြေခ်းငွားျခင္း လံုး၀ေရွာင္ပါ။ ပရဟိတ လူမႈေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။

*မည္သည့္လတြင္မဆို ၈ ရက္၊ ၁၇ ရက္၊ ၂၆ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား*– အဓိကက်ေသာ ႏွစ္ပို္ငးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား ေႏွးေကြးလင့္ကစား ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အနာဂတ္ခရီးအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈစီသုိ႕ ဦးတည္ပါမည္။ ပ်င္းရိျငီးေငြ႕ျခင္းကိုေရွာင္ရွားျပီး ကာလအတန္ၾကာ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ပါ။ အတိတ္က ၾကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈအသီးအပြင့္မ်ား ရမည္။ပညာရွာသူ စာသင္သားမ်ား ပညာေရးတြင္ေအာင္ျမင္မည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အခ်ိန္ကုိ တိတိက်က် စနစ္တက်ခန္႕ခြဲပါ။ ျပိဳင္ဘက္မ်ားအေပၚ အခက္ခဲမ်ားၾကားမွ အႏုိင္ရေပမည္။

*မည္သည့္လတြင္မဆို ၉ ရက္၊ ၁၈ရက္၊ ၂၇ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား* – အိမ္ ျခံ ေျမရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးဆက္ရမည္။ ရင္းႏွီးေသာပုဂၢိဳဟ္မ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္သဖြယ္ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ စကားနည္းေလ အဆင္ေျပေ လျဖစ္သည္။ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားအား ေကာင္းေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး ျပဳနိုင္မည္။ မိသားစုေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ အျငင္းပြားျခင္းေရွာင္ပါ။ သုိ႕တည္းမဟုတ္ပါက အိ္မ္တြင္းေရး အိမ္ေထာင္ေရး ကေမာက္ကမျဖစ္တတ္သည္။

ႏွစ္သစ္မွာ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)