ဘူမိနက္သန္ ေနရာမွန္

မိမိေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသဟာ ကိုယ့္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေပးမွာလား…ဆိုးက်ိဳးေပးေနသလား…ဆိုတာကို တြက္စစ္ရတဲ့ ျမန္မာ့လက္ဆန္းကိန္းတစ္ခုကို တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဦးစီးကို အဓိကထားျပီး တြက္ခ်က္စစ္ေဆးဖို႕သာ လိုပါတယ္…ေနအိမ္တစ္အိမ္မွာရွိတဲ့ အျခားလူမ်ားကိုတြက္စစ္စရာမလိုပါဘူး….အိမ္ေထာင္ဦးစီးဆိုတဲ့ေနရာမွာ ေနအိမ္တစ္ခုရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသူကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ကိုယ္ေနထိုင္တဲ့ျမိဳ႕ေဒသ ျမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ စသျဖင့္ ခြဲျခားရာမွာ ကိုယ္ေနထိုင္ရာေဒသ ရပ္ကြက္ရွိရင္ ရပ္ကြက္အမည္ကိုသာ ယူပါ…မရွိရင္ ျမိဳ႕နယ္ကိုသာယူတြက္ရပါမယ္။ ဦးစြာ ျဂိဳလ္တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ျဂိဳလ္သက္ေတြကို သိဖို႕လိုပါတယ္…(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

တနဂၤေႏြ—-၆-ႏွစ္

တနလၤာ——၁၅-ႏွစ္

အဂၤါ———-၈-ႏွစ္

ဗုဒၶဟူး——–၁၇-ႏွစ္

ၾကာသပေတး—–၁၉-ႏွစ္

ေသာၾကာ———၂၁-ႏွစ္

စေန—————၁၀-ႏွစ္

ရာဟု—————၁၂-ႏွစ္

ဦးစြာ မိမိေနထုိ္င္တဲ့ ရပ္ကြက္အမည္ကို ျဂိဳလ္သက္အရေပါင္းပါ။ဥပမာ-ေအာင္ခ်မ္းသာ ရပ္ကြက္ဆိုပါေတာ့…၆+၁၅+၂၁ = ၄၂…ရပါမယ္။ အဲ့လိုေပါင္းလို႕ရတဲ့ရလဒ္ကို ကိုယ့္နံသက္နဲ႕ထပ္ပီးေပါင္းပါ….ဥပမာ- တနဂၤေႏြဆို ၁၊ တနလၤာသားဆို ၂ …စသျဖင့္ ေပါင္းရပါမယ္…

စေနသားတစ္ဦးက အထက္က ေအာင္ခ်မ္းသာ ရပ္ကြက္မွာေနတယ္ဆိုပါဆို႕…ေအာင္ခ်မ္းသာ နံသက္ေပါင္းက ၄၂၊ စေနသားျဖစ္လို႕ ၇ထပ္ေပါင္းရင္ ၄၂+၇ = ၄၉ ရပါမယ္…ဒီထိေပါင္းကိန္းကိုနားလည္ေလာက္ပါၿပီ။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

အထက္ပါ ေပါင္းလဒ္အားလံုးကို

၁။ ၈-ျဖင့္စားလို႕  အၾကြင္း ၅ ရလွ်င္ ထီးရသည္။

၂။ ၇-ျဖင့္စားလို႕ အၾကြင္း ၃- ရလွ်င္ တံခြန္ရသည္။

၃။ ၄-ျဖင့္စားလို႕ အၾကြင္း ၁- ရလွ်င္ သိုက္ရသည္။

ထီးရလွ်င္ သာယာေအးခ်မ္းျခင္း အမွီေကာင္းရျခင္း ပူပန္ေၾကာင့္ၾကကင္းမည္။

တံခြန္ရလွ်င္ နာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာျခင္း၊ ထင္ေပၚျခင္း ရွိမည္။

သိုက္ရလွ်င္ လုပ္ငန္းစီးပြားျဖစ္ထြန္းမည္။စီးပြားရွာေဖြလြယ္ကူျပီး ဆင္းရဲသားျဖစ္ေသာ္မွ ၃-ႏွစ္အတြင္း ထိုက္သင့္ေသာ ဓနဥစၥပို္္င္ဆိုင္မည္ ။

သံုးခ်က္စလံုး ၅ၾကြင္း ၃-ၾကြင္း ၁-ၾကြင္း ျဖစ္ေနမယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ဘူမိနက္သန္ အမွန္ကန္ဆံုးပါပဲ…အသိမိတ္ေဆြ အေပါင္းသင္းမရွိေစကာမူ ေနအပ္၏။

အထက္ပါ ထီး တံခြန္ သိုက္ မရလင့္ကစား သုည မၾကြင္း လွ်င္ ကိစၥမရွိ။ သံုးခ်က္စလံုး အၾကြင္း သုည ျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ ရာထူးတိုက္တာ ႏွင့္ျပည့္စံုေစကာမူ မေနအပ္ဟု က်မ္းရင္းတြင္ အတိအက်လမ္းညြန္ထားပါတယ္…

ျပန္ဆက္ရရင္…ေအာင္ခ်မ္းသာ ရပ္ကြက္မွာေနတဲ့စေနသား၏ ေပါင္းျခင္းရလဒ္ ၄၂ ကို ၈-ျဖင့္စားတဲ့အခါ ၂ၾကြင္းပါမယ္…၇-နဲ႕စားတဲ့အခါ ၀ၾကြင္းပါမယ္…၄ျဖင့္စားတဲ့အခါ ၂ၾကြင္းပါမယ္….ဒါ့ေၾကာင့္ ထီး တံခြန္  သိုက္ တစ္ခုမွမရပါဘူး…သုညၾကြင္း တစ္ခုပါပါမယ္….ေနမယ္ဆို ေနလို႕ သင့္တဲ့အထဲမွာ ပါတယ္လို႕ပဲသတ္မွတ္ပါတယ္…

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေ၀ေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)