၂၀၁၉ ၊ ဧၿပီလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

(၁) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၁ရက္၊ ၁၀ရက္၊ ၁၉ရက္၊ ၂၈ရက္ ေမြးေသာ ၁-ဂဏန္းသမားမ်ား

အေျပာင္းလဲမ်ား ၾကံဳရမည့္ကာလ ျဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္အသစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္အသစ္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ ရန္အတိုက္ခံမ်ားကို ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္။ ပညာသစ္ဆည္းပူးျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ဆရာသမားေကာင္း မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားထံမွ ေကာင္းေသာ အကူအညီ ေထာက္ပံ့မႈရမည္။ က်န္းမာေရးအားနည္း ခ်ဴျခာတတ္ေသာကာလ ျဖစ္သည္။ အဆုတ္ အေအးပတ္ျခင္း ဝမ္းဗိုက္ဒုကၡေပးျခင္း၊ ေျခဆစ္လက္ဆစ္ ကိုက္ခဲျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ – ငါး ၁၃ ေကာင္ကို စေနေန႕ညေနတြင္ ေရအရွင္၌ လႊတ္ေပးပါ။

(၂) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၂ရက္၊ ၁၁ရက္၊ ၂၀ရက္၊ ၂၉ရက္ ေမြးေသာ ၂-ဂဏန္းသမားမ်ား

ရပ္ေဝးေျမျခား ႏုိင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ထူးျခားေသာသတင္း အဆက္သြယ္ရမည္။ အခြင့္အလမ္း ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္ခြၾကား ေရြးခ်ယ္ရမႈမ်ား ရွိမည္။ မူလရည္ရြယ္ထားေသာ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္မွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေနထားသို႕ ကူးေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရင္း အဆင္ေျပျခင္းရွိမည္။ လုပ္ငန္းစီးပြား တိုးတက္ေအာင္ျမင္ျခင္းရွိမည္။ ရာထူး လစာ အေနထား တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမည္။ ထူးျခားေသာ ကံေကာင္းေထာက္မမႈမ်ား ရရွိမည့္ ကာလ ျဖစ္သည္။

ယၾတာ – တနလၤာေန႕ညေနတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး (သို႕) သက္ႀကီးရြယ္အိုတစ္ဦးအား ထီးလွဴဒါန္းပါ။

(၃) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၃ရက္၊ ၁၂ရက္၊ ၂၁ရက္၊ ၃၀ရက္ ေမြးေသာ ၃-ဂဏန္းသမားမ်ား

အနည္းငယ္ သတိရွိရမည့္လ ျဖစ္သည္။ လူယံု လူရင္းက ဒုကၡေပးတတ္သည္။ မည္သူ႕အေပၚမွ လိုအပ္တာထက္ ပို၍ ယံုၾကည္မႈ မထားသင့္ပါ။ မိမိအဆင္မေျပမႈအေပၚ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ေနတတ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံပက္သက္ရတတ္သည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း သတိရွိရမည္။ သီးသန္႔အထီးက်န္ ဆန္တတ္ေသာ ကာလျဖစ္ၿပီး ခါတိုင္းမိမိဘက္က အျပည့္အဝ ရပ္တည္ေပးႏုိင္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာေနတတ္သည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ဝမ္းဗိုက္ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ အစာမွား ေဆးမွား ျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ – အဂၤါေန႕တြင္ မ်က္စဥ္းတစ္ဘူးကို အဂၤါေန႔ဖြားတစ္ဦးအား လွဴဒါန္းပါ။

(၄) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၄ရက္၊ ၁၃ရက္၊ ၂၂ရက္၊ ၃၁ရက္ ေမြးသူ ၄-ဂဏန္းသမားမ်ား

လြန္ခဲ့ေသာ ကာလမ်ားမွ အနစ္နာခံ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရမႈမ်ားမွသည္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးတရားမ်ား ျပန္လည္ခံစားရမည္။ ခရီးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား ရုတ္တရက္ေပၚေပါက္မည္။ အထီးက်န္ဆန္ေသာ ကာလအခ်ိဳ႕ကို ျဖတ္သန္းရမႈမ်ားရွိမည္။ ဘဝအတြက္ အေရးပါေသာ အတတ္ပညာသစ္မ်ား ေလ့လာသင္ၾကား ဆည္းပူးခြင့္ရမည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ၿပီး မိမိသြားလိုေသာ ပန္းတိုင္ အနာဂတ္ကို အေရာက္လွမ္းႏုိင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။

ယၾတာ – ၾကသပေတးမနက္တြင္ ဖရဲသီး ဘုရားဆြမ္းေတာ္ကပ္ၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။

(၅) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၅ရက္၊ ၁၄ရက္၊ ၂၃ရက္ ေမြးသူ ၅-ဂဏန္းသမားမ်ား

အေျပာင္းအလဲ အနိမ့္အျမင့္အတက္အက် မ်ားတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္း ေရာေထြးေနတတ္သည္။ ေကာင္းမည္ဟု ထင္မွတ္ထားေသာအရာမ်ားသည္ လက္ေတြ႕တြင္ ထင္သေလာက္ မဟုတ္ဘဲ မထင္မွတ္ေသာ အရာမ်ားမွ အက်ိုဳးေပးတတ္သည္။ မိခင္ (သို႕) မိခင္ကဲ့သို႕ေနေသာသူမ်ားထံမွ အဆက္သြယ္ အကူညီေကာင္းရမည္။ မထင္မွတ္ေသာခရီးမ်ား သြားလာရမည္။ ေဆြမိ်ဳး မိသားစုအတြင္း သာသနာ့ေဘာင္ဝင္ေသာ ကိစၥမ်ား ၾကံဳမည္။မိတ္ေဆြစစ္ဟု ထင္ထားသူမ်ားက ထင္သေလာက္မဟုတ္ဘဲ မထင္မွတ္သူမ်ားက တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ အကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးႏုိင္မည္။က်န္းမာေရးတြင္ ခါးနာ ခါးကိုက္ျခင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား သတိျပဳရန္လိုသည္။

ယၾတာ – သီလရွင္မ်ားအား တနလၤာေန႔တြင္ ေငြ ၂၀၀ ျဖစ္ေစ ၂၀၀၀ ျဖစ္ေစ လွဴတန္းပါ။

(၆)မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၆ရက္၊ ၁၅ရက္၊ ၂၄ရက္ ေမြးသူ ၆-ဂဏန္းသမားမ်ား

အၿပိဳင္အဆိုင္ အခက္ခဲမ်ားၾကားမွ ေအာင္ျမင္မည္။လုပ္ငန္းသစ္ စတင္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းသစ္ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း အၾကံစည္သစ္မ်ားအေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား ေကာင္းသည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးျမတ္ ျဖစ္ထြန္းမည္။ အရာရာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မည္။ လ်ွိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ေပါက္ၾကားတတ္ျခင္းရွိသည္ကို သတိျပဳရမည္။ မ်ွတေသာ အေတြးအေခၚမ်ား ကြန္႔ျမဴးေနမည္။ ခရီးကိစၥမ်ား အေျပာင္းလဲအခ်ိဳ႕ျဖစ္ၿပီးမွ အဆင္ေျပမည္။

ယၾတာ – ၾကာသပေတးေန႕တြင္ အိမ္ဘုရားတြင္ ပဲမုန္႕ဆြမ္းေတာ္ကပ္ၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။

(၇) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၇ရက္၊ ၁၆ရက္၊ ၂၅ရက္ ေမြးသူ ၇-ဂဏန္းသမားမ်ား

လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ အေျပာင္းအလဲေနာက္တြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ၾကံဳမည္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆံုစည္းရမည္။ ေရလမ္းခရီးသြားလာရန္ အခြင့္လမ္းေပၚက ေကာင္းသည္။ ရပ္ေဝး တုိင္းတပါးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပက္သက္ရေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ လူမ်ိဳးကြဲ လူမ်ိဳးျခား အက်ိဳးေပးမည္။ မိသားစု ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး သတင္းစကားေကာင္းမ်ား ၾကားသိရမည္။

ယၾတာ – ဖန္ခြက္လွလွတစ္လံုးကို မိမိခ်စ္ခင္ရသူတစ္ဦးအား လက္ေဆာင္ေပးပါ။

(၈) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၈ရက္၊ ၁၇ရက္၊ ၂၆ရက္ ေမြးသူ ၈-ဂဏန္းသမားမ်ား

ေတြေဝဒိြဟျဖစ္ေနေသာ ကိစၥမ်ား ယတိျပတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ အမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ေသာေနရာတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရမည္။ သူတပါးႏွင့္မတူေသာ ရႈေထာင့္မွလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရင္း ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း ကူညီမႈရျခင္း လုပ္ငန္းတိုးတက္ျခင္း ရွိမည္။ ေငြဝင္လမ္းသစ္ ပြင့္မည္။ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥမ်ား လက္ခံသင့္ေသာကာလျဖစ္သည္။ ရပ္တန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။

ယၾတာ – တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ေက်းဇူးရွိခဲ့ဖူးသူတစ္ဦးအား မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ လက္ေဆာင္ေပးပါ။

(၉) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၉ရက္၊ ၁၈ရက္၊ ၂၇ရက္ ေမြးသူ ၉-ဂဏန္းသမားမ်ား

ကိုယ့္စိတ္ကူးထဲမွ အၾကံစည္မ်ားကို သူတပါးအား ဖြင့္လွစ္ေျပာဆုိရန္ မသင့္ေသာကာလျဖစ္သည္။ အမ်ိုးသမီးအႀကီးအကဲတစ္ဦး၏ အၾကံဥာဏ္ စကားကို လက္ခံျခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပမည္။ ရပ္ေဝး ေနထိုင္သူမ်ားထံမွ သတင္းစကားေကာင္းၾကားရမည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ေပါ့ေပါ့ဆဆေတြးထားေသာ ေဝဒနာေဟာင္းမ်ား ျပန္ေပၚတတ္သည္ကို သတိျပဳရမည္။ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္း၀ုိင္းမ်ားၾကား ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေသာ နိမိတ္ၾကံဳရပါက ထီကံစမ္းသင့္သည္။

ယၾတာ – ေသာၾကာေန႕တြင္ အိမ္ဘုရားတြင္သစ္သီးဆြမ္း ကပ္လွဴၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့သာယာရွိပါေစ

ဆရာလင္းေဝေအာင္

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)