၂၀၂၂ ႏို၀င္ဘာလအတြက္ ပုဂၢလတ္နာမည္ေဟာကိန္း

အမည္(အ၊ဥ၊ ဧ၊ ၾသ) ႏွင့္စေသာသူမ်ား

မိသားစုတြင္း ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ကိစၥမ်ားႀကဳံမည္။  အမ်ိဳးသမီးအႀကီးအကဲမ်ား အကူညီေကာင္းရမည္။ အလုပ္ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ခရီးမ်ား သြားလာရမည္။ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ရေသာကိစၥမ်ားမွ အက်ိဳးျမတ္ရမည္။ အဆက္အသြယ္ေကာင္းအခ်ိဳ႕ ရမည္။ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ား ကုသေပ်ာက္ကင္းမည္။ ကုန္သြယ္ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ ရမည္။ ကိုယ္ပိုင္ႀကံစည္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ – ေသာၾကာေန႔တြင္ ေငြပံ့သကူ ၆- ဂဏန္း ပစ္ပါ။ (ဥပမာ – ၆၀၀  ၊ ၆၀၀၀)

အမည္ (က၊ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င)ႏွင့္စေသာသူမ်ား

မိသားစုႏွင့္ အပန္းေျဖခရီးမ်ိဳးထြက္ရတတ္သည္။ လူမႈေရးတြင္ လိမ္ညာခံရျခင္း သစၥာေဖာက္ခံရျခင္း ႀကဳံတတ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထိခိုက္မႈသတိျပဳရမည္။ လုပ္ငန္း အသစ္စတင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေအာင္ျမင္ျခင္း မ်ား ႀကဳံမည္။ ပ်ိဳ႐ြယ္သူမ်ား ခ်စ္သူရျခင္း အိမ္ေထာင္က်ျခင္း ႀကဳံတတ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးသား ခ်င္းမ်ားအတြက္ စိတ္ပူပန္စရာ စိတ္ညစ္စရာအခ်ိဳ႕ႀကဳံတတ္သည္။

ယၾတာ- ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ငါးစာ လိပ္စာေကြၽးပါ။

အမည္(စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည)ႏွင့္စေသာသူမ်ား

ရပ္ေဝး ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအဆင္ေျပမည္။ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားပါ၀င္ဆင္ႏြဲရမည္။ လုပ္ငန္းပိုင္း အေျပာင္းလဲ ႀကဳံမည္။ လိုခ်င္သည္ ႏွင့္လက္ေတြ႕ရလာသည္မ်ား ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနမည္။ ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္ အတြက္ ၀မ္းသာစရာ ႀကဳံတတ္သည္။ လူမ်ိဳးကြဲ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲ တတ္သည္။ မိသားစုတြင္ စေနေန႔ဖြားႏွင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ရတတ္သည္။

ယၾတာ – ေမြးေန႔ညတြင္ အိပ္ယာ ေျပာင္းအိပ္ပါ။

အမည္(ယ၊ရ၊လ၊၀)ႏွင့္စေသာသူမ်ား

အခက္အခဲမ်ား စိတ္ရႈပ္စရာမ်ား ေျဖရွင္းအဆင္ေျပသြားမည္။ စီးပြားေငြေၾကး တိုးတက္မည္။ ေငြ၀င္ကိန္း အားေကာင္းေနမည္။ လုပ္ငန္းသစ္ရျခင္း၊ အလုပ္သစ္စကား ေျပာဆိုမႈေအာင္ျမင္ျခင္းႀကဳံမည္။ ဖခင္ အႀကီးအကဲေကာင္းမ်ား အေထာက္အကူေကာင္း ရမည္။ ခရီးတိုမ်ား မၾကာခဏ ထြက္ရတတ္သည္။ မိတ္ေဆြ ေကာင္းတိုးပြားမည္။ စက္ပစၥည္း အက်ိဳးမေပးပါ။

ယၾတာ – တနလၤာေန႔တြင္ ေရသန္႔ဘူး ၂ဘူး ဘုရား ရဟန္းသံဃာမ်ား လႉပါ။

အမည္(ပ၊ဖ၊ဘ၊ဗ၊မ)ႏွင့္စေသာသူမ်ား

လက္ေဆာင္ရျခင္း၊ Surprise လက္ခံရရွိျခင္းမ်ားႀကဳံမည္။ ပါတီပြဲမ်ား မဂၤလာပြဲမ်ား တက္ေရာက္ ဆင္ႏြဲရတတ္မည္။ တပါးသူ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥမ်ား ၾကားမ၀င္သင့္။ မိမိပါ အပူကူးစက္တတ္သည္။ ဦးေခါင္း ႏွလုံးပိုင္း က်န္းမာေရးအားနည္းတတ္သည္။ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား သတိႏွင့္ကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ မိတ္ေဆြသစ္ တိုးပြားမည္။ ေႂကြးၿမီေဟာင္းမ်ားေတာင္းခံႏိုင္မည္။ မိခင္ (ဝါ) အမ်ိဳးသမီးအႀကီးအကဲတစ္ဦး၏ အကူအညီရမည္။

ယၾတာ – တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အုန္းဆြမ္း ကပ္လႉပါ။

အမည္ (သ၊ ဟ) ႏွင့္စေသာသူမ်ား

အဆက္သြယ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္မိမည္။ က်န္းမာေရး အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ေဆး႐ုံေဆးခန္း ေရာက္တတ္သည္။ ကံေၾကာင့္ ေငြ၀င္ ကိန္းႀကဳံရတတ္မည္။ ရစရာရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားျပန္လည္ ရရွိလာတတ္သည္။ မထင္မွတ္ထားေသာ ကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူရမည္။ ဖခင္ အထက္လူႀကီး ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ၀မ္းသာရတတ္မည္။

ယၾတာ – ေသာေၾကာေန႔တြင္ ေသ့ာေဟာင္းေသာ့ပ်က္ (သို႔) သံထည္ပစၥည္း ေဟာင္းတစ္ခု စြန္႔ပစ္ပါ။

အမည္(တ၊ထ၊ဓ၊န၊ဒ၊ ဋ၊ ဌ၊ ဍ၊ ဒ ၊ ဓ ၊ ဏ)ႏွင့္စေသာသူမ်ား

ရန္အတိုက္ခံမ်ား ေက်ာ္လႊားရမည္။ ႏိုင္ငံျခားသြားျခင္း ခရီးေဝးကိစၥ အဆင္ေျပျခင္းရွိမည္။ ခ်စ္သူသစ္ရျခင္း အိမ္ေထာင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းမ်ားႀကဳံတတ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစ ျပည့္၀စြာ အသုံးခ်ႏိုင္မည္။ တပိုင္း တစ္ျဖစ္ေနေသာ ကိစၥအခ်ိဳ႕ ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။ ေသာၾကာ သားသမီးတစ္ဦးေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တတ္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ သတင္းစကားေကာင္းၾကားသိရမည္။

ယၾတာ – တနလၤာေန႔တြင္ ကိတ္မုန္႔ဆြမ္းကပ္လႉပါ။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

ဆရာလင္းေ၀ေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)