မထုိးလူမုိက္၊ ထုိးလူမုိက္

မထုိးလူမုိက္၊ ထုိးလူမုိက္

ဒီေန႔ေခတ္မွာ ထီသိန္းတစ္ေသာင္းခြဲႀကီးသာ ေပါက္လိုက္ရင္ … ဆုိတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္အေတြးမ်ဳိး လူတုိင္း ေတြးမိ စိတ္ကူးမိၾကမွာပါ။ … Read More »

ဒီႏွစ္ေမြးတဲ့ ရင္ေသြးငယ္ေတြနဲ႔ မေပးအပ္ေသာ နာမည္တြဲမ်ား

ဒီႏွစ္ေမြးတဲ့ ရင္ေသြးငယ္ေတြနဲ႔ မေပးအပ္ေသာ နာမည္တြဲမ်ား

ဤေနရာတြင္ ပကၡအမည္တြဲမ်ားကို အဓိကေရွာင္အပ္ေသာ အခန္းက႑ျဖင့္ ဦးစားေပးထားပါသည္။ နာမည္ေပးျခင္းသည္ ေဗဒင္ပညာ၏ သိမ္ေမြ႕လွေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။… Read More »

ၾသကာသကာရကအမည္ရွင္မ်ားအေၾကာင္း

ၾသကာသကာရကအမည္ရွင္မ်ားအေၾကာင္း

နာမည္ေတြအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိတဲ့အထဲမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နာမည္ေတြဟာ ေနရာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ထူးျခားတဲ့ ကံေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဥပမာ အမည္ေတြနဲ႔ မိမိ အမည္၊ အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ မိတ္ေဆြ၊ မိသားစုေတြရဲ႕ အမည္ေတြကို တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။… Read More »

ဘုန္းနဲ႔ မွည့္ထားေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္

ဘုန္းနဲ႔ မွည့္ထားေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္

အမည္ဟူသည္ မွည့္ျပီးရုံနွင့္လည္း မျပီးပါ။ အမည္နွင့္လူ ကုိက္ညီေအာင္ ေနထုိင္တတ္ဦးပါမွ ေကာင္းက်ဳိးေပးသည္သာ….… Read More »

အဂၤါေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၁၊ လုပ္ငန္းစီးပြားေဟာကိန္း

အဂၤါေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၁၊ လုပ္ငန္းစီးပြားေဟာကိန္း

ဒီနွစ္မွာ အဂၤါေန႔ဖြားမ်ား …၀ါးညြန္႔ေလးကို အလုပ္ခန္းမွာ ထုိးထားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္…အိပ္ေဆာင္ျပဳထားျခင္း ျဖင့္ လုပ္ငန္းစီးပြားကံ တုိးတက္နုိင္ဖြယ္ရာလည္း ရွိပါတယ္။… Read More »

တနလၤာေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၁၊ လုပ္ငန္းစီးပြားေဟာကိန္း

တနလၤာေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၁၊ လုပ္ငန္းစီးပြားေဟာကိန္း

တနလၤာသားသမီးေတြအတြက္ ဒီတစ္နွစ္မွာ …ပထမဆုံးၾကံဳလာမွာက …အေျပာင္းအလဲေတြပါပဲ။ ေျပာရရင္ ပထမဆုံး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ငါဘာမ်ားေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိလာျပီလဲ ဆုိတာကုိ သုံးသပ္ၾကရပါေတာ့မယ္။… Read More »

ဒီႏွစ္ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္ထဲမွာ ေငြဝင္၊ ထီေပါက္ ကံေကာင္းမယ့္သူမ်ား

ဒီႏွစ္ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္ထဲမွာ ေငြဝင္၊ ထီေပါက္ ကံေကာင္းမယ့္သူမ်ား

ယခု ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္ (၁၇.၄.၂၀၁၉ မွ ၁၆.၄.၂၀၂၀ အတြင္း) ထီေပါက္ ေငြဝင္ကိန္း ရွိမည့္သူမ်ားကို ေန႔နံႏွင့္ အသက္အလိုက္ အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ေပးလိုက္ပါသည္။… Read More »

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၁ ၊ လုပ္ငန္းစီးပြားေဟာကိန္း

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၁ ၊ လုပ္ငန္းစီးပြားေဟာကိန္း

ဂရုစုိက္ၾကရမွာက…..ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားေတြကုိ မနာလုိသူ မရႈစိမ့္သူ သိပ္ေပါမယ့္ နွစ္ပါ။ အခ်င္းခ်င္း ၾကားထဲကေန မလုိသူတစ္စုက အုပ္စုဖြဲ႕ျပီး မိမိကုိ ေနာက္ကြယ္ကေန မေကာင္းၾကံျခင္း၊ အုပ္စုလုိက္တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ဳိး ျပဳခံရတတ္ၾကပါတယ္။… Read More »

ဒီႏွစ္မွာ စီးပြားရွာလိုသူေတြအတြက္ ရုိးရာေဗဒင္ အႀကံျပဳခ်က္

ဒီႏွစ္မွာ စီးပြားရွာလိုသူေတြအတြက္ ရုိးရာေဗဒင္ အႀကံျပဳခ်က္

အားလံုးကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရရင္ အခု ၁၃၈၁ ခုနွစ္သည္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာပိတ္ပင္မႈ ၊ အဆုံးသတ္မႈ (၀ါ) ေငြမဲအျဖစ္ေၾကာ္ျငာမႈမ်ဳိး အပါအ၀င္…ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ၾကီးမားေသာ အဆုံးသတ္ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးေတြ ျဖစ္ပြားလြယ္တတ္သည့္ကာလ အမွန္ ျဖစ္ပါတယ္။… Read More »

၁၃၈၁ ျမန္မာႏွစ္သစ္ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးေဟာကိန္း

၁၃၈၁ ျမန္မာႏွစ္သစ္ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးေဟာကိန္း

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီတစ္ႏွစ္ေတာ့ ျမားနတ္ေမာင္သည္ တနလၤာနဲ႔ ေသာၾကာကုိ မ်က္နွာသာ ပုိေပးမွာ ျဖစ္ၿပီ စေနနဲ႔ ဗုဒၶဟူးကုိေတာ့ မ်က္နွာလႊဲဖယ္ ကံငယ္ေစမယ့္ ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါေၾကာင္း … Read More »