(၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ဒီတစ္ႏွစ္ အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရး ေဟာကိန္း

(၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ဒီတစ္ႏွစ္ အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရး ေဟာကိန္း

ဒီအေဟာေတြ အားလုံးဟာ ေယဘုယ်သာ ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ မူလဇာတာေပၚ မူတည္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သက္ေရာက္ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

သက္ေရာက္ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

အေနာက္တိုင္းသခ်ၤာေဗဒဟု ေခၚဆိုေသာ ဂဏန္းေဗဒင္ပညာရပ္အရ လက္ရွိ မိမိ အသက္ပိုင္းကံကို အလြယ္တကူ တြက္စစ္ေဟာေျပာႏိုင္ေသာ နည္းတစ္ခုကို ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

ဆန္းက်မ္းေဗဒင္လာ ရတနာပံုနကၡတ္ႏွစ္မ်ား အပုိင္း (၅)

ဆန္းက်မ္းေဗဒင္လာ ရတနာပံုနကၡတ္ႏွစ္မ်ား အပုိင္း (၅)

ဒီကိန္းဟာ ေငြေၾကးကံေကာင္းေစတဲ့ကိန္း (တနည္းအားျဖင့္) ရတနာပုံ ဆိုက္တဲ့ကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ (၅) ၾကြင္းဖြားေတြရဲ႕ ရတနာပံုဆုိက္ကိန္းကို ျပပါမယ္။

ဆန္းက်မ္းေဗဒင္လာ ရတနာပံုနကၡတ္ႏွစ္မ်ား အပုိင္း (၄)

ဆန္းက်မ္းေဗဒင္လာ ရတနာပံုနကၡတ္ႏွစ္မ်ား အပုိင္း (၄)

ဒီကိန္းဟာ ေငြေၾကးကံေကာင္းေစတဲ့ကိန္း ေငြဝင္ျခင္းကံ ျမင့္မားေသာကိန္း ရတနာပုံဆိုက္တဲ့ကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း (ၾသဂုတ္ ၊ ၂၀၂၀)

ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း (ၾသဂုတ္ ၊ ၂၀၂၀)

(၄၊ ၁၃ ၊ ၂၂ ၊ ၃၁ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား) – ကံေကာင္းမယ့္လ ျဖစ္တယ္။ အရင္လေတြက အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသူဆုိရင္ ဒီလမွာ ေအာင္ျမင္မႈကို ျပန္ရလိမ့္မယ္။

ဆန္းက်မ္းေဗဒင္လာ ရတနာပံုနကၡတ္ႏွစ္မ်ား အပုိင္း (၃)

ဆန္းက်မ္းေဗဒင္လာ ရတနာပံုနကၡတ္ႏွစ္မ်ား အပုိင္း (၃)

ဒီကိန္းဟာ ေငြေၾကးကံေကာင္းေစတဲ့ကိန္း (တနည္းအားျဖင့္) ရတနာပုံ ဆိုက္တဲ့ကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေန႔သားအလုိက္ ႀကံဳတတ္ေသာ ေရႊေရာင္တစ္ေခတ္ကာလမ်ား

ေန႔သားအလုိက္ ႀကံဳတတ္ေသာ ေရႊေရာင္တစ္ေခတ္ကာလမ်ား

ဘာပဲေျပာေျပာပါ… ေမြးကတည္းက တစ္ခါမွ ကံမေကာင္းေသးဘူးဆိုတာ အလြန္ရွားပါတယ္။ အားလံုးပဲ ကိုယ္ပိုင္ ေရႊေရာင္တစ္ေခတ္ကုိေတာ့ အနည္းနဲ႔အမ်ား ၾကံဳၾကသည္ခ်ည္းသာ…။

ဆန္းက်မ္းေဗဒင္လာ ရတနာပံုနကၡတ္ႏွစ္မ်ား အပုိင္း (၂)

ဆန္းက်မ္းေဗဒင္လာ ရတနာပံုနကၡတ္ႏွစ္မ်ား အပုိင္း (၂)

မိမိတို႔ရဲ႕ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို ၇ နဲ႔ စားတဲ့အခါ ၂ ႂကြင္းသမားမ်ားဟာ (၂) ႂကြင္း မဟာဘုတ္ဖြားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္အတြက္ ေဗဒင္မွတ္စု

ဒီႏွစ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္အတြက္ ေဗဒင္မွတ္စု

ဒီတစ္ခါေတာ့ ဆရာ့ Facebook မွာ ဒီႏွစ္အတြက္ မွတ္စုသဖြယ္ ေရးသားထားတဲ့ ေဗဒင္အေၾကာင္းအရာတခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။