ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း (ဇူလိုင္ ၊ ၂၀၂၀)

ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း (ဇူလိုင္ ၊ ၂၀၂၀)

ဒီလထဲမွာ ကိုယ္မသိမကၽြမ္းတဲ့သူေတြဆီက ကူညီပံ့ပုိးမႈေတြကို ရရွိလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ လုပ္ကိုင္ေနသူေတြ သတင္းေကာင္း ၾကားရမယ္။ အဆင္ေျပလာမယ္။

ျမန္မာႏွစ္ ၁၃၈၂ ထဲမွာ ထီကံအေကာင္းဆံုး ေန႔ဖြားမ်ား

ျမန္မာႏွစ္ ၁၃၈၂ ထဲမွာ ထီကံအေကာင္းဆံုး ေန႔ဖြားမ်ား

ဒါက ႏွစ္တစ္ႏွစ္အလိုက္ ထီကံအားသာခ်က္ ရွိနုိင္ေသာ ေန႔နံအမ်ဳိးအစားကို ေရြးျခယ္ျခင္းသက္သက္ မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကယ့္တစ္ကယ္ကေတာ့..

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ေဟာစာတမ္း

၁၃၈၂ မွာ ကံဇာတာ အားသာခ်က္အရွိနုိင္ဆုံး ေန႔နံသားသမီးအျဖစ္ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ထုိက္သည့္ႏွစ္ ျဖစ္လာပါတယ္။

ၾကာသပေတးေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ေဟာစာတမ္း

ၾကာသပေတးေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ေဟာစာတမ္း

မနွစ္က ၁၃၈၁ခုနွစ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားေတြ ကံအားနည္းခဲ့သမွ်၊ အဖိခံ၊ အေထာင္းခံ၊ စိတ္ဖိအားေတြမ်ားခဲ့ရသမွ် ဒီတစ္နွစ္ကေတာ့ စတင္ အသက္ရႈေခ်ာင္စ ျပဳလာတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္လာပါမယ္။

တနလၤာေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ေဟာစာတမ္း

တနလၤာေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ေဟာစာတမ္း

တနလၤာေန႔ဖြားမ်ား ယခုနွစ္အတြင္း …ေရွးယခင္က အဆင္မေျပ က်ရႈံးခဲ့ေသာ က႑အခ်ဳိ႕ကုိ တစ္ဖန္ျပန္လည္ ၾကိဳးစားလုပ္ကုိင္ၾကည့္ရာကေန ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္လာရတတ္ပါတယ္။

ကုမ္ရာသီေရာက္ စေနၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ၁၂ ရာသီခြင္ကံၾကမၼာ

ကုမ္ရာသီေရာက္ စေနၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ၁၂ ရာသီခြင္ကံၾကမၼာ

ရာသီခြင္တစ္ခုမွာ ပ်မ္းမွ် ၂ ႏွစ္ခြဲေလာက္ ၾကာတတ္တဲ့ စေနၿဂိဳဟ္ရဲ႕ ရာသီခြင္ အကူးအေျပာင္းမွာ ၁၂ ရာသီဖြားေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာကလည္း အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

ေသာၾကာေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ေဟာစာတမ္း

ေသာၾကာေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ေဟာစာတမ္း

အမ်ားစုေသာ ေသာၾကာေန႔ဖြားေတြအတြက္ သည္တစ္ႏွစ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္သည္ ဖိအားေတြ၊ တာ၀န္ေတြ၊ အခက္အခဲေတြ မ်ားျပားေစတတ္ေသာႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤါေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ေဟာစာတမ္း

အဂၤါေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ေဟာစာတမ္း

ဒီတစ္နွစ္မွာ ေနရာထုိင္ခင္း၊ ေနရာဌာန ၊ လုပ္ငန္းေနရာ ပုိင္းဆုိင္ရာက႑ေတြမွာ အေကာင္းဆုံး ကံက်ဳိးေပး ရရွိႏုိင္သူေတြသည္ အဂၤါေန႔ဖြားေတြပါပဲ။

အဌဂဠဳန္စက္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၂

အဌဂဠဳန္စက္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၂

ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ကံအေနအထားကုိ အဌဂဠဳန္စက္နဲ႔ တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁၃၈၂ အတြင္း ေနရာထိုင္ခင္း အေျပာင္းအလဲ ႀကံဳႏုိင္သူမ်ား

၁၃၈၂ အတြင္း ေနရာထိုင္ခင္း အေျပာင္းအလဲ ႀကံဳႏုိင္သူမ်ား

ျမန္မာ့ေကာဇာ မဟာဘုတ္ေပၚ မူတည္ၿပီး ေနရာထုိင္ခင္း အေျပာင္းအလဲ ရွိႏုိင္သူေတြ နဲ႔ ရပ္ေဝးေဒသကို ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္သူေတြကုိ ေယဘုယ်ေဟာကိန္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။