ကေလးမ်ား ခ်ဴျခာလြယ္တတ္သည့္ ႏွစ္ကာလမ်ား

  • တနဂၤေႏြ ကေလးငယ္မ်ား … ၆ ႏွစ္
  • တနလၤာ ကေလးငယ္မ်ား …. ၇ ႏွစ္
  • အဂၤါကေလးငယ္မ်ား …..ေမြးကင္းစမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း
  • ဗုဒၶဟူးကေလးငယ္မ်ား … ၂ ႏွစ္အတြင္း
  • ၾကာသာပေတးကေလးငယ္မ်ား …၃ ႏွစ္အတြင္း
  • ေသာၾကာကေလးငယ္မ်ား…..၄ ႏွစ္အတြင္း
  • စေနကေလးငယ္မ်ား……..၅ ႏွစ္အတြင္း

ပုံေသနည္းအျဖစ္သာ မွတ္ထားၾကပါ။

ဘာဖြား ညာဖြားေတြအလုိက္…က်န္းမာေရး ညံ႔တတ္ခ်ိန္ဘာေတြက သီးသန္႔ တြက္ယူရတာမုိ႔ ရင္ေသြးမိဘေတြ အဖုိ႔ တြက္ေပးမယ့္ သူရွိမွ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း တြက္တတ္မွ သိႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ေပမယ့္……အထက္ပါစနစ္ကေလးကေတာ့ ရင္ေသြးမိဘအမ်ားစုအဖုိ႔ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္။

ကေလးေတြ တေရွာင္ေရွာင္ တအီအီ …က်န္းမာေရး ကက်ဳိးကေၾကာင္ ျဖစ္လြယ္လြန္းသည့္ အသက္ပုိင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ ကေလးလည္း က်န္းမာေရး အီလာေရာ….ဟုိဟာေၾကာင့္ သည္ဟာေၾကာင့္ ပေယာဂလုိလုိ…အမည္ေပးမွားလုိ႔လား ဆုိတာမ်ဳိးကအစ အမိအဖမ်ား အလြယ္တစ္ကူ ေကာက္ခ်က္ခ် မွားမိေနတတ္ၾကတာလည္း ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)

ဘာအမည္ပဲ မွည့္မွည့္ …က်န္းမာေရး အားနည္းခ်ိန္ ေရာက္ရင္ အားနည္းလာမွာပါပဲ။ အမည္ၾကံ႕ခုိင္ရင္…ဇာတာၾကံ႕ခုိင္ရင္ အသက္ပုိင္းအရ က်န္းမာေရး အညံ႔ၾကံဳလာဦး ခဏတစ္ျဖဳတ္ေလာက္ ျဖစ္ၿပီး ျပန္ထူလာတာပါပဲ။ မူလဇာတာေရာ အမည္ပါ ၾကံ႕ခုိင္မႈ နည္းရင္ေတာ့ …ေရာဂါသည္ေလးလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဆရာေတြ အမည္ေပးသည့္အခါ…ဘာေကာင္းမယ္ ညာေကာင္းမယ္ ဘုန္းကံႀကီးမယ္ ၊ က်န္းမာျခင္း ခ်မ္းသာျခင္း ဘာညာသာရကာေတြ ျဖစ္မယ္ (တစ္ခုမွကုိ အဆုိးမပါဘူး ) စသည္ျဖင့္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ အာမခံ ေနေန၊ မယံုပါနဲ႔။ ကုသုိလ္နဲ႔ အကုသုိလ္ ဒြန္တဲြ သယ္လာၾကသည့္ သံသရာခရီးသည္ေတြခ်ည္းရယ္ပါ။

အမည္တစ္ခုကို မွည့္လုိက္ကတည္းက …အမည္မွာ အက်ဳိးခ်ည္း သက္ေရာက္ၿပီး ေပးခ်င္လုိ႔ကုိ မရပါ။ အက်ဳိးတစ္ဖက္ကုိ ေရြးလုိက္တာနဲ႔….အျပစ္တစ္ေၾကာင္းက ထင္ရွားလာမွာျဖစ္ၿပီး ေလာကက သူ႔ခ်ိန္ခြာလွ်ာနဲ႔ သူရယ္သာ။

အေရးႀကီးတာက …ဘယ္အက်ဳိးကုိ….လုိလားမလဲ… ဘယ္ဘက္မွာေတာ့ျဖင့္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာတစ္ဖက္ ေစာင္းလာမလဲ ဆုိတာ….မိဘေတြ ႀကိဳသိထားဖုိ႔ ပါပဲ။

ခင္မင္ျခင္းျဖင့္ – ဆရာစိုးမုိးထြန္း

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)