အေရာင္မ်ား၏ အစြမ္းသတိၱ

အေရာင္မ်ား၏ အစြမ္းသတိၱ

လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္..သုံးၾကည့္..၊ အက်ဳိးရွိရင္ေဆာင္..၊ ကုိယ္နဲ႔ အံမဝင္ဘူး၊ အက်ဳိးမရွိဘူးဆုိ မသုံးနဲ႔။ ေမ့ပစ္လုိက္ပါ။ ေစတနာရွိလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေရးေပးခဲ့တာပါ။

ေန႔သားအလုိက္ သဘာဝအေဆာင္ယၾတာမ်ား (အပုိင္း-၂)

ေန႔သားအလုိက္ သဘာဝအေဆာင္ယၾတာမ်ား (အပုိင္း-၂)

သဘာဝထဲက စြမ္းအင္ေတြကို ၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္အလုိက္ ေတြးေခၚ ထုတ္ယူၿပီး အသံုးျပဳ အေဆာင္ျပဳရင္လည္း စြမ္းတာပါပဲ။

ေန႔သားအလုိက္ သဘာဝအေဆာင္ယၾတာမ်ား (အပုိင္း-၁)

ေန႔သားအလုိက္ သဘာဝအေဆာင္ယၾတာမ်ား (အပုိင္း-၁)

(၇) ရက္သားသမီး အလိုက္ အစဥ္အၿမဲ အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ အေဆာင္တခ်ဳိ႕ကို ေဗဒင္သုတအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။

ေန႔သားအလုိက္ ႀကံဳတတ္ေသာ ေရႊေရာင္တစ္ေခတ္ကာလမ်ား

ေန႔သားအလုိက္ ႀကံဳတတ္ေသာ ေရႊေရာင္တစ္ေခတ္ကာလမ်ား

ဘာပဲေျပာေျပာပါ… ေမြးကတည္းက တစ္ခါမွ ကံမေကာင္းေသးဘူးဆိုတာ အလြန္ရွားပါတယ္။ အားလံုးပဲ ကိုယ္ပိုင္ ေရႊေရာင္တစ္ေခတ္ကုိေတာ့ အနည္းနဲ႔အမ်ား ၾကံဳၾကသည္ခ်ည္းသာ…။

ဒီႏွစ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္အတြက္ ေဗဒင္မွတ္စု

ဒီႏွစ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္အတြက္ ေဗဒင္မွတ္စု

ဒီတစ္ခါေတာ့ ဆရာ့ Facebook မွာ ဒီႏွစ္အတြက္ မွတ္စုသဖြယ္ ေရးသားထားတဲ့ ေဗဒင္အေၾကာင္းအရာတခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာႏွစ္ ၁၃၈၂ ထဲမွာ ထီကံအေကာင္းဆံုး ေန႔ဖြားမ်ား

ျမန္မာႏွစ္ ၁၃၈၂ ထဲမွာ ထီကံအေကာင္းဆံုး ေန႔ဖြားမ်ား

ဒါက ႏွစ္တစ္ႏွစ္အလိုက္ ထီကံအားသာခ်က္ ရွိနုိင္ေသာ ေန႔နံအမ်ဳိးအစားကို ေရြးျခယ္ျခင္းသက္သက္ မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကယ့္တစ္ကယ္ကေတာ့..

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ ေဟာစာတမ္း

၁၃၈၂ မွာ ကံဇာတာ အားသာခ်က္အရွိနုိင္ဆုံး ေန႔နံသားသမီးအျဖစ္ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ထုိက္သည့္ႏွစ္ ျဖစ္လာပါတယ္။

ၾကာသပေတးေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ေဟာစာတမ္း

ၾကာသပေတးေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ေဟာစာတမ္း

မနွစ္က ၁၃၈၁ခုနွစ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားေတြ ကံအားနည္းခဲ့သမွ်၊ အဖိခံ၊ အေထာင္းခံ၊ စိတ္ဖိအားေတြမ်ားခဲ့ရသမွ် ဒီတစ္နွစ္ကေတာ့ စတင္ အသက္ရႈေခ်ာင္စ ျပဳလာတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္လာပါမယ္။

တနလၤာေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ေဟာစာတမ္း

တနလၤာေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ေဟာစာတမ္း

တနလၤာေန႔ဖြားမ်ား ယခုနွစ္အတြင္း …ေရွးယခင္က အဆင္မေျပ က်ရႈံးခဲ့ေသာ က႑အခ်ဳိ႕ကုိ တစ္ဖန္ျပန္လည္ ၾကိဳးစားလုပ္ကုိင္ၾကည့္ရာကေန ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္လာရတတ္ပါတယ္။