စေနေန႔ဖြားတုိ႔ ကံဇာတာ (၁၃၈၃ ခုႏွစ္)

ျမန္မာနွစ္သစ္ ၁၃၈၃ ခုႏွစ္အတြင္း မွာ စေနေန႔ဖြား မ်ားစြာအတြက္ ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးျပစ္ ကံဇာတာအသီးသီးကုိ အမည္မ်ားနွင့္တစ္ကြ …တစ္ဆင့္ခ်င္း ေဖာ္ျပေပးသြားပါ့မယ္။

၁၃၈၃ခုနွစ္အတြင္း .. စေနေန႔ဖြားအမ်ားစုအဖုိ႔ …ဖိအားေတြ၊ အခက္အခဲေတြ ရင္ဆုိင္လာရဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာဝန္ထမ္းျဖစ္သည့္ စေနေန႔ဖြားမ်ားအဖုိ႔ အထက္လူၾကီးနဲ႔ ေအာက္လက္ငယ္သားၾကား အခက္အခဲၾကံဳလာရတတ္ပါတယ္။ ဒီတစ္နွစ္သည္ အခက္အခဲမ်ားတတ္ေသာကာလ ျဖစ္သည့္တုိင္ေအာင္ အစစအားလုံး ညံ႔မွာမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ေနရာထုိင္ခင္းက႑အပုိင္းမွာေတာ့ စေနေန႔ဖြားမ်ား အားသာခ်က္ ရရွိတတ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနရာထုိင္ခင္း ေဆာက္လုပ္လုိသူမ်ား၊ ၀ယ္ယူလုိသူမ်ား၊ ေနရာသစ္အေျခခ်လုိသူမ်ား စိတ္ဆႏၵ ျပည့္၀ရတတ္ေသာ ကာလမ်ဳိးလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔ မူလဇာတာအေနအထားနဲ႔ မိမိတုိ႔ အသက္ပုိင္းျခားမ်ားအရ …ကုိက္ညီေနမယ့္ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕အတြက္ေတာ့ ေနရာထုိင္ခင္း ဆုိင္ရာ လုိလားဆႏၵမုခ်ျပည့္၀လာနုိင္ခ်ိန္ပါပဲ။

ထုိ႔အတူ အခ်ဳိ႕ေသာ ၀န္ထမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ စေနေန႔ဖြားမ်ားအဖုိ႔လည္း မိမိတုိ႔ လုိလားနွစ္သက္ေသာ ဌာနဆုိင္ရာပုိင္း ရာထူးဌာနမ်ဳိး စသည္ျဖင့္ ရရွိတတ္ၾကခ်ိန္လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ အမည္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးမွာ အဂၤါနံျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ ( ဥပမာအားျဖင့္ … တင္မုိးေဆြ၊ မာလာစုိး၊ ေက်ာ္စိန္၊ နုိင္ေအာင္ေဇာ္ ..စသည္ျဖင့္္ေသာ ) စေနေန႔ဖြားမ်ားအဖုိ႔ ..ေနရာေကာင္းရျခင္း၊ ေကာင္းေသာအေထာက္အပံ႔အခ်ဳိ႕ရရွိတတ္ျခင္း၊ မိမိ၏ ညီ၊ ညီမ၊ ေမာင္နွမ မ်ားမွ ေထာက္ပံ႔ကူညီေပးမႈ ၾကံဳရတတ္ျခင္း ကံေလးေတြနဲ႔ ပုိမုိနီးစပ္နုိင္ခ်ိန္ လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။

ေမတၱာေရးကံအပုိင္းမွာေတာ့ စေနေန႔ဖြားေတြအဖုိ႔ ဗ်ာမ်ားရျခင္း၊ စိတ္ဒြိဟျဖစ္စရာအေျခအေနမ်ား၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္သည့္ အေနအထားမ်ား ၾကံဳလြယ္တတ္ခ်ိန္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ထုံးစံအတုိင္း စေနက်ားက်ား တုိ႔အဖုိ႔ နဂုိမူလဇာတာကလည္း အခံေလးပါေနမယ္ဆုိရင္ … တိတ္တိတ္ကေလး ၀င္လာတတ္တဲ့ …ခ်စ္မႈေရးရာက႑မ်ုိးကုိ ဂရုစုိက္ေရွာင္ရွားရမယ့္ ကိန္းပါပဲ။ အမည္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးမွာ ၾကာသာပေတးနံျဖင့္ မွည့္ေခၚထားမိေသာ ( ဥပမာအားျဖင့္ ..တင္တင္ျမင့္၊ ထြန္းမင္း၊ မ်ဳိးလင္းျဖိဳး၊ နုိင္လင္းျမတ္…စေသာ) စေနေန႔ဖြားမ်ဳိး ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ၁၃၈၃ခုနွစ္သည္ …စိတ္ဒြိဟမ်ားရမယ့္ နွစ္တစ္နွစ္ မုခ် ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ေရွးယခင္က ဘယ္ေလာက္ပဲ ျပတ္သားသူမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါေစဦး၊ ဒီနွစ္ထဲမွာေတာ့ အရာရာက ကုိယ့္အတြက္ ေရြးရခက္မယ့္လမ္းေတြ …choice လုပ္ရ ခက္ခဲတာေတြ ၾကံဳလာပါမယ္။

စေနေန႔ဖြားေတြအဖုိ႔ ဒီတစ္နွစ္မွာ မင္းအစုိးရေတြနဲ႔ အတုိက္အခံသဖြယ္ အလြန္ ျဖစ္လြယ္တတ္ခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အားၾကီးေသာ မင္းအစုိးရမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ မိမိ၏ အထက္လူၾကီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသားအၾကီးအကဲမ်ား( အေဖ၊ အဖုိး၊ အစ္ကုိၾကီး၊ ဦးေလးဦးမင္း.၊ ဆရာသမား၊ စီနီယာအၾကီးအကဲ စသည္ျဖင့္…..) နဲ႔လည္း ထိပ္တုိက္ပဋိပကၡေလးေတြ မကင္းရတတ္ခ်ိန္ပါ။

အထူးသျဖင့္ စေနေန႔ဖြား ျဖစ္ေနျပီး…အမည္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးမွာ တနဂၤေႏြနံ ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ ( ဥပမာ…တင္နီလာေအာင္၊ ထြန္းထြန္းေအာင္၊ ျမင့္ေအး၊ သန္းဦး..) စသည္ျဖင့္ေသာ စေနေန႔ဖြားမ်ား ျဖစ္ရင္ ပုိမုိျပီး ရန္ေတြ အားျပိဳင္မႈေတြ ….မ်ားျပားလာမယ့္ နွစ္ပါပဲ။

စေနေန႔ဖြားေတြအဖုိ႔ ယခုနွစ္ထဲမွာ …. (ျပီးခဲ့ေသာ နွစ္ေတြ ကာလေတြတုန္းက …အမွားအယြင္း အခ်ဳိ႕ကုိ) ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရတတ္သည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ဳိး လုိ႔လည္းဆုိနုိင္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ….မိမိတုိ႔အတြက္မျဖစ္မေန အေရးပါေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းမႈေတြကုိ လုပ္ကုိင္လာရတတ္ပါတယ္။ အခက္အခဲမ်ား ပါ၀င္ေနမွာျဖစ္ေပမယ့္ ထုိေျပာင္းလည္းမႈေတြသည္ ေအာင္ျမင္မႈ ရတတ္ခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမည္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးမွာ ဗုဒၶဟူးနံ (ယ၊လ၊၀) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသည့္ …နုိင္၀င္း၊ တင္နီလာေ၀၊ တုိးသူဇာလင္း …ေအးျမတ္၀င္း ..စသည္ျဖင့္မွည့္ေခၚထားမိေသာ စေနေန႔ဖြားမ်ားအဖုိ႔ …မျဖစ္မေန ေပၚေပါက္ၾကံဳေတြ႕လာရသည့္ ….အေျပာင္းအလဲေတြကုိ အခက္အခဲၾကားကေန ေအာင္ျမင္စြာ ေျပာင္းလည္းနုိင္ခြင့္ ရလာတတ္ပါတယ္။

ရုိးရုိးသားသားနဲ႔ ရွင္းရွင္းေတြးမိသလုိေရးရမယ္ဆုိရင္ေတာ့.၁၃၈၃ခုနွစ္သည္ စေနေန႕ဖြားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲနဲ႔ သည္းခံရမႈေတြ၊ အနစ္နာခံေပးရတာေတြ မကင္းနုိင္သည့္ ကာလတစ္ခုပါ။ အသက္ေမြးမႈ နယ္ပယ္မွာ အတုိက္အခံနဲ႔ အားျပိဳင္မႈေတြလည္း သိပ္မ်ားလာမယ့္ နွစ္တစ္နွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

စေနေန႔ဖြားတုိ႔အဖုိ႔ ၁၃၈၃ခုနွစ္ အတြင္းမွာ မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေနရာကေနျပီး ေကာင္းက်ဳိးလည္း ရုတ္တရက္ ေပၚေပါက္လာတတ္ပါေသးတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမာက္အရပ္မွ လာဘ္၀င္ျခင္း၊ ဇိမ္ခံပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ …မထင္မွတ္ထားေသာ လာဘ္၊ အေမႊြးနံ႔သာ၊ ပရိေဘာဂ၊ အဖုိးထုိက္ေသာ အသုံးအေဆာင္ စသည္ျဖင့္ ရုတ္တရက္ လက္ခံရရွိတတ္ခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္…….စေနေန႔ဖြား ျဖစ္ေနျပီး အမည္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးမွာ ေသာၾကာနံျဖင့္ ….တင္သိန္း၊ တုိးေ၀သြင္၊ ထက္ထက္သူ၊ ထင္ရွားဟိန္း…..စသည္ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ သူေတြအဖုိ႔.မရြယ္ဘဲနဲ႔ ေစာ္ကဲမင္းျဖစ္သည့္နွယ္….(အမ်ားစု ေသာ စေနေတြ ကံည့ံေနတတ္ၾကသည့္ နွစ္မ်ဳိး ျဖစ္လင့္ကစား) ….ၾကိုၾကားဆုိသလုိ ကံေကာင္းမႈေလးေတြ ၾကံဳလာၾကရတတ္ပါတယ္။ မထင္မွတ္ဘဲနဲ႔ မန္ေနဂ်ာရာထူးရသြားတာ၊ မထင္မွတ္ဘဲ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္ ေနရာမ်ဳိး ရသြားတာမ်ဳိးကုိ ( မိမိတုိ႔မူလဇာတာနဲ႔ အသက္ပုိင္းအရ ကံေတြပါ ညီညြတ္ေနခဲ့မယ့္ဆုိရင္) အဆုိးထဲကေန အေကာင္းေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခြင့္ ရလာတတ္ၾကပါတယ္။ စေနေန႔ဖြားမ်ားအဖုိ႔ ဒီတစ္နွစ္ထဲမွာ အေ၀းက ေန လက္ေဆာင္တစ္ခုခု၀င္လာမယ္ ဆုိရင္ ကံေကာင္းမႈကုိ ေမွ်ာ္လင့္နုိင္ၾကပါျပီ။

အထူးသျဖင့္ စေနေန႔ဖြား ျဖစ္ျပီး အမည္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးမွာ တနလၤာနံ တစ္ခုခုျဖင့္ ….တင္နီလာေက်ာ္၊ ထက္မင္းခုိင္၊ တုိးျမင့္ကုိ၊ ထူးသဇင္ခက္ ..စသည္ျဖင့္ မွည့္ထားမိသူေတြ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ယင္းကံသည္ ပုိမုိ နီးစပ္နုိင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

စေနေန႔ဖြားေတြသည္ ၁၃၈၃ခုနွစ္ထဲမွာ အိမ္နီးနားခ်င္း၊ အလုပ္ထဲမွ နီးစပ္သူ၊ ျခံနီးနားျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ နီးစပ္ဆက္ႏြယ္ေနသူအခ်ဳိ႕နဲ႔ ပဋိပကၡေတြ ၾကံဳလာရတတ္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ …အမည္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးမွာ ရာဟုနံ (ရ) ျဖင့္ ….. တင္ေရႊြ၊ ထူးသစ္ရဲ၊ သူဇာရွင္း၊ သင္းျမေရႊရုံ….စသည္ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားမိသူေတြမွာ ဒီအခ်က္သည္ ပုိမုိထင္ရွားစြာ ၾကံဳလာရတတ္ပါတယ္။

စေနေန႔ဖြားေတြ အတြက္ ယခုနွစ္ ၁၃၈၃ခုနွစ္သည္ ….. တာ၀န္…တာ၀န္…တာ၀န္ဆုိတာေတြ ဒင္းၾကမ္းထပ္ေနမယ့္ကာလ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပုိက္ဆံရရ မရရ အခမဲ့အက်ဳိးေဆာင္ေပးရတာေတြ ဗုံးေဘာလေအာကုိပဲ ေအာတုိက္ ၀င္လာေနမယ့္ နွစ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္နုိင္သေလာက္ လုပ္ေပးၾကဖုိ႔သာတုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေပးနုိင္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဖက္ကလည္း မိမိတုိ႔ရဲ႕ ကံပုိင္းဆုိင္ရာေတြ မသိမသာကေန သိသိသာသာအထိ မုခ် ေျပာင္းလည္းျမင့္တက္လာနုိင္မယ့္ ေကာဇာခုနွစ္မ်ဳိးမုိ႔ပါပဲ။

အတၱကုိသိပ္ျပီး ေရွ႕တန္းတင္ေနမိဦးမယ့္ စေနေန႔ဖြားေတြ အတြက္ကေတာ့ ….၁၃၈၃ခုနွစ္သည္ ငါးဖယ္ေတသလုိ ေတမယ့္ နွစ္ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာသမွ် ေရးသမွ်လည္း မယုံၾကည္ပါနဲ႔။ လက္ေတြ႕သာ ရႈစားၾကည့္ၾကပါစုိ႔ခင္ဗ်ား။ အထူးသျဖင့္ အမည္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးကုိ စေနနံ …ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားမိေသာ၊ ျမင့္ေထြး၊ သိန္းထြန္း၊ တင္တင္၊ နီနီ၊ ေထြးေထြး …တုိးသဇင္ထုိက္…စသည္ျဖင့္ အမည္ရွင္ေတြ အဖုိ႔……အမ်ားအက်ဳိးကုိ နုိင္သေလာက္ေဆာင္က်ဥ္းမွသာ ….၁၃၈၃ခုနွစ္သည္ ကံေကာင္းမႈဆုိတာေလးကို ေမွ်ာ္လင့္နုိင္ၾကမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ….နဲနဲ အနွစ္ခ်ဳပ္ၾကပါစုိ႔။ ဒီတစ္နွစ္ စေနေန႔ဖြားေတြအားလုံးအတြက္ …..
(၁) အသက္ေမြးမႈအပုိင္းမွာ.အတုိက္အခံေတြ၊ အားျပိဳင္မႈေတြ၊ ရန္သူေတြ ဒင္းၾကမ္းျပည့္ေနပါမယ္။ မိမိလုိလားသည့္ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ….တုိက္္ယူ….လုယူမွ ရမယ့္ ကာလမ်ုိးလုိ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ မင္းအစုိးရပုိင္းေတြ နဲ႔ အတုိက္အခံအရမ္းမမ်ားေအာင္ဂရုစုိက္ပါ။ မင္းေဘးရန္စြယ္…တစ္နည္းအားျဖင့္ မင္းျပစ္သင့္လြယ္ေသာ ကာလ သည္ ယခုနွစ္ ၁၃၈၃ခုနွစ္ မုိ႔ပါပဲ။

(၂) အိမ္ေထာင္ေရး၊ ေမတၱာေရးအပုိင္းမွာ….ဗ်ာမ်ားရလြယ္ခ်ိန္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားေတြ (အမ်ုိးသမီးေတြလည္း ၾကံဳနုိင္..သုိ႔ေသာ္ အမ်ားစုက အမ်ဳိးသားေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။) လွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္ေသာ ခ်စ္မႈေရးရာ ၾကံဳလြယ္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) က်န္းမာေရး….ဦးေနွာက္နွင့္ အာရုံေၾကာ၊ အရုိးအဆစ္၊ နွလုံး ၊ နား နွာေခါင္း လည္ေခ်ာင္း၊ ဆုိင္ရာ ဥပါဒ္ ေပးလြယ္ခ်ိန္ျဖစ္ျပီး…အင္အားအမ်ားဆုံးကေတာ့ အာရုံေၾကာပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းမႈ ၾကံဳလြယ္ခ်ိန္ပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ စေနမ်ား သည္းေျခ ျပႆနာၾကံဳလြယ္ပါလိမ့္မယ္။

(၄) လူမႈေရး … စကားအေျခအတင္ ေျပာရသည့္ ကံတရားသည္ သည္တစ္နွစ္အဖုိ႔ ေျပးမလြတ္သာသည့္ ကံအစိတ္ပုိင္းလုိ႔ကုိ ဆုိရမလုိပါပဲ။ ထိပ္တုိက္ေျဖရွင္းေဆြးေႏြး ညိွယူရတာေတြ ပါလာပါလိမ့္မယ္။ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြ၊ အခန္းနီးနားခ်င္းေတြ၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာနီးစပ္သူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးပုိင္းေတြမွာ အထူးသတိထားရမယ့္အခ်ိန္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ေတြမွာ ပုိမုိသတိထားပါ။

အနွစ္ခ်ုပ္အၾကံျပဳလုိျခင္း – ကဲ ..စာသံေပသံေဖ်ာက္ပါရေစ။ ေရးရတာ ပင္ပန္းလုိ႔။ ဒီနွစ္ကေတာ့ စေနေတြ မလြီ။ ပင္ပန္းမယ္။ သီးခံရမယ္။ အနစ္နာခံရမယ္။ ရန္သူေတြကလည္း မ်ားဦးမယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းေရးေတြကလည္း လုပ္ရဦးမယ္။ ေကာင္းတာေတြ ျပန္ေမွ်ာ္လင့္ရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေနရာေပးခံရမယ္။ ကုိယ္ရည္မွန္းထားတဲ့ ေနရာေလးေတြ ရလြယ္လာမယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း …မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရလာတတ္တဲ့ …..အက်ဳိးစီးပြားေလးေတြ လာနုိင္တယ္။

အထူးသျဖင့္ အေ၀းကလာတဲ့ လက္ေဆာင္ေလးတစ္ခုခုဟာ မိမိရဲ႕ ကံဇာတာကုိ ေျပာင္းလဲသြားနုိင္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ …..(ဟဲ့ေကာင္မေရ…ငါ့ကိုလက္ေဆာင္ေပးစမ္းပါ၊ ဟေကာင္ၾကီး …သားၾကီး…..ငါ့ကုိ မခ်စ္ရင္ေတာင္ လက္ေဆာင္ေလးေတာ့ ဒီနွစ္ထဲမွာ ပုိ႔စမ္းပါဟ လုိ႔ …ၾကိတ္ေျပာရမလားေတာင္ မသိ။ )

ယုံတာ မယုံတာ အပထား….အဆင္ေျပေစခ်င္တဲ့ ေစတနာ ေရွးရႈျပီး ဒီစာစုကုိ ဒီေလာက္ထိ ရွည္ေ၀းေအာင္ ၾကိဳးစားေပးလုိက္ရပါတယ္။ နွစ္စဥ္ စေနေတြ အတြက္ဆုိ ေနာက္ဆုံးမွလည္း ေရးေပးနုိင္၊ (တစ္ခ်ဳိ႕နွစ္ေတြဆုိ ေရးကုိ မေရးေပးနုိင္ေတာ့သည့္အတြက္လည္း) ….စေနေတြအတြက္ ….ဒီေလာက္ထိ ၾကိဳးစားေရးသားေပးလုိက္ရပါေၾကာင္း။

အားလုံးေသာ စာဖတ္သူမ်ား နွင့္တစ္ကြ စေနေန႔ဖြားအေပါင္း က်န္းမာခ်မ္းသာၿပီး ေဘးဘယာ ေ၀းကြာနုိင္ၾကသည္ ျဖစ္ၾကပါေစ။

ေလးစားစြာျဖင့္ – ဆရာစုိးမုိးထြန္း (ေခၚ) ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း – 09 789 333 791

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)