တရားဝင္ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ေဗဒင္ရႈေထာင့္

ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ကို ေလ့လာေနၾကသူေတြအတြက္ အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ တရားဝင္ ကြဲကြာခဲ့ရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ ဇာတာကို လက္ေတြ႔ သုေတသန လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဇာတာရွင္အမ်ဳိးသမီးဟာ မဟာဘုတ္ ၆ၾကြင္း အဂၤါအဓိပတိဖြား ျဖစ္ၿပီး နာမည္တည္ေဆာက္ထားပံုက တနလၤာ+ဗုဒၶဟူး ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤါသမီးကို အျမစ္အညြန္႔ နာမည္မ်ဳိး ေပးထားတာပါ။ ဇာတာခြင္မွာ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ဟာ သိုက္ဌာနမွာ နိစ္မူေနၿပီး နာမည္အဖ်ားစာလံုး ဗုဒၶဟူးက ရာဇဌာနမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့အတြက္ ဇာတာရွင္အမ်ဳိးသမီးရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ အဆင္း ဘီးတပ္ေပးလိုက္သလို ဒုကၡမ်ားေစပါတယ္။ ဒါက မူလမဟာဘုတ္ဇာတာပါ အိမ္ေထာင္ေရး ျပစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

လာေမးတဲ့ အဂၤဝိဇၹာအခါတိုင္သည္ တနဂၤေႏြအခါတုိင္ ျဖစ္ပါတယ္။ နံေတာ္စဥ္အရ ဓာတ္ေတာ္ ေလာင္ကြ်မ္းခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီး အခါတုိင္မွာ ေမြးနံ ၃ဂၤါ ႀတိရန္းဌာန ရပ္တည္ပါတယ္။ နာမည္အဖ်ားလံုးႏွင့္ ေမြးနံသည္ ႀတိစတု ေစာလွေလွဆန္ကိန္းနဲ႔ ၿငိေနပါတယ္။ ဒါဟာ လက္ရွိကာလမွာ က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာအားနည္းျခင္း၊ ေသခ်ာေပါက္ တြက္ဆထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ လြဲေခ်ာ္ျခင္း၊ တစ္ဖက္ႏွင့္ ညွိႏႈင္းေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ အဆင္မေျပျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ မေအာင္ျမင္ျခင္း၊ စြန္႔လြတ္သင့္သည္မ်ားကို အထိခိုက္မ်ားၾကားမွ ျပတ္သားစြာ စြန္႔ပစ္ခဲ့ျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဆန္းက်မ္းေဗဒင္အရလည္း နာေကာတိုင္မွာ တနဂၤေႏြ ဆန္းက်င္ပါတယ္။ ဆန္းက်င္ၿဂိဳဟ္ ၁ေႏြသည္ သက္ေရာက္တိုင္ရဲ႕ ျပဌာနက အိမ္ေထာင္မိတ္ ၾကာသပေတးကို ပူးယွဥ္ထားပါတယ္။ ကာလပ်က္ ဌာနပမာဏ ရန္တုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာခ်မ္းေျမ့မႈ မရွိေတာ့ဘဲ ႀကီးမားေသာ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္ေစျခင္းကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။

တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ကုိယ္တုိင္ကလည္း နိစ္ႀကီးမွာ ေကာဇာကိစၥၿဂိဳဟ္ ၄ဟူးနဲ႔ ပူးယွဥ္ထားျခင္းဟာ အိမ္ေထာင္ဖက္ေၾကာင့္ ေရာဂါေဟာင္း ျပသနာေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ခင္ပြန္းသည္ေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲရျခင္း အိမ္ေထာင္ဘက္ကို စြန္႕လႊတ္ရျခင္းကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးဟာ လက္ရွိအသက္ပိုင္းမွာ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ တရား၀င္ကြာရွငး္ျပတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့လက္ဆန္းပညာ၏ မူလကိန္းကံပါျခင္း၊ နာမည္တည္ေဆာက္ပံုအေနအထား ယူဆပံု၊ လက္ရွိ အခါတိုင္၏ အင္အား ၊ သက္ေရာက္ဆန္းက်မ္းတိုင္၏ ယူဆေဟာေျပာပံုတို႔ကို ျမန္မာ့လက္ဆန္း ေဗဒင္ပညာ စတင္ေလ့လားလိုက္စားသူမ်ားအဖို႔ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အာစရိဂုဏံအဟံ၀ႏၵာမိ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီနကၡတ္ပညာရွင္)

 

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)