ဒီႏွစ္မွာ စီးပြားရွာလိုသူေတြအတြက္ ရုိးရာေဗဒင္ အႀကံျပဳခ်က္

ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္မွာ..

အမ်ားအားျဖင့္ ကမာၻနဲ႔အ၀ွမ္းမွာ ဆန္ေရစပါး နွင့္ ဂ်ံဳ ျဖစ္ထြန္းျခင္း ၊ ၄င္းတုိ႔နွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းျခင္း ရွိနုိင္တယ္လုိ႔ ေယဘုယ် သတ္မွတ္ရပါလိမ့္မယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ဒါ့အျပင္ သံနွင့္ သံမဏိ နယ္ပယ္ ၊ သံထည္လုပ္ငန္းမ်ား ၊ Recycle လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ပစၥည္းေဟာင္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ဖိနပ္လုပ္ငန္းမ်ား ၊ မုိင္းတြင္းနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား ၊ နွစ္ရွည္ပင္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား၊ နုိင္ငံရပ္ျခားနွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားမွာလည္း အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းႏုိင္တဲ့ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား၊ ဖုန္းနွင့္ အပုိပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားမွာလည္း ပုိမုိ အားေကာင္းလာႏုိင္ဖြယ္ရာရွိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အခု စတင္ ျဖတ္သန္းေနတဲ့ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္ထဲမွာ ေငြေၾကး နွင့္ဆုိင္ေသာ အေပါင္အနွံ အေခ်းအငွား လုပ္ငန္းေတြ အထူးသတိျပဳရမယ့္ နွစ္မ်ဳိးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အတူ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ေငြေၾကး (အထူးသျဖင့္ နုိင္ငံျခားေငြ နွင့္ ပတ္သက္သည့္က႑မ်ား) မွာ အထူးအထူးကုိ …ျပႆနာ မ်ားျပားႏုိင္ေသာ ကာလတစ္ခုကုိ က်ေရာက္လုိ႔လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အယူအဆ တင္ျပရရင္.. ဒီႏွစ္မွာ ကမာၻနွင့္အ၀ွမ္းမွာ ရွိတဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ သတိနဲ႔ လုပ္ကုိင္သင့္ေသာ နွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင္မသင့္ရင္ ေဒ၀ါလီခံသြားရနုိင္သည္အထိ ေငြေၾကးျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ရတတ္သည့္ နွစ္လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ ထုိ႔အတူ အေသးစား ပုဂၢလိကေငြေခ်းလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေလးေတြမွာလည္း အလားတူဂယက္မ်ဳိးေလးေတြ ရုိက္ခတ္လာမယ့္နွစ္တစ္နွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္မွာ သိသာထင္ရွားစြာ အတက္အက်၊ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ပြားႏုိင္တာကေတာ့ ကားေစ်းကြက္နဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းနယ္ပယ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတက္အက် အေျပာင္းအလဲ အလြန္မ်ားႏုိင္ၿပီးေတာ့ နုိင္ငံအလုိက္ ယာဥ္ကားမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာ ေပၚလစီ အေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ဖြယ္ရာရွိပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

အားလံုးကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရရင္ အခု ၁၃၈၁ ခုနွစ္သည္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာပိတ္ပင္မႈ ၊ အဆုံးသတ္မႈ (၀ါ) ေငြမဲအျဖစ္ေၾကာ္ျငာမႈမ်ဳိး အပါအ၀င္…ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ၾကီးမားေသာ အဆုံးသတ္ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးေတြ ျဖစ္ပြားလြယ္တတ္သည့္ကာလ အမွန္ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ကမာၻလုံးနွင့္ဆုိင္သည့္ ေဟာကိန္းျဖစ္သည့္တုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံနဲ႔ နုိင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးက႑၊ ေငြစကၠဴ အေျပာင္းအလဲေတြမွာ အျခားနုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ဂရုျပဳရမယ့္ နွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္နုိင္သမွ် ေငြေၾကး လက္၀ယ္ ထားရွိျခင္းမ်ဳိးထက္ အျခားပုိင္ဆုိင္မႈအျဖစ္ ပုံစံေျပာင္းထားသင့္ေသာ ႏွစ္မ်ဳိးလုိ႔ ဆုိရမွာပါ…။

ေလးစားစြာျဖင့္

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)