ခရီးသြားရာ နမႏၲာအရပ္ကို ေရွာင္ပါ

မိမိ သြားလာမည့္ အရပ္ေဒသသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း သြားလာအပ္ေသာ အရပ္ေဒသ ဟုတ္၊ မဟုတ္ အလြယ္တကူ ကိုယ္တုိင္ တြက္စစ္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာ့ရုိးရာ ေဗဒင္နည္းတစ္ခုကို ေဖာ္ျပေပးအပ္ပါသည္။ ဤနည္းမွာ ေရွးေဗဒင္ပညာရွင္ႀကီးမ်ား အသုံးျပဳခဲ့ေသာ “နမႏၲာသခ်ိဳင္း” အရပ္ကို တြက္ခ်က္ ေရွာင္ၾကဥ္နည္း ျဖစ္ပါသည္။

*တြက္စစ္နည္းမွာ -လက္ရွိ ေကာဇာသကၠရာဇ္ကို ၅၃ ႏွင့္ ေပါင္းပါ။ -ရလာေသာ ရလဒ္ကို မိမိေရာက္ဆဲ အသက္ႏွင့္ ထပ္ ေပါင္းပါ။  – ထိုေပါင္းလဒ္ကို (၈) ျဖင့္ စားၿပီး အႂကြင္းအလိုက္ အရပ္ေဒသကို နမႏၲာသခ်ႋဳင္းအရပ္ဟု သတ္မွတ္သည္။ ထိုအရပ္ကို ခရီးသြားလာျခင္း မျပဳရန္၊ ေရွာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ အႂကြင္းအလိုက္ ေရွာင္ရမည့္ အရပ္မ်က္ႏွာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

တြက္ကိန္းတြင္ ေကာဇာသကၠရာဇ္အေျပာင္းႏွင့္ ေရာက္ဆဲအသက္ပိုင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ ေရွာင္ရမည့္ အရပ္ေဒသလည္း ေျပာင္းလဲသြားမည္ကို သတိျပဳရေပမည္ ။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္သာဓကတစ္ခုမွာ ကြၽႏ္ုပ္မိတ္ေဆြ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး၏ ခင္ပြန္းသည္ ေနျပည့္ေတာ္မွ ရန္ကုန္သို႔ သြားရာ လမ္းတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့၏။

ဇာတာရွင္သည္ ၁၃၈၀ ႏွစ္တြင္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ယင္း ၁၃၈၀ ကို ၅၃ ေပါင္းေသာ္ ၁၄၃၃ ရမည္။ သူ၏ ေရာက္ဆဲအသက္မွာ ၃၂ ႏွစ္ ျဖစ္၏။ ၁၄၃၃+၃၂ = ၁၄၆၅ ရ၏ ။ ၎ ၁၄၆၅ ကို (၈) ျဖင့္စား၍ ၁ႂကြင္းေပရာ ေတာင္အရပ္ကို ခရီးသြားရာတြင္ သတိထား ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္ သို႔ ေတာင္အရပ္ တည့္တည့္က်ေပရာ ဇာတာရွင္၏ ခရီးလမ္းတြင္ ထိခိုက္မႈ ႀကဳံခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ့လက္ဆန္းကိန္းလာ နမႏၲာအရပ္မွာ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ေလ ေဘးကင္းေလ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မျဖစ္မေန သြားလာရမည္ ဆုိပါက ျပဳလုပ္ရမည့္ ယၾတာကို ေဖာ္ျပပါမည္။

မတတ္သာ၍ မျဖစ္မေနသြားရမည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးအား ထီးႏွင့္ ဖိနပ္ကို လွဴဒါန္းၿပီး ခရီးေဘးကင္းေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းရန္ႏွင့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ႀကီးကို ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သြားရန္ အသိေပးလိုက္ရပါသည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့႐ိုးရာဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)