နာမည္ႏွင့္ဘဝအက်ိဳးေပးကံ

နာမည္အေဟာပညာ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေနာက္တိုင္း အေရွ႕တိုင္း ေဗဒင္အေဟာပညာရပ္မ်ားစြာ ရွိေပသည္။ ၎တို႔ထဲမွ ကိုယ္တိုင္ အလြယ္တကူ တြက္စစ္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ သေရာဒယပညာရပ္လာ ဝဂၢစက္မ်ားျဖင့္ အမည္တြက္စစ္နည္းကို သုတအလို႔ငွာ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

အဆိုပါတြက္စစ္နည္းတြင္ အကၡရာတို႔၏ တန္ဖိုးကို ဦးစြာ သိရပါမည္။

နံသင့္အကၡရာ                      နံသင့္သခ်ၤာ

အ၊ ဣ၊ ဥ၊ ဧ၊ ၾသ                            ၈

က၊ ခ ၊ ဂ ၊ ဃ၊ င                            ၅

စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ဈ ၊ ည                             ၆

ယ ၊  ရ၊ လ၊ ဝ                               ၃

ပ၊ ဖ ၊ ဗ၊ ဘ၊ မ                              ၁

သ၊ ဟ                                        ၂

တ၊ ထ၊ ဒ၊ ဓ၊ န                           ၇

ဋ၊ ဌ၊ ဍ၊ ဏ                                  ၄

အထက္ပါ အကၡရာတန္ဖိုးမ်ားကိုသိရွိပါက မိမိနာမည္ကို အကၡရာမ်ားအလိုက္ ၎တန္ဖိုးမ်ား ေပါင္းလိုက္ပါ။ ရရွိလာေသာတန္ဖိုးမ်ားကို ၈ျဖင့္စားၿပီး အႂကြင္းအလိုက္ မိမိနာမည္ႏွင့္ ဘဝကံအေနအထားကို ေထာက္ဆ တြက္စစ္ႏိုင္ေပမည္။

ဥပမာ – ေအာင္တင့္ ဆိုေသာ နာမည္သမားကိုတြက္မည္ဆိုပါက ေအာင္သည္ တန္ဖိုး ၈၊ တင့္သည္ တန္ဖိုး ၇ျဖစ္ေပရာ ၁၅ ရ၏။ ယင္း ၁၅ ကို ၈ျဖင့္ စားပါက အႂကြင္း (၇) ရ၏။ ၎အႂကြင္း ၇-သည္ ဆင္နာမည္ အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ အႂကြင္းအလိုက္ အမည္မ်ားမွာ –

(၁)ႂကြင္းပါက တံခြန္

(၂)ႂကြင္းပါက အခိုး

(၃)ႂကြင္းပါက ျခေသၤ့

(၄)ႂကြင္းပါက  ေခြး

(၅)ႂကြင္းပါက ႏြား

(၆)ႂကြင္းပါက ျမည္း

(၇)ႂကြင္းပါက က်ီး..

(ဝ)ႂကြင္းပါက က်ီး နာမည္….စသျဖင့္ နာမည္အုပ္စုမ်ားျဖစ္သည္။

(၁)ႂကြင္း တံခြန္နာမည္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာကိုတန္ဖိုးထားတတ္ၾကသည္။ ဘဝတြင္ အမ်ားပရိတ္သတ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ားတြင္ သူမ်ားထက္ ပိုမို ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ ဦးစားေပးခံရျခင္းကိုႏွစ္သက္မည္။ ပါးရပ္နပ္ရည္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဘဝတိုးတက္မႈရမည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၂)ႂကြင္း အခိုးနာမည္မ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈျမတ္ႏိုးတတ္မည္။ ျဖန႔္က်က္ေတြးေတာႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားမည္။ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္မႈကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းတည္ေဆာက္သြားၿပီး အထြဋ္အထိပ္ ေရာက္တတ္မည္။

(၃)ႂကြင္း ျခေသၤ့နာမည္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္မ်ားႏွင့္ပိုမိုအက်ိဳးေပးမည္။ စိတ္တို မဟုတ္မခံစိတ္ ျပင္းပ်တတ္မည္။ တစ္ဦးတည္းေနလိုစိတ္မ်ားတတ္မည္။ ဘဝတြင္ သူတစ္ပါးအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈျမင့္မားသည္။ အင္တိုက္အားတိုက္ စြမ္းအားသုံးရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးေပးမည္။

(၄)ႂကြင္း ေခြးနာမည္မ်ားသည္ ဘဝအနိမ့္အျမင့္အတက္အက် မ်ားတတ္သည္။ သူတစ္ပါးအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေပးရင္းမွ မိမိဘဝတိုးတက္မႈ ရွာေဖြရတတ္မည္။ အေပါင္းအသင္းေၾကာင့္ ဘဝဂုဏ္သိကၡာ ညိဳးငယ္ရတတ္သည္။  သစၥာတရားကို တန္ဖိုးထားတတ္မည္။ ေကာင္းေသာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ပါက တိုးတက္အဆင္ေျပမႈမ်ားရမည္။

(၅)ႂကြင္း ႏြားနာမည္မ်ားသည္ ဘဝတြင္ သူတပါးထက္ပိုေသာ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္းျဖစ္စရာ မ်ားတတ္သည္။ အမ်ားအက်ိဳး သယ္ပိုးရတတ္ျခင္းကံပါသည္။ မိသားစုအသိုက္ဝန္းတြင္ အႏြံတာခံ ေပးဆပ္ၿပီး ဘဝတက္လမ္း ရွာေဖြရတတ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၆)ႂကြင္း ျမည္း နာမည္မ်ားသည္ ဘဝတြင္ သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားတတ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ကိုယ္မွန္သည္ထင္က ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္တတ္သည္။ ဘဝတြင္ ႐ုတ္တရက္ အေျပာင္းအလဲမ်ား မၾကာခဏ ႀကဳံရတတ္သည္။

(၇)ႂကြင္း ဆင္နာမည္မ်ားသည္ ဘဝအစပိုင္းခက္ခဲမည္။ ဇြဲ ဝါသနာ အရင္းခံၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရတတ္ေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ခ်မ္းသာမႈ ရရွိၿပီးက ေရရွည္ခိုင္ၿမဲတတ္ေသာအက်ိဳးခံစားရတတ္မည္။

(ဝ)ႂကြင္း က်ီးနာမည္မ်ားသည္ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းဝိုင္းေပၚ ခင္တြယ္မည္။ ဘဝတြင္ ယယီလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပိုမိုေအာင္ျမင္လြယ္မည္။ ေငြအသုံးအစြဲ ၾကမ္းတမ္းမႈေၾကာင့္ ဘဝတက္လမ္း ေႏွာင့္ေႏွးတတ္ျခင္းသတိျပဳရမည္။

ဤနည္းျဖင့္ မိမိနာမည္ တြက္စစ္ၿပီး နာမည္ႏွင့္ ဘဝကံအေနထား ေနထိုင္မႈပုံစံ အလိုက္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ျဖစ္ထြန္းၾကပါေစေသာ္…

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)