ဘုန္းနဲ႔ မွည့္ထားေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္

ဒီမနက္ လာေမးတာေလးတစ္ခုေျဖေပးရင္းနဲ႔  ေရးေပးခ်င္တာေလး တုိတုိ ေရးေပးခဲ့ပါ့မယ္။ ကေလးအမည္ေပးရာမွာ အထူးသျဖင့္ ေယာက်ာ္းေလးေတြမွာ ဘုန္းျဖင့္ မွည့္ေခၚထားသည့္ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ပါ။ (ဥပမာ – ဘုန္းျမတ္၊ ဘုန္းလွ်ံ၊ ဘုန္းႏုိင္၊ ဘုန္းေဝ၊ ဘုန္းမင္း..)

ထုိပညတ္သည္ မူလဇာတာအား ေကာင္းမြန္မွသာ အလြန္ ခ်ိန္ဆျပီးမွ မွည့္ရပါတယ္။ မူလဇာတာမွာ ေမြးနံအား ၊ တနဂၤေႏြအား ၊ ေတေဇာအားေတြ နည္းခဲ့မယ္ဆုိရင္ အရမ္းကာေရာ မမွည့္အပ္ပါ။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဘုန္း..ဘုန္းကံဟူသည္ ေတေဇာဓါတ္ရဲ႕ အားဗလနဲ႔လည္း သက္ဆုိင္ပါတယ္။ ဘုန္တန္ခုိး တန္ခုိးေတဇာ ဟူသည္မွာ မီးဓါတ္ ၀ါ ေတေဇာဓါတ္နဲ႔လည္း သက္ဆုိင္တာမုိ႔ ဘုန္းျဖင့္ မွည့္ေခၚထားမိေသာ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ငယ္စဥ္ကတည္းက မီးပူေဇာ္မႈ အျမဲအက်င့္ လုပ္ေပးထားသင့္ပါတယ္။

ဘာသာတရားနဲ႔လည္း နီးနီးစပ္စပ္ ျဖစ္ေအာင္ သြန္သင္ဆုံးမေပးထားနုိင္ရပါမယ္။ ဘုန္းကံ အားနည္းေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာေတြကုိလညး္ ကေလးကို သြန္သင္လမ္းညႊြန္ ေပးထားသင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အမည္ဟူသည္ မွည့္ျပီးရုံနွင့္လည္း မျပီးပါ။ အမည္နွင့္လူ ကုိက္ညီေအာင္ ေနထုိင္တတ္ဦးပါမွ ေကာင္းက်ဳိးေပးသည္သာ….

ေလးစားစြာျဖင့္ – ဆရာစုိးမုိးထြန္း (ေခၚ) ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)