သကၠရာဇ္စြန္း လြတ္၊မလြတ္ တြက္စစ္ၾကည့္ျခင္း

ဒီႏွစ္ အိမ္ေထာင္ျပဳသင့္မသင့္၊ ဒီႏွစ္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခု စတင္ဖို႔ သင့္၊မသင့္…၊ ဒီႏွစ္ အႀကံအစည္သစ္ စတင္ သင့္၊ မသင့္… စသည္ျဖင့္ လုပ္သင့္မသင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ေသာအခါ ေရွးေခတ္ ေဗဒင္ဆရာႀကီးမ်ား အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အခါေပးနည္းစနစ္မ်ားထဲမွ ႏွစ္စင္ၾကယ္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေသာ တြက္နည္းတစ္ခုကို ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

၎နည္းစနစ္သည္ ေန႔သားအလိုက္ ပုံေသနည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔သားအလိုက္ ပုံေသ မွတ္ထားရေပမည္။ မိမိတို႔ ေမြးေန႔ေမြးနံအရ လက္ရွိသကၠရာဇ္အစြန္းႏွင့္ ကိုက္ညီ၊ မညီကို အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈေသာ္…..

၁) တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားသည္ ၃၊ ၆၊ ၁၀ ခုစြန္းေသာႏွစ္မ်ားကို မေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါေခ်။ (ဥပမာ ၁၃၈၃၊ ၁၃၈၆၊ ၁၄၁၀ ခုႏွစ္ စေသာႏွစ္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။)

၂) တနလၤာေန႔ဖြားမ်ားသည္ ၁၊ ၅၊ ၈  ခုစြန္းေသာႏွစ္မ်ားကို မေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါေခ်။ (ဥပမာ – ၁၃၈၅၊ ၁၃၈၁၊ ၁၃၈၈ စေသာႏွစ္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။)

၃) အဂၤါေန႔ဖြားမ်ားသည္ ၃၊ ၆၊ ၁၀ ခုစြန္းေသာႏွစ္မ်ားကို မေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါေခ်။ (ဥပမာ ၁၃၈၃၊ ၁၃၈၆၊ ၁၄၁၀ ခုႏွစ္ စေသာႏွစ္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။)

၄) ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားမ်ားသည္ ၂၊ ၆၊ ၉ ခုစြန္းေသာႏွစ္မ်ားကို မေ႐ြးခ်ယ္အပ္ပါေခ်။ (ဥပမာ ၁၃၈၆၊ ၁၃၉၂၊ ၁၃၈၉ ခုႏွစ္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။)

(၅) ၾကာသပေတးေန႔ဖြားမ်ားသည္ ၄၊ ၇၊ ၁၀ ခုစြန္းေသာႏွစ္မ်ားကို မေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါေခ်။ ဥပမာ – ၁၃၈၄၊ ၁၃၈၇၊ ၁၉၁၀ စေသာႏွစ္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။)

(၆) ေသာၾကာေန႔ဖြားမ်ားသည္  ၂၊ ၆၊ ၉ ခုစြန္းေသာႏွစ္မ်ားကို မေ႐ြးခ်ယ္အပ္ပါေခ်။ (ဥပမာ ၁၃၈၆၊ ၁၃၉၂၊ ၁၃၈၉ ခုႏွစ္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။)

(၇) စေနေန႔ဖြားမ်ားသည္ ( ၁၊ ၄၊ ၈ ခုစြန္းေသာႏွစ္မ်ားကို မေ႐ြးခ်ယ္အပ္ပါေခ်။) (ဥပမာ – ၁၃၉၁၊ ၁၃၈၄၊ ၁၃၈၈ ခုႏွစ္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။ )

အထက္ပါအတိုင္း ေရာက္ဆဲျမန္မာသကၠရာဇ္၏ အစြန္းစာလုံးသည္ မိမိေန႔နံႏွင့္ သင့္၊ မသင့္ ဦးစြာၾကည့္ၿပီး ႏွစ္တစ္ႏွစ္သည္ မိမိအတြက္ အစြန္းမလြတ္ပါက အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ လုပ္ငန္း ႀကီးႀကီးမားမား စတင္ျခင္း၊ အႀကံအစည္သစ္ စတင္ျခင္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားသင့္ေၾကာင္း နားလည္သိထားရေပမည္။

ဥပမာ ယခု ၁၃၈၄ ခုႏွစ္သည္ သကၠရာဇ္ (၄) ခု စြန္းေသာႏွစ္ ျဖစ္၍ ၾကာသပေတးေန႔ဖြားမ်ားအဖို႔ အႀကံအစည္သစ္၊ အလုပ္သစ္ စတင္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း စသည္တို႔ကို ဆိုင္းငံ့ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ မိမိတို႔အတြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ရမည့္ အေနအထားျဖစ္ၿပီး သကၠရာဇ္အစြန္းလည္း မလြတ္ပါက နားလည္ကြၽမ္းက်င္ေသာ ေဗဒင္ပညာရွင္ႏွင့္တိုင္ပင္၍ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သင့္ေပသည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့႐ိုးရာဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)