သိဒၶိေျမာက္ နဝရတ္လက္စြပ္ စီရင္နည္း

နဝရတ္လက္စြပ္ဟာ ထူးျခားတဲ့ ဓာတ္သိဒၶိမ်ား ခိုေအာင္းေနတဲ့ လက္၀တ္ရတနာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးစာေပ က်မ္းဂန္ေတြမွာ ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ေက်ာက္ျမတ္ ၉ ပါးနဲ႔ စီရင္ဖန္တီးထားတဲ့ နဝရတ္လက္စြပ္မွာ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ကံေကာင္းျခင္း၊ ဘုန္းကံ ျမင့္မားျခင္းေတြကို ျဖစ္ထြန္းေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ပန္းထိမ္ပညာရွင္နဲ႔ စနစ္တက် အခါေကာင္းျဖင့္စီမံထားတဲ့ နဝရတ္လက္စြပ္မ်ိဳးဟာ အလြန္ထူးျခားေသာ သိဒၶိမ်ား ရရွိေစပါလိမ့္မယ္။ နဝရတ္လက္စြပ္ စီရင္နည္းမ်ားစြာထဲကေန အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ သိဒၶိေအာင္ နဝရတ္လက္စြပ္ စီရင္နည္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

နဝရတ္လက္စြပ္ စီရင္မယ့္ ရက္ေကာင္း အခါေကာင္းကို မူလဇာတာ၊ ေကာဇာ အေနအထားေတြနဲ႔ တတ္ကြ်မ္းနားလည္တဲ့ ပညာရွင္ကုိ ေမးျမန္း ေရြးခ်ယ္ထားပါ။ ဝတ္ဆင္မယ့္လူရဲ႕ လက္အေနထား အတိုင္းတာကို ႀကိဳတင္ပီးေတာ့ ေရႊၾကမ္းပံုေလာင္းထားပါ။ ၿပီးရင္ န၀ဝတ္လက္စြပ္မွာ အသံုးျပဳမယ့္ ေက်ာက္ေတြကို ျမင့္ျမတ္တဲ့ေနရာမွာထား၊ ႏြားႏို႔တေရာ္ကင္ပြန္းနဲ႔ ၂၁ ႀကိမ္ ေဆးထားပါ။

ေဆးျပီးတဲ့အခါ … (၁)ပတၱျမားကို ၾကာပန္းအနီပြင့္ေပၚ တင္ပါ။ (၂)ပုလဲကို ဖံုးမသိမ္ပြင့္ေပၚတြင္ တင္ပါ။ (၃)ေၾကာင္ကို ၾကက္ေမာက္နီပြင့္ေပၚ တင္ပါ။ (၄)ေဂၚမုတ္ကို မာလာပန္းပြင့္ေပၚ တင္ပါ။ (၅) ျမကိုေလးညွင့္ပြင့္ေပၚတင္ပါ။ (၆) ဥႆဖယားကို ကရမက္ပြင့္ေပၚ တင္ပါ။ (၇)နီလာကို ပန္းရင္းပြင့္ေပၚတင္ပါ။ (၈)စိန္ကို ၾကက္ပြိဳင့္ပြင့္ေပၚ တင္ပါ။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

န၀ရတ္လက္စြပ္စီရင္တဲ့ ေနရာက ဘုရားစင္မွာ ဖ်င္ျဖဴခင္းၿပီး ရခုိင္ငွက္ေပ်ာ ၉ ဖီး၊ အုန္းသီး ၁လံုး၊ ေအာင္သေျပ ၉ညြန္႕၊ ေပါက္ညြန္႕ ၉ညြန္႕၊ တံခြန္ ၉ခု၊ ယပ္ ၉-ခု၊ ကြမ္း ၉ယာ၊ လက္ဖက္ ၉လံုး၊ ေရ ၉ခြက္၊ သစ္သီး ၉မ်ိဳး၊ ပြဲထိုး ၊ ဆြမ္းတင္၊ ေရကပ္ျပီး အေမႊးတိုင္ ၉တိုင္နဲ႔ ဖေယာင္းတိုင္ ၉တိုင္ ဘုရားပူေဇာ္ျပီး စီရင္ရပါမယ္။

စီရင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ပန္းထိမ္ပညာရွင္ဟာ ၀တ္ျဖဴစင္ၾကယ္ ဝတ္ဆင္ရမွာ ျဖစ္သလို လက္ခံယူမည့္သူကလည္း အဲဒီေန႔မွာ ဝတ္ျဖဴ ၀တ္ရပါမယ္။ ႏွစ္ဦးစလံုး ၉ပါးသီလ ခံယူထားရပါမယ္။ အဲဒီေန႔ အခါရဲ႕ လဂ္မွ ၁၀-တန္႕တြင္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ က်ေရာက္ခ်ိန္၌ အလယ္ဗဟုိခ်က္မွ ပတၱျမားကို စထည့္ရပါမယ္။ ၿပီးေတာ့မွ တျခား ေက်ာက္ ၈မ်ိဳးကို အစီအစဥ္တက် သူ႕ေနရာႏွင့္သူ ထည့္ပါ။ အရပ္မ်က္ႏွာ ၈ခု(သုိ႕) ျဂိဳဟ္ ၈လံုးေနေသာ ပံုအတိုင္း ေက်ာက္ကို ထည့္ရပါမယ္။ (ပံုတြင္ၾကည့္ပါ)

၄င္းအရပ္ ၈မ်က္ႏွာအလုိက္ အလယ္တြင္ ပတၱျမားထည့္ျပီးေနာက္…အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္တြင္ သႏၱာ၊ အေရွ႕အရပ္တြင္စိန္၊ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ပုလဲ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ေၾကာင္ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ ေဂၚမုတ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ျမ၊ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ ဥႆဖယား၊ ေျမာက္တြင္ နီလာ အစီအစဥ္အတိုင္း တစ္လံုးျပီးတစ္လံုး ထည့္သြင္းစီရင္ရပါမယ္။ အလံုးေက်ာ္ျပီး မထည့္ရပါ။(ပံုတြင္ၾကည့္ပါ)

အဲဒီအတုိင္း စီရင္လို႔ ေအာင္ျမင္ေသာအခါ ကန္ေတ့ာပြဲကို ခ်လို႔ ရပါၿပီ။ လက္စြပ္၀တ္မည့္သူဟာ ၉-ရက္ ဆက္တိုက္ ကိုးပါးသီလ ေစာင့္စည္းၿပီးတဲ့အခါ ေန႕ေကာင္းရက္သာ ေရြးၿပီး လက္စြပ္ကို ညာဘက္ လက္သူၾကြယ္မွာ ဝတ္ဆင္ရပါမယ္။  ဒီအစီအရင္နဲ႔ စီစဥ္ထားတဲ့ န၀ရတ္လက္စြပ္ကို ဝတ္တဲ့အခါ စိန္ဟာ လက္သည္းဘက္ အေရွ႕ဘက္မွာ ရွိၿပီး ျမကုိ လက္ရင္း မိမိဘက္မွာ ထားဝတ္ပါ။ န၀ရတ္အစီအရင္လက္စြပ္ ဝတ္ပါက သီလလံုျခဳံပါ။ သစၥာရွိပါ။ သမာဓိ ခုိင္ၾကည္ပါ။ ဒါဆုိရင္ ထူးထူးျခားျခား ဘုန္းကံတက္ၿပီး သိဒၶိေအာင္ကိန္း ၾကံဳရပါလိမ့္မယ္။

နဝရတ္လက္စြပ္စီရင္ပံုအေၾကာင္း ေဗဒင္သုတ ရရွိၾကပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ဆန္းက်မ္းႏွင့္ နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)