သၾကၤန္ပန္းအိုး ႏွင့္ သၾကၤန္မင္းအား ႀကိဳဆိုျခင္း (၁၃၈၅ ခုႏွစ္)

ျမန္မာသကၠရာဇ္ႏွစ္တစ္ခု၏ ေနာက္ဆုံးရက္ျဖစ္ေသာ မဟာသၾကၤန္ရက္မ်ားတြင္ အႀကိဳ၊ အက်၊ အၾကတ္၊ အတက္ ရက္မ်ားသည္ ေကာဇာႏွစ္တစ္ခု၏ ေနာက္ဆုံးရက္မ်ားျဖစ္သည္။

သၾကၤန္စာမ်ားတြင္ ဘာဏုရာဇာဟုေခၚေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းကို သၾကၤန္မင္းဟု ေခၚတြင္သည္။ အေနာက္တိုင္းအလိုအရဆို Appolo (Sun) ဟုေခၚေသာ ေနနတ္သား ကိုကိုယ္စားျပဳသည္။

အမ်ားသူငါ ေျပာသကဲ့သို႔ သၾကၤန္ရက္မ်ားတြင္ သိၾကားမင္းဆင္းသည္ ဟူေသာ စကားသည္ သၾကၤန္စာအရ မွားယြင္းလွ၏။ အမွန္မွာ သၾကၤန္မင္း ျဖစ္သည္။ သၾကၤန္မင္းကို သူေျပာလူေျပာႏွင့္ သိၾကားမင္းဟု အေခၚအေဝၚမ်ား အစားထိုးေခၚလာခဲ့ၾကျခင္းသည္ အယူအဆမွားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

သၾကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္ သၾကၤန္မင္းအား တနဂၤေႏြမွ ရာဟုနံသင့္ထိ (၈) မ်ိဳးေသာ ပန္းအၫြန္႔မ်ားႏွင့္ အတာအိုး ထိုးၿပီး ႀကိဳဆိုျခင္းဓေလ့ ရွိခဲ့ၾကသည္။

ယခုႏွစ္ အတြက္ သၾကၤန္အႀကိဳေန႔သည္ ၁၃.၄.၂၀၂၃ (ၾကာသပေတး) ေန႔ျဖစ္ပါ၏။ ၁၃၈၅-ခုႏွစ္ သၾကၤန္စာ အရ “ဘာႏုရာဇာေခၚ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္း (သၾကၤန္မင္း) သည္ ေ႐ႊ အဆင္းႏွင့္တူေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လ်က္

ႏြားလားဥႆဘကို စီး၍ လက္တစ္ဖက္ကား ပုဆိန္၊ က်န္လက္တစ္ဖက္ကား တစည္းကို ကိုင္၍ ၊ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္ကသည္ အေနာက္သို႔ ၀င္၏ ။ ဤကား သၾကၤန္မင္းလာမည့္လမ္းကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

စနစ္တက် ပန္းအိုးထိုးၿပီး သၾကၤန္မင္းအား ႀကိဳဆိုျခင္း

အတာအိုးအတြင္း ထိုးရမည့္ ေန႔နံသင့္ပန္းမ်ားကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ေန႔သား     နံသင့္အၫြန္႔

=====        ========

၁ေႏြ           အုန္းၫြန္႔

၂လၤာ          ကံ့ေကာ္

၃ဂၤါ             ေျမဇာ (သို႔မဟုတ္) ဇီး

၄ဟူး           ခ်ယား (သို႔မဟုတ္) ဝါး

ရာဟု          ခေရ (သို႔မဟုတ္) ႐ြက္လွ

၅ေတး         သေျပ

၆ၾကာ          သီးၫြန္႔(သို႔မဟုတ္)သီဟိုၫြန္႔

စေန            ဒန္းၫြန္႔ (သို႔မဟုတ္) ေဒါနၫြန္႔

သၾကၤန္ပန္းအိုးျဖင့္ ႀကိဳဆိုရာတြင္ ၄င္းေန႔နံသင့္ ပန္းတစ္မ်ိဳးစီကို အတာအိုးအတြင္း တစ္ၫြန္႔စီ (၈)မ်ိဳး ေရခံၿပီး ထိုးရမည္။ ထို႔ျပင္ ေနအိမ္ရွိ ေန႔သားအလိုက္ ေန႔သင့္နံသင့္ ထပ္ထိုးရမည္။

ဥပမာ-ေနအိမ္တြင္ တနဂၤေႏြ ၂ ေယာက္၊ ၃ဂၤါ ၁ ေယာက္ရွိသည္ဆိုပါက ၄င္းပုံမွန္ပန္း (၈)မ်ိဳးအျပင္ အုန္း ၂ၫြန္႔၊ ဇီး ၁ၫြန္႔ ထပ္မံ ထိုးေပးရပါမည္။ က်န္ေန႔သားမ်ားလည္း ေနအိမ္ရွိ ေန႔သားအလိုက္ နံသင့္ပန္းကို ထပ္မံ ထိုးေပးရမည္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

သၾကၤန္မင္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အရပ္မွ ၀င္မည္ျဖစ္ေပရာ အလုပ္ေနရာ ေနအိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ား၏ အေရွ႕ေတာင္ အရပ္တြင္ အတာအိုးထားရွိရေပမည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ သၾကၤန္မင္းအား သၾကၤန္ပန္းျဖင့္ စနစ္တက်ႀကိဳဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ

ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)