အဌဂဠဳန္စက္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၂

ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ကံအေနအထားကုိ အဌဂဠဳန္စက္နဲ႔ တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ထာ၀ရကိန္း ႏွင့္ ထာ၀ရနကၡတ္တြက္စစ္ျခင္း – ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ပိဋကတ္ သခ်ၤာကိန္းအရ ေကာက္ယူ၍ ေပါင္းေသာ္ ၆၃ ရသည္။ ၆၃ ကို ထာဝရကိန္းဖြဲ႕ေသာ္ ၄၃ ရသည္။ ၄င္း ထာဝရကိန္း ၄၃ ကို ထာဝရနကၡတ္ဖြဲ႕ေသာ္ ၁၈လံုး ၀ပါဒ္ ၁၀ ဃဋီျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္အဌဂဠဳန္စက္တြင္ ၂လၤာအိမ္ ၆ၾကာခြင္ (အထြက္) ေဇယ်ဘုဇလက္ရံုး ျဖစ္၏။ ေသာမအိမ္ ေသာမခြင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုဂၤ၀ပူရ (က်ား) ျဖစ္သည္။

ဇဂၤမကိန္းႏွင့္ဇဂၤမနကၡတ္ တြက္စစ္ျခင္း – ၁၃၈၂ ကုိ ဇဂၤမကိန္းဖြဲ႕ယူေသာ္  ၅၅ ရမည္။ ၄င္း ၅၅ ကို ဇဂၤမနကၡတ္ဖြဲ႕ေသာ္ ၂၃လံုး ၀ပါဒ္ ၁၀ဃဋီျဖစ္ၿပီး အဌဂဠဳန္စက္တြင္ ၅ေတးအိမ္ စေနခြင္ (အ၀င္) ယုဒၶ ပါဒေျခ ျဖစ္ပါသည္။ ေသာမအိမ္ ပါပခြင္ျဖစ္၍ နပံုသကပူရ (နပံုး) ျဖစ္သည္။

ယုဂ္နကၡတ္တြက္စစ္ျခင္း – အထက္ပါ ထာ၀ရနကၡတ္ ၁၈လံုး ၀ပါဒ္ ၁၀ ဃဋီႏွင့္ ဇဂၤမနကၡတ္ ၂၃လံုး ၀ပါဒ္ ၁၀ဃဋီ ကိုေပါင္းလွ်င္ ယုဂ္နကၡတ္ ၁၄ လံုး ၁ပါဒ္ ၅ဂဋီရမည္။ ၄င္းသည္ အဌဂဠဳန္စက္တြင္ ၆ၾကာအိမ္ ၄ဟူးခြင္ (အ၀င္) ဂေဇာ ရုဓိရ အေသြးျဖစ္သည္။ ေသာမအိမ္ ေသာမခြင္ျဖစ္၍ ပုဂၤ၀ပူရ (က်ား) ျဖစ္သည္။

ကပ္နကၡတ္တြက္စစ္ျခင္း- အထက္ပါ ယုဂ္နကၡတ္ ၁၄ လံုး ၁ပါဒ္ ၅ဂဋီတြင္ ထာ၀ရနကၡတ္ ၁၈လံုး ၀ပါဒ္ ၁၀ ဃ ျပန္ေပါင္းေသာ္ ကပ္နကၡတ္ ၅လံုး ၂ပါဒ္ ၀ဃဋီ ရ၏။ ၄င္းသည္ အဌဂဠဳန္စက္တြင္ ၄ဟူးအိမ္ ၅ေတးခြင္ (အထြက္) ဒုဗၻိကၡ  အဌိ အရိုး ျဖစ္သည္။

ကင္းဖမ္းျခင္း – တြက္လိုေသာ ၁၃၈၂ကို ကင္းဖမ္းရာတြင္ ေကာလီတြင္ ဓာတ္ဆန္းပါမည္။ တြက္ရေသာ ႏႈတ္ၾကြင္း ၇တြင္ ၁တိုးေသာ္ ၈ႏွစ္ ရပါမည္။  ေကာလီဓာတ္ဆန္းလွ်င္  ၂၊ ၄၊ ၇၊ ၉၊ ၁၃၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၃ ႏွစ္တို႕၌ ကပ္သင့္သည္ဟုဆိုရာ ၈ႏွစ္သည္ ကပ္လြတ္သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ယခုေရာက္ရွိေသာ ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရာဂါဘယ ႏွိပ္စက္ျခင္းေဘးမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ခြင့္ ကံအားေကာင္းေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။ ကပ္နကၡတ္သည္ ဒုဗၻိကၡၾကံဳေနေသာေၾကာင့္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေဘး အနည္းငယ္ သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေသာမအိမ္ ေသာမခြင္တြင္ တည္၍ ကပ္အျမင္သင့္ျခင္း မရွိရကား ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေဘးထက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္တတ္ျခင္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ရွားပါးတတ္ျခင္းေဘးေလာက္သာ ႀကံဳရႏိုင္ပါသည္။ ဤတြင္ နတ္စက္ေရာင္ဆရာေတာ္ႀကီး တီထြင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အဌဂဠဳန္စက္ျဖင့္ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ အလားအလာကို ပညာရႈေထာင့္ အျမင္ သီးသန္႕ျဖင့္သာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံသူႏိုင္ငံသားအေပါင္း ကပ္ေရာဂါေဘးလြတ္ကင္းၿပီး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ အာစရိယဂုဏံအဟံ၀ႏၵာမိ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီနကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)