ေငြေရးေၾကးေရး ဂဏန္းေဗဒင္

နကၡတ္ေဗဒင္ပညာတြင္ ေငြေၾကးဓနႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ၂ တန႔္၊ ၄ တန႔္၊ ၁၁ တန႔္ ဘာဝမ်ားက အဓိက ကိုယ္စားျပဳသကဲ့သို႔ ဂဏန္းေဗဒင္ပညာတြင္လည္း ေမြးရက္၊ ေမြးလ၊ ေမြးႏွစ္ အားလုံး တစ္လုံးတည္း က်န္ေအာင္ ေပါင္း၍ ရေသာ ကံၾကမၼာဂဏန္းက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေငြေၾကး ရွာေဖြႏိုင္စြမ္းႏွင့္ သုံးစြဲမႈ အေလ့အထတို႔ကို ေဖာ္ျပေလ့ ရွိသည္။

ဥပမာ – စက္တင္ဘာ ၂၇ ၊ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ တစ္ဦး၏ ေငြေၾကးကံဇာတာကို ေလ့လာမည္ ဆိုပါစို႔၊ ဂဏန္းအားလုံးကို တစ္လုံးတည္းက်န္ေအာင္ ေပါင္းလိုက္ပါ။ (၂၇ + ၉ + ၁၉၇၉ = ၂၀၁၅ = ၂+ဝ+၁+၅ = ၈ ) ရရွိပါမည္။ မွတ္ခ်က္ – ၁၀ လပိုင္း ေမြးပါက (၁+၀ = ၁) ဟု ယူပါ။ ရရွိလာေသာ ဂဏန္းအလိုက္ ဇာတာရွင္တစ္ဦးခ်င္း၏ ေငြေၾကးကံၾကမၼာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၁) ဂဏန္း ရရွိသူမ်ားသည္ ဘဝတြင္ ေငြရွာရလြယ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ စိတ္ကူးသစ္၊ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္ျခင္း၊ ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေငြရွာေကာင္းတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဝင္ေငြကို မိသားစု၊ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အလြယ္ေပးကမ္းျခင္း၊ အသုံးလြယ္ျခင္းကို သတိျပဳရမည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၂) ဂဏန္း ရရွိသူမ်ားသည္ ေငြရွာရ ခက္ခဲသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ပါးသူအေရးကို ဦးစားေပးေန၍ ရသင့္သေလာက္ မရ ျဖစ္တတ္သည္။ သူမ်ား ေနာက္ေကာက္ က်တတ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥအတြက္ ႐ုန္းကန္ေျဖရွင္းမႈ မ်ားမည္။ ကိုယ့္အေရးကိုသာ ဦးစားေပးရန္ႏွင့္ ေစတနာ မလြန္ကဲရန္ သတိထားပါ။

(၃) ဂဏန္း ရရွိသူမ်ားသည္ ေငြရွာေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ရေပါက္ရလမ္းမ်ား၊ မထင္မွတ္ေသာ ကံေကာင္းမႈမ်ား ႀကဳံရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ဖြာလြန္းသူမ်ား ျဖစ္၍ အလြယ္ရ၊ အေျပာင္ ရွင္းၿပီး ေႂကြးတင္သြားတတ္သည္။ ဝင္လာသမွ် ဥစၥာဓနကို စနစ္တက် စုေဆာင္း ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည္။

(၄) ဂဏန္း ရရွိသူမ်ားသည္ ဘယ္အရာမွ် အေခ်ာင္မရသူမ်ား ျဖစ္၍ ေငြေၾကးဓန ရွာေဖြရာတြင္လည္း သူမ်ားထက္ ပိုခက္ခဲၾကသည္။ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့သာ ေနမိပါက လူမြဲစာရင္း ဝင္သြားႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စနစ္တက်ႏွင့္ ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္ကိုင္ပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ခ်မ္းသာႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

(၅) ဂဏန္း ရရွိသူမ်ားသည္ စီးပြားအရွာေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အျမတ္အစြန္းမ်ားေသာ အခြင့္ေကာင္း၊ ေနရာေကာင္းမ်ား ရရွိတတ္ၾကသည္။ မထင္မွတ္ဘဲ ပြေပါက္ႀကီးႀကီး တိုးမိတတ္သည္။ ရွာေဖြရရွိသမွ် ျပန္သုံး၊ ျပန္စြန႔္ႀကဲရန္လည္း ဝန္မေလးတတ္ၾကေပ။ အသုံးအစြဲ သတိျပဳဆင္ျခင္ရန္သာ လိုအပ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၆) ဂဏန္း ရရွိသူမ်ားသည္ မိသားစုေကာင္းမႈ (သို႔မဟုတ္) အေမြအႏွစ္ေၾကာင့္ ေငြေၾကး အဆင္ေျပ ဖူလုံတတ္ၾကသည္။ ဘဝတြင္ ေငြေၾကးကံ အဆိုး၊ အေကာင္း သိသာထင္ရွားလြန္းျခင္း မရွိတတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္မီ လုပ္ရမည့္ အေပးအယူကိစၥမ်ား လြဲေခ်ာ္မႈေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈ ျဖစ္တတ္ၾကသည္။

(၇) ဂဏန္း ရရွိသူမ်ားသည္ ဘဝတြင္ ေငြေၾကးကိစၥ ပူပင္ေသာက မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားတတ္ၾကသည္။ ဘဝကို ပုံမွန္ေလး ျဖတ္သန္းၾကသူမ်ားတြင္ ထူးျခားမႈ မရွိဘဲ စြန႔္စား႐ုန္းကန္လိုသူမ်ားတြင္ ထူးျခားစြာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာသြားၾကသည္။ ဘဝတြင္ ေငြကို အေရးမထားသလို လုပ္ျခင္းကိုမူ ဆင္ျခင္ရလိမ့္မည္။

(၈) ဂဏန္း ရရွိသူမ်ားသည္ ေသလွ်င္ ေျမႀကီး၊ ရွင္လွ်င္ ေ႐ႊထီးေဆာင္းသည့္ ကံတရား ျဖစ္ၾကသည္။ ေငြရွာေကာင္းသလို အသုံးအစြဲလည္း ၾကမ္းတတ္ၾကသည္။ ဇြဲနဘဲႏွင့္ ရွာေဖြ စုေဆာင္းထားသမွ်ကို ျပန္ရင္းပစ္ရန္လည္း ဝန္မေလးတတ္ၾကေပ။ ေလလြင့္ျဖဳန္းတီးမႈႏွင့္ အသုံးၾကမ္းမႈကို သတိျပဳရမည္။

(၉) ဂဏန္း ရရွိသူမ်ားသည္ သူတပါးထက္ ေအးေဆးသက္သာစြာျဖင့္ ေငြရွာႏိုင္ၾကသည္။ နည္းနည္း လုပ္ၿပီး မ်ားမ်ား ျမတ္တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ထဲတြင္ ပူေအာင္ပင္ မကိုင္ရဘဲ သူတပါးအား ျပန္ ေပးကမ္းစြန႔္ႀကဲရန္ အသင့္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဝင္လာသမွ် ဥစၥာဓန ခိုင္ၿမဲေအာင္ ႀကိဳးစားရလိမ့္မည္။

၁ အစ ၉ အဆုံး ကံၾကမၼာဂဏန္းအားလုံး ေငြေၾကး ကံေကာင္းၾကပါေစ – ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)