ေန႔နံအလိုက္ ေနရာထုိင္ခင္း ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ ႏွစ္ကာလမ်ား

ဘဝမွာ ေကာင္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ ဆုိးသည္ ျဖစ္ေစ အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္း ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္အကုိင္ ေနရာဌာနေတြ ေျပာင္းလဲသြားတတ္တဲ့ ႏွစ္ကာလေတြ ရွိပါတယ္။

ေဗဒင္ပညာအရ ဒီလိုအေျပာင္းအလဲေတြကို မူလဇာတာ၊ ေကာဇာအစီးအနင္း၊ ဒသာ အပိုင္းအျခား စတဲ့ နည္းေတြနဲ႔ တြက္ခ်က္ၾကတာ ဆုိေပမယ့္ ဒီေနရာမွာေတာ့ လူတုိင္း ကိုယ့္ေနရာထုိင္ခင္း အေျပာင္းအလဲကံကို အလြယ္တကူ တြက္ခ်က္သိရွိႏုိင္မယ့္ ျမန္မာ့ေသသဝိဇၨာေဗဒင္ပညာကိန္းခန္းတစ္ခုကို ေျပာျပပါမယ္။

ဒီကိန္းခန္းအရ အသက္ကို ယူတဲ့အခါ Living Age ကို ယူရပါမယ္။ ဥပမာ အသက္ ၂၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူကုိ အသက္ ၂၉ႏွစ္အျဖစ္ ယူရပါမယ္။ ၃၄ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူကုိလည္း ၃၅ ႏွစ္အျဖစ္ ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလာက္ဆို အသက္မွန္ကို ဘယ္လို တြက္ယူရမယ္ ဆုိတာ သိေလာက္ၿပီလို႔ ယူဆပါတယ္။ တြက္ကိန္းဘက္ကို ဆက္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားဟာ မိမိရဲ႕ ေရာက္ဆဲအသက္ကို (၇) နဲ႔ စားလို႕ ၅-ၾကြင္းတဲ့ ၁၉ႏွစ္၊ ၂၆ ႏွစ္၊ ၃၃ ႏွစ္၊ ၄၀ ႏွစ္ စတဲ့ အသက္ပိုင္းေတြမွာ အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္း ၊ ဌာနအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

တနလၤာေန႕ဖြားမ်ားကေတာ့ မိမိရဲ႕ ေရာက္ဆဲအသက္ကို (၇) နဲ႔ စားတဲ့အခါ ၀-ၾကြင္းတဲ့ ၂၁ႏွစ္၊ ၂၈ႏွစ္၊ ၃၅ႏွစ္၊ ၄၂ႏွစ္ စတဲ့ အသက္ပိုင္းေတြမွာ အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္း ၊ ဌာနအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အဂၤါေန႕ဖြားမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ မိမိရဲ႕ေရာက္ဆဲအသက္ကို (၇)နဲ႔ စားလို႕ ၂-ၾကြင္းတဲ့ ၂၃ႏွစ္၊ ၃၀ႏွစ္၊ ၃၇ႏွစ္၊ ၄၄ႏွစ္ စတဲ့ အသက္ပိုင္းေတြမွာ အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္း ၊ ဌာန အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဗုဒၶဟူးေန႕ဖြားမ်ားအေနနဲ႕ကေတာ့ မိမိရဲ႕လက္ရွိေရာက္ဆဲအသက္ကို (၇)နဲ႔ စားလို႕ ၃-ၾကြင္းတဲ့ ၂၄ႏွစ္၊ ၃၁ႏွစ္၊ ၃၈ႏွစ္၊ ၄၅ႏွစ္ စတဲ့အသက္ပိုင္းေတြမွာ အုိးအိမ္ ေနရာထုိင္ခင္း ၊ ဌာနအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ရာဟုေန႕(ဗုဒၶဟူးေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းေမြးဖြားသူ) ေတြက မိမိရဲ႕လက္ရွိေရာက္ဆဲ အသက္ကို (၇)နဲ႕ စားလုိ႕ ၁ၾကြင္းတဲ့ ၂၂ႏွစ္၊ ၂၉ႏွစ္၊ ၃၆ႏွစ္၊ ၄၃ႏွစ္ စတဲ့ အသက္ပိုင္းေတြမွာ အုိးအိမ္ ေနရာထုိင္ခင္း ၊ ဌာန အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ၾကာသပေတးေန႕ဖြားအေနနဲ႔ကေတာ့ မိမိရဲ႕အသက္ကို (၇) နဲ႔ စားလို႔ ၅-ၾကြင္းတဲ့ ၁၉ႏွစ္၊ ၂၆ႏွစ္၊ ၃၃ႏွစ္၊ ၄၀ႏွစ္ စတဲ့ အသက္ပိုင္းေတြမွာ အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္း ၊ ဌာန အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ေသာၾကာေန႕ဖြားမ်ားအေနနဲ႕ မိမိတုိ႕ရဲ႕ အသက္ကို (၇)နဲ႔ စားလို႔ ၆-ၾကြင္းတဲ့ ၂၀ႏွစ္၊ ၂၇ႏွစ္၊ ၃၄ႏွစ္၊ ၄၁ႏွစ္ စတဲ့ အသက္ပိုင္းေတြမွာ အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္း ၊ ဌာန အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

စေနေန႕ဖြားမ်ားအတြက္ကေတာ့ မိမိတို႔ရဲ႕ အသက္ကို (၇)နဲ႕စားလို႕ ၄ၾကြင္းတဲ့ ၁၈ႏွစ္၊ ၂၅ႏွစ္၊ ၃၂ႏွစ္၊ ၃၉ႏွစ္ စတဲ့အသက္ပိုင္းေတြမွာ အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္း ၊ ဌာန အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာရပ္ျဖစ္တဲ့ ေသသဝိဇၨာေဗဒင္ပညာအရ ေန႔နံအလိုက္ ေနရာထုိင္ခင္း ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ အသက္ပိုင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။  တကယ္လို႔ ကိုယ္ကုိတုိင္က အခုလုိ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒီအသက္ပိုင္းေတြ ဝင္လာခ်ိန္မွာ ႀကံစည္အားထုတ္ရင္ ေအာင္ျမင္လြယ္တယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ရပါတယ္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)