ေမြးရက္ဂဏန္းနဲ႔ မိတ္ဖက္ဂဏန္းမ်ား

ကိုယ့္ေမြးရက္ဂဏန္းဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ အက်င့္စရုိက္နဲ႔ စိတ္ေနသေဘာထားေတြကို လွစ္ဟျပသေနသလိုပဲ ဘဝရဲ႕ ေကာင္းဆုိး၊ အနိမ့္အျမင့္ ကံၾကမၼာေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘယ္ဂဏန္းသမားေတြက ကုိယ္နဲ႔ လုိက္ဖက္ညီ အက်ဳိးျပဳမလဲ ဆုိတာကိုလည္း သခ်ၤာေဗဒနဲ႔ သိရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ ကိုယ္က ၂၈ ရက္ေန႔ ေမြးတယ္ဆုိရင္ (၂+၈ = ၁၀ = ၁ ဂဏန္းသမား) ျဖစ္ၿပီး ၁ ဂဏန္းနဲ႔ လိုက္ဖက္ အက်ဳိးျပဳမယ့္ တျခားေသာ ကိန္းဂဏန္းေတြကို ေအာက္ပါအတုိင္း ဖတ္ရႈ ေလ့လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၁ ဂဏန္းသမား (၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား) – ဆရာလုပ္၊ ဦးေဆာင္၊ အာဏာျပတတ္သူေတြ ျဖစ္လုိ႔ ၁ ဂဏန္းသမားေတြရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ေနာက္လိုက္ဟာ ၂ ဂဏန္းသမားေတြပါပဲ။ ၃ ဂဏန္းသမားကေတာ့ ၁ ဂဏန္းရဲ႕ မိတ္ေဆြေရာ ဆရာအေနနဲ႔ပါ လုိက္ဖက္ညီၿပီး အႀကံဥာဏ္ေကာင္းေတြ ေပးတတ္ပါတယ္။ ၁ ဂဏန္းသမားအဖုိ႔ ၉ ဂဏန္းသမားေတြနဲ႔ မိတ္ဖက္ ျဖစ္ပါတယ္။

၂ ဂဏန္းသမား (၂၊ ၁၁၊ ၂၀၊ ၂၉ တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား) – စိတ္ထား ႏူးညံ့ ထိရွလြယ္ၿပီး ရုိမန္တစ္ ဆန္ခ်င္သူေတြမုိ႔ ၂ ဂဏန္းသမားကို ၁ ဂဏန္းသမားေတြကသာလွ်င္ ထိန္းေက်ာင္း ေထာက္ကူ ႏုိင္မွာပါ။ ဦးေဆာင္ လမ္းညႊန္ႏုိင္တဲ့ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၃ ဂဏန္းသမားကလည္း ၂ ဂဏန္းရွင္ကို အၿမဲတမ္း အားေပးလႈံ႔ေဆာ္ႏုိင္တဲ့ မိတ္ေကာင္းေဆြေဖာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၃ ဂဏန္းသမား (၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃၀ တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား) – စည္းကမ္းႀကီးတဲ့ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေရးသမား ၃ ဂဏန္းေတြဟာ သူတုိ႔နဲ႕ စရုိက္သဘာဝခ်င္း ဆင္တူတဲ့  ၁ ဂဏန္း၊ ၉ ဂဏန္းသမားေတြနဲ႔ ဓာတ္တည့္ပါတယ္။ ၁၊ ၃၊ ၉ ဂဏန္းသမားေတြခ်င္း ေပါင္းစည္းတဲ့အခါ အင္အား ႀကီးမားတဲ့ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္လာပါတယ္။ ၂ ဂဏန္းသမားေတြကိုေတာ့ ၃ ေတြက နားလည္မႈ ေပးႏုိင္ပါတယ္။

၄ ဂဏန္းသမား (၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ၊ ၃၁ တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား) – လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္းဖို ဆန္ၿပီး အားလံုးနဲ႔ ဆန္႔က်င္တတ္တဲ့ ၄ ဂဏန္းရွင္ေတြဟာ ဘယ္ဂဏန္းလာလာ ေပါင္းတတ္ သင္းတတ္တဲ့ ၅ ဂဏန္းနဲ႔ အဆင္ေျပပါတယ္။ ၇ ဂဏန္းသမားေတြက ၄ ဂဏန္းရွင္ေတြအတြက္ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း ျဖစ္ၿပီး ၈ ဂဏန္းနဲ႔ ၄ ဂဏန္းက သေဘာတရားခ်င္း တူလို႔ လက္တြဲဖက္ေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

၅ ဂဏန္းသမား (၅၊ ၁၄၊ ၂၃ တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား) – ေပ်ာ္တတ္ၿပီး ဥာဏ္ရႊင္တဲ့ ၅ ဂဏန္းသမားေတြဟာ အမ်ားနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေနႏုိင္လုိ႔ မတည့္တာရယ္လုိ႔ မရွိပါဘူး။ ၅ ဂဏန္းသမားေတြဟာ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ၁ ဂဏန္းရွင္ေတြရဲ႕ အကူအညီကို လိုအပ္ပါတယ္။ ၄ ဂဏန္းသမားေတြက မိတ္ေဆြေကာင္း ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ၆ ဂဏန္းသမားေတြနဲ႔က အဆင္အေျပဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၆ ဂဏန္းသမား (၆၊ ၁၅၊ ၂၄ တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား) – ေမတၱာဓာတ္နဲ႔ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔မႈကုိ ေဖာ္က်ဴးတဲ့ ၆ ဂဏန္းသမားေတြဟာ ၄ ဂဏန္းသမားေတြနဲ႔ မိတ္ေဆြေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ လက္တြဲဖက္အျဖစ္ေတာ့ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ၆ ဂဏန္းရဲ႕ တခါတရံ အစြန္းေရာက္မႈေတြကို ျပန္ ထိန္းေပးမွာက ၅ ဂဏန္းသမား မိတ္ေဆြ ျဖစ္ၿပီး ၈ ဂဏန္းသမားေတြကလည္း နားလည္မႈ ေပးႏုိင္ၾကပါတယ္။

၇ ဂဏန္းသမား (၇၊ ၁၆၊ ၂၅ တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား) – တီထြင္ဖန္တီးမႈသမား ၇ ဂဏန္းသမားေတြကို စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ စနစ္တက် ေနထုိင္ႏုိင္ေအာင္ ထိန္းေပးတာက ၁ ဂဏန္းသမားေတြပါပဲ။ စီးပြားဖက္ေကာင္းလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ၂ ဂဏန္းသမားနဲ႔ကေတ့ာ လုိက္ဖက္ညီတဲ့ ေဘာ္ဒါေတြ ျဖစ္လာႏၿပီး ၇ ဂဏန္းရဲ႕ စိတ္ကူးေတြကို ၉ ဂဏန္းသမားေတြက ရုပ္လံုးေပၚေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၈ ဂဏန္းသမား (၈၊ ၁၇၊ ၂၆ တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား) – လုံလဝီရီယ ေကာင္းၿပီး အထီးက်န္ေနတတ္တဲ့ ၈ ဂဏန္းသမားေတြအဖုိ႔ ၂ ဂဏန္းသမားေတြဟာ ယာယီအျဖစ္ ကူညီေဖးမႏုိင္ၾကပါတယ္။ နားလည္မႈ ေပးႏုိင္၊ စီးပြားလည္း အတူ တြဲရွာႏုိင္ၾကပါတယ္။ ၈ ဂဏန္းသမားဟာ ၁ ဂဏန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္းရာမွာ အဆင္မေျပေပမယ့္ မိတ္ေဆြ၊ လက္တြဲေဖာ္ေကာင္းေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၉ ဂဏန္းသမား (၉၊ ၁၈၊ ၂၇ တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား) – အင္အားသံုး အတုိက္အခံ ေဒါသကုမၼာရ ၉ ဂဏန္းရွင္ေတြကုိ ကူညီေဖးမႏုိင္တာက ၁ ဂဏန္းသမားေတြပါပဲ။ စီးပြားေရးအရေရာ၊ လက္တြဲဖက္အေနနဲ႔ေရာ မိတ္ေဆြေကာင္းအေနနဲ႔ပါ ေပါင္းႏုိင္ပါတယ္။ ၉ ဂဏန္းသမားနဲ႔ အဆင္မေျပဆံုးက ၄ ဂဏန္းသမားေတြပါ။ ၅ ဂဏန္းသမားေတြက် စီးပြားဖက္ေကာင္းေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ေမြးရက္ဂဏန္းအားလံုး မိတ္ဖက္တြဲဂဏန္းအမွန္ကို ရွာေဖြအသံုးခ်ႏုိင္ၾကပါေစ – ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)