ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၄ ခုႏွစ္ ေန႔ဖြားအလိုက္ကံဇာတာ

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၄ ခုႏွစ္ (၂၀၂၂ ဧၿပီလလယ္မွ ၂၀၂၃ ဧၿပီလလယ္ထိ) ကိုယ့္ကံဇာတာအေနအထား ဘယ္လိုရွိမလဲဆိုတာအတြက္ ျမန္မာ့႐ိုးရာေဗဒင္ပညာရပ္ႀကီးအရ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ား

သူတစ္ပါးကိစၥမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ စိတ္ပန္းလူပန္းမ်ားတတ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးတူစီးပြားမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ မိသားစုအတြင္း ျပႆနာမ်ား မိမိကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ေျဖရွင္း အဆင္ေျပမည္။ မိမိရွာေဖြသမွ် အျခားသူမ်ားအတြက္ ကုန္က်ေနရတတ္ေသာ ကာလျဖစ္ေပရာ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ဝင္တိုင္း အလႉဒါနကုသိုလ္ ျပဳလုပ္သင့္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ ယဥ္ကားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ထိခိုက္မႈ သတိျပဳရမည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

တနလၤာေန႔ဖြားမ်ား

ၾသဇာအာဏာ သက္ေရာက္မႈအားေကာင္းမည္။ သတိျပဳရမည္မွာ ႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မျပဳသင့္ေသာႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ဆုံးရႈံးတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေဆးမွား၊ အစာမွားမ်ား သတိျပဳရမည္။ ႏွလုံး၊ ဦးေခါင္း၊ အ႐ိုးအဆစ္မ်ား သတိျပဳရမည္။ ေငြေၾကး မထင္မွတ္ဘဲ အလုံးအရင္း ဝင္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းစီးပြား တိုးခ်ဲ႕ရတတ္မည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

အဂၤါေန႔ဖြားမ်ား

ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစ အျပည့္အ၀ အသုံးခ်ႏိုင္မည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားတိုးတက္မႈရမည္။ လိုလားေသာ အရာအခ်ိဳ႕ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမည္။ မိသားစုတာဝန္ဝတၱရားမ်ား ခါတိုင္းကာလထက္ ပိုမို ထမ္းေဆာင္ရတတ္သည္။ အေၾကာပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား သတိျပဳရပါမည္။ အနက္ေရာင္ဝတ္ဆင္သုံးစြဲျခင္း ေရွာင္ပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားမ်ား

အေျပာင္းအလဲျဖင့္ တိုးတက္မႈရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သမား႐ိုးက် လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေပမည္။ ေငြစုရန္ခက္ခဲတတ္ေသာႏွစ္ ျဖစ္ေပရာ လက္ထဲေငြစုျခင္းထက္ အျခား အဖတ္တင္မည့္ အရာ ဝယ္ထားျခင္း ပိုမိုသင့္ျမတ္သည္။ သူခိုး သူဝွက္အႏၲရာယ္သတိျပဳရမည္။ ေရရွည္စီမံကိန္းခ် ေဆာင္႐ြက္ရသည္မ်ား မသင့္ပါ။ ဘဏ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ား စိတ္အေႏွာင့္ယွက္ ျဖစ္ရတတ္သည္။ အတိတ္ကာလမွ ရသင့္လ်က္ ၾကန႔္ၾကာေနသည္မ်ား ျပန္လည္ ရရွိလာမည္။

ၾကာသပေတးေန႔ဖြားမ်ား

အခက္ခဲမ်ားၾကားမွ တိုးတက္မႈကို ရွာေဖြရမည္။ မိမိ ဦးတည္လိုက္ေသာ အႀကံအစည္မ်ား ကေမာက္ကမျဖင့္ အတိုက္အခံ မ်ားတတ္သည္။ ေမတၱာေရး အသစ္ေပၚျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ဆုံးျဖတ္ရျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ မလိုလားအပ္ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ားၾကားမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မည္။ သတိျပဳရန္မွာ တဇြတ္ထိုးဆန္ျခင္းေၾကာင့္ မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္း လုပ္ကိုင္သင့္ေသာ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ေသာၾကာေန႔ဖြားမ်ား

အိမ္တြင္းအတူေနသူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အိမ္တြင္းေရး ျပႆနာရွိတတ္သည္။ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း ေပါမ်ားလာတတ္သည္။ အကူအညီမယူသင့္ေသာဆီက ယူမိျခင္းေၾကာင့္ ေသာက မ်ားတတ္သည္။ ေျမယာကိစၥမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းလြယ္မည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

စေနေန႔ဖြားမ်ား

မြန္းၾကပ္ေလွာင္ပိတ္မႈ ခံစားရတတ္သည္။ မည္သည့္ကိစၥမွ အရမ္း ေမွ်ာ္လင့္လြန္းျခင္း စူးစိုက္လြန္းျခင္း မရွိသင့္။ လြဲေခ်ာ္တတ္သည္။ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး အေျပာင္းအလဲျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမည္။ အိမ္ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ ပက္သက္၍ စိတ္ခ်မ္းသာစရာမ်ား ရွိမည္။ အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ရပ္ေဝးေျမျခားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းလြယ္မည့္ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

ဤကား ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၄ ခုႏွစ္ (17.4.2022 မွ 16.4.2023) အတြက္ ေန႔ဖြားအလိုက္ကံဇာတာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ ဇာတာအေသးစိတ္ကို သိလိုသူမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ ယုံၾကည္ရာ ဆရာသမားပညာရွင္မ်ားထံ ေမးျမန္း စစ္ေဆးသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

ကံဇာတာထြန္းေတာက္ႏိုင္ပါေစ။

ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)