ျမန္မာႏွစ္ (၁၃၈၂) မွာ ကံအားသာမယ့္ နာမည္ရွင္မ်ား

အခု ျဖတ္သန္းေနတဲ့ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နာမည္ရွင္မ်ားဟာ ကံအခြင့္အလမ္းႏွင့္ အားသာခ်က္ အရွိႏုိင္ဆံုး အမည္ရွင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာျပ အမည္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္

ဒီ့ထက္မက ဆုိရရင္ေတာ့..တနဂၤေႏြ + ၾကာသာပေတး + တနလၤာ သုံးမ်ဳိး ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ အမည္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ဥပမာ ေအာင္မ်ဳိးခုိင္၊ ေအးျမျမခင္ ၊ ေက်ာ္ၿဖိဳးေအာင္ စတဲ့ အမည္ရွင္ေတြကို ကံအားသာခ်က္အရွိဆံုး နာမည္အမ်ဳိးအစားေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမွာပါ။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

တကယ္လုိ႔ အထက္ပါအမည္ရွင္အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ပါဝင္ၿပီး ေရာက္ဆဲအသက္အားျဖင့္လည္း ၄ ႏွစ္၊ ၁၁ နွစ္ ၊ ၁၈ ႏွစ္ ၊ ၂၅ ႏွစ္၊ ၃၂ ႏွစ္၊ ၃၉ ႏွစ္၊ ၄၆ ႏွစ္၊ ၅၃နွစ္၊ ၆၀ ႏွစ္၊ ၆၇ ႏွစ္၊ ၇၄ ႏွစ္၊ ၈၁ ႏွစ္၊ ၈၈ ႏွစ္၊ ၉၅ ႏွစ္ စေသာ အသက္ပုိင္းျခားမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းေနဆဲအမည္ရွင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္သည္ .သူတုိ႔အတြက္ ကံေကာင္းေစတတ္ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရေတာ့မယ့္ အေနအထား ျဖစ္လာပါမယ္။

မူလဇာတာ အေနအထား၊ ဒသာအေနအထားေတြပါ ေကာင္းေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လာမယ့္ ျမန္မာနွစ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ဟာ ဒီနာမည္ရွင္ေတြဟာ မုခ် ကံေကာင္းေစမယ့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္ခင္ဗ်ား ေလးစားခ်က္ – ဆရာစုိးမုိးထြန္း (ေခၚ) ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)