၂၀၁၉၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

(၁) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၁ရက္၊ ၁၀ရက္၊ ၁၉ရက္၊ ၂၈ရက္ ေမြးေသာ ၁-ဂဏန္းသမားမ်ား

မိမိအၾကံအစည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို သူတပါးအား ဖြင့္ဟတိုင္ပင္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳသင့္ေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ မိသားစုအတြင္း လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အေျပာင္းအလဲေကာင္းမ်ား မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေပၚထြန္းမည္။ ေငြေၾကးစီးပြား ပံုမွန္ လည္ပတ္မႈ ရွိပါမည္။ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပက္သက္ေသာ တိုးတက္မႈ ရရွိပါမည္။ ယခုကာလအတြင္း အနက္ေရာင္ ဝတ္ဆင္ျခင္းျပဳမိပါက စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရတတ္သည္။ မည္သည့္ ကိစၥမဆို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပမည္။ ရည္မွန္းခ်က္အခ်ုဳိ႕ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားရရွိျခင္း၊ ဘ၀ တိုးတက္ျခင္းမ်ား ၾကံဳရမည္။

ယၾတာ – တနဂၤေႏြေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ သက္ၾကီးရြယ္အိုတစ္ဦးအား အားေဆးလွဴဒါန္းပါ။

(၂) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၂ရက္၊ ၁၁ရက္၊ ၂၀ရက္၊ ၂၉ရက္ ေမြးေသာ ၂-ဂဏန္းသမားမ်ား

အားနာယံုလြယ္မႈအေပၚ အခြင့္အေရး ယူသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ စြန္႕စားျပီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥမ်ား မျပဳလုပ္သင့္။ အေလာတၾကီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား မျပဳရ။ လူလိမ္လူေကာက္မ်ား ပြဲစားမ်ားႏွင့္ပက္သက္ျပီး မိသားစုေရးရာမ်ားတြင္ ဆံုးရႈံးနစ္နာစရာမ်ား ၾကံဳရတတ္သည္။ ပစၥည္းလာေရာက္ေပါင္ႏွံသူမ်ားရွိပါက လက္သင့္ မခံသင့္ေသာကာလ ျဖစ္သည္။ ျပသနာမကင္းေသာ ပစၥည္းျဖစ္တတ္သည္။ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ကိုယ္တိုင္သံုးသပ္ျပီးမွ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ယၾတာ – ေမြးေန႕တြင္ တေလ်ာ္ကင္ပြန္းႏွင့္ ေခါင္းေဆးေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီး ပုဗၺဏသုတ္ကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ။

(၃) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၃ရက္၊ ၁၂ရက္၊ ၂၁ရက္၊ ၃၀ရက္ ေမြးေသာ ၃-ဂဏန္းသမားမ်ား

အလုပ္သစ္ အၾကံစည္သစ္မ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ မည္သို႕ေသာ အခက္အခဲမ်ား ရွိေစကာမူ အဆံုးတြင္ ေအာင္ျမင္အဆင္ေျပသြားမည့္ကာလ ျဖစ္သည္။ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အၾကံအစည္သစ္မ်ား စနစ္တက် ေအာင္ျမင္ အဆင္ေျပမည္။ ခရီးသြားေကာင္းမ်ား သြားလာရျပီး အေျပာင္းလဲေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းမည္။ မိမိေနထိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနရာထုိင္ခင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ၾကံဳမည္။ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းကိစၥႏွင့္ မိသားစုေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ အနည္းငယ္ ျဖစ္ရတတ္သည္။ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ေအာင္ျမင္မႈရမည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။

ယၾတာ – တနလၤာေန႕ညေနတြင္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို ကစားစရာအရုပ္တစ္ခု လက္ေဆာင္၀ယ္ေပးလိုက္ပါ။

(၄) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၄ရက္၊ ၁၃ရက္၊ ၂၂ရက္၊ ၃၁ရက္ ေမြးသူ ၄-ဂဏန္းသမားမ်ား

ရန္အတိုက္အခံႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျပီး အဆင္ေျပမႈရမည္။ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ စကားေျပာဆုိမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥတို႕တြင္ သူတစ္ပါး အရႈပ္အရွင္းေၾကာင့္ မိမိပါ နာမည္သိကၡာထိခိုက္တတ္သည္။ မိသားစုအတြက္ ရည္စူးၿပီး လုပ္ကိုင္ေသာ ကိစၥမ်ား ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္မည္။ လူမ်ိဳးကြဲ လူမ်ိဳးျခားအက်ိဳးေပးမည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရပ္ေ၀းခရီးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ အဆင္ေျပမည္။ အတတ္ပညာ သင္တန္းႏွင့္ပက္သက္ေသာကိစၥမ်ားလည္း ေကာင္းသည္။ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ ခရီးစဥ္မ်ား ျပန္လည္အသက္၀င္လာမည္။

ယၾတာ – ေသာၾကာေန႕တြင္ ေခြးစာေကြ်းျခင္းကုသိုလ္ျပဳပါ။

(၅) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၅ရက္၊ ၁၄ရက္၊ ၂၃ရက္ ေမြးသူ ၅-ဂဏန္းသမားမ်ား

အခြင့္အေရးႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္ခြေပၚေပါက္မည္။ ၾကန္႕ၾကာေနေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္။ ရပ္ေ၀း ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ သတင္းစကားေကာင္း အဆက္သြယ္ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ မိတ္ေဆြမ်ား အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အကူညီေကာင္းမ်ားရမည္။ ကာလအတန္ၾကာ ခါးစီးခံရေသာ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း သက္သာ ကင္းလြတ္ျခင္း ရွိပါမည္။ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာမ်ား ႏွင့္ ေအးခ်မ္းေသာ ကာလကို ျဖတ္သန္းရမည္။

ယၾတာ – ဗုဒၶဟူးေန႕ညေနတြင္ ငါး ၈ေကာင္ကို စီးဆင္းေနေသာေရတြင္လႊတ္ပါ။

(၆) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၆ရက္၊ ၁၅ရက္၊ ၂၄ရက္ ေမြးသူ ၆-ဂဏန္းသမားမ်ား

အိုးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ပက္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ မိသားစုုတြင္း အလုပ္ တိုးတက္ျခင္း စီးပြားတက္ျခငး္မ်ားရွိမည္။ အမ်ိဳးသမီး မိတ္ေဆြအၾကီးအကဲထံမွ အကူညီေကာင္းမ်ားရမည္။ ေငြမျမဲျခင္း ေငြေၾကးကိစၥအျငင္းပြားရတတ္ျခင္းမ်ား သတိျပဳပါ။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ဖမ္းဆုပ္ခြင့္ရမည္။ လိုရာဆႏၵ ျပည့္၀လာတတ္ေသာကာလျဖစ္သည္။အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမ်ားတြင္ အေလာတၾကီး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ အမွားပါတတ္သည္။ ၾကန္႕ၾကာေနေသာ လက္လြန္ထားေသာ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားအတြက္ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္သင့္ေသာကာလျဖစ္သည္။

ယၾတာ – အိမ္ရွိဘုရားတြင္ စံပယ္ပန္း ႏွင့္ ဆီမီး ပူေဇာ္လွဴဒါန္းျပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။

(၇)မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၇ရက္၊ ၁၆ရက္၊ ၂၅ရက္ ေမြးသူ ၇-ဂဏန္းသမားမ်ား

မိမိကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥအျပင္ သူတပါး၏ မႏိုင္မနင္းေသာကိစၥမ်ားကိုပါ ေျဖရွင္ေပးရတတ္သည္။ ကာလရွည္ၾကာစြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္ရမည္။ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ား ျပန္လည္ လည္ပတ္လာမည္။ လူမ်ိဳးကြဲ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရေသာကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုရရွိျပီးမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းသစ္ ကမ္းလွမ္းခံရျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းထဲမွ အၾကြားသန္သူ၏ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ပါ၀င္ကူညီရျခင္းမ်ိဳး ႀကံဳမည္။ သူတပါး ေပးေသာ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းကို လက္သင့္ခံရန္ ေခါင္းမမာသင့္။ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။

ယၾတာ – စေနေန႕တြင္ ေရသန္႕ဘူး ၂ဘူးကို သူတပါးအား ဒါနျပဳပါ။

(၈) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၈ရက္၊ ၁၇ရက္၊ ၂၆ရက္ ေမြးသူ ၈-ဂဏန္းသမားမ်ား

ကိုယ္ပို္င္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပတ္သားစြာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ လိုရာဆႏၵအတြက္ အင္အားစုိက္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္မည္။ သူတပါးအတြက္ ငဲ့ညွာသနားျပီး မိမိအက်ိဳးစီးပြား ပ်က္ယြင္းမခံသင့္ပါေခ်။ အလုပ္အေျပာင္းအလဲ ေနရာအေျပာင္းလဲမ်ား ေပၚေပါက္မည္။ လူလိမ္လူေကာက္မ်ား သတိျပဳရမည္။ ေငြေၾကးကိစၥအျငင္းပြားရတတ္သည္။ ခရီးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ လူမ်ိဳးကြဲ ကျပားစပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရေသာ ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။

ယၾတာ – ေသာၾကာေန႕တြင္ စြယ္ေတာ္ညြန္႕ ဘုရားကပ္လွဴျပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။

(၉) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၉ရက္၊ ၁၈ရက္၊ ၂၇ရက္ ေမြးသူ ၉-ဂဏန္းသမားမ်ား

စိတ္အေႏွာင့္ယွက္မ်ားတတ္သည္။ ေအးခ်မ္းေသာဘ၀အား ပ်က္စီးေအာင္ တိုက္ခိုက္ခံရတတ္သည္။ လူယံုဒုကၡေပးျခင္း သစၥာမဲ့ျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္ေပရာ မည္သူ႔ကိုမွ တရားလြန္ယံုစားျခင္း မျပဳသင့္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမ်ား သတိျပဳပါ။ သီးသန္႕အထီးက်န္ဆန္ေနတတ္သည္။ လုပ္ငန္းတြင္း လူအေျပာင္းလဲရွိမည္။ အဆံုးအျဖတ္ခ်မွတ္မႈမ်ား မွန္ကန္မည္။ အိမ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ စကားမ်ားရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးအညံ့ရွိပါက လြယ္ကူစြာကုသေပ်ာက္ကင္းမည္။ အေရးၾကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ေကာင္းေသာကာလျဖစ္သည္။]

ယၾတာ – အဂၤါေန႕ ညေနတြင္ ေခ်ာင္းေျမာင္းတစ္ခုကို ေက်ာေပး၍ ေရကို ေနာက္ျပန္ပက္ကာ အညံ့မ်ား ေရႏွင့္အတူ ပါသြားသည္ဟု မွတ္ယူရပါမည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့သာယာရွိပါေစ
ဆရာလင္းေ၀ေအာင္

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)