၂၀၁၉ ၊ မတ္လအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

(၁) မည္သည့္ အဂၤလိပ္လမဆို ၁ရက္၊ ၁၀ရက္၊ ၁၉ ရက္၊ ၂၈ ရက္ ေမြးေသာ ၁-ဂဏန္းသမားမ်ား

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား လက္ေတြ႕ အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ အေႏွာင့္ယွက္မ်ားၾကားမွ လိုအင္ဆႏၵ ရွိသည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ဦးတည္ခ်က္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အသစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္၍ တိုးတက္မႈ ရမည္။ အခက္ခဲ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။ နီးစပ္ရာအသို္င္း၀ိုင္းတြင္လည္းေကာင္း ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းထဲတြင္လည္းေကာင္း သားေယာက်္ားေလး ဖြားျမင္ေသာ နိမိတ္ကိုေတြ႕ပါက ၁၉ရက္အတြင္း အၾကံအစည္ ေအာင္ျမင္မည္။ ခရီးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ အဆင္ေျပမည္။ အ၀ါေရာင္ပန္းစည္း လက္ေဆာင္ရပါက ထီထိုးပါ။ စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ အဆင္ေျပမည္။ မနာလိုမႈေၾကာင့္ အတြင္းလူမွ ေႏွာင့္ယွက္မႈသတိျပဳပါ။ အိမ္သို႔ သူတပါး၏ပစၥည္းမ်ား ငွားရမ္းယူငင္ျခင္းမ်ား မျပဳရ။ မိမိလက္၀ယ္ေရာက္မွ ပ်က္စီးျခင္း ေပ်ာက္ရွျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ – ၾကာသပေတးေန႕တြင္ ပန္းအ၀ါေရာင္ ၅-ပြင့္ကို ဘုရားလွဴၿပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ။

(၂) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၂ရက္၊ ၁၁ရက္၊ ၂၀ရက္၊ ၂၉ရက္ ေမြးေသာ ၂-ဂဏန္းသမားမ်ား

လုပ္ေဆာင္သမွ်ကိစၥမ်ား လူသိရွင္ၾကား ျဖစ္တတ္သည္။ကိုယ့္အေၾကာင္း စိတ္၀င္စားသူ မ်ားျပားတတ္သည္။ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းတိုးတက္သလို တာဝန္လည္း ႀကီးမားလာတတ္သည္။ ရပ္ေ၀းႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အတတ္ပညာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ မူလထက္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ဘဝသို႕ တက္လွမ္းရန္ အေျခတည္ရေသာ ကာလျဖစ္မည္။ သင္တန္းကိစၥ ပညာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အတူလုပ္သူမ်ား အဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥမ်ား တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေနအိမ္ရွိ အသက္ၾကီးကဲသူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ခ်ဴျခာအားနည္းတတ္သည္။ ေခ်ာ္လဲျခင္း အျမင့္မွ က်တတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ေပရာ ဂရုစိုက္သင့္သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း သြား၊သြားဖံုး ဒုကၡေပးျခင္း မ်က္စိအားနည္းျခင္းမ်ား သတိျပဳရမည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ယၾတာ – ေမြးေန႕တြင္ သံဃာေတာ္တစ္ပါးကိုျဖစ္ေစ အသက္ရြယ္ႀကီးသူကိုျဖစ္ေစ မ်က္စဥ္း လွဴဒါန္းပါ။

(၃) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၃ရက္၊ ၁၂ရက္၊ ၂၁ရက္၊ ၃၀ရက္ ေမြးေသာ ၃-ဂဏန္းသမားမ်ား

အေျပာင္းအလဲေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းမည္။ အခက္အခဲမ်ားအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ကာလျဖစ္သည္။ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ မေရာက္ဖူးေသးေသာ ေဒသမ်ားအား သူတပါးအား ကူညီရင္းျဖင့္ ေရာက္ရွိမည္။ ေငြေၾကး ေခ်းငွားျခင္းတြင္ အားနာမႈေၾကာင့္ ေငြေၾကး လက္လြန္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ားအဖုိ႕ အလုပ္ေနရာ အေျပာင္းအေရႊ႕ ေပၚတတ္သည္။ အိုးအိမ္ေနရာ ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းေျပာင္းလဲျခငး္ေပၚမည္။ အေရးၾကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေသခ်ာသိမ္းဆည္းရမည္။ ေပ်ာက္ရွတတ္ျခင္း ေမ့ေလ်ာ့တတ္ျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္သည္။ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားႏွင့္လည္း ျပန္လည္ဆံုဆည္းရတတ္သည္။

ယၾတာ – တနဂၤေႏြေန႕မနက္တြင္ ထိုးမုန္႕တစ္ထုပ္ကို မိတ္ေဆြတစ္ဦးအားလက္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါ။

(၄) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၄ရက္၊ ၁၃ရက္၊ ၂၂ရက္၊ ၃၁ရက္ ေမြးေသာ ၄-ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္မွ်ပင္ ေကာင္းေအာင္ေနေစကာမူ ပတ္၀န္းက်င္မွသူမ်ား၏ အရိပ္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ မိမိပါ နာမည္ ပ်က္တတ္သည္။ မေကာင္းေသာ ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ဆံရမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ အေပါင္းသင္းမွားတတ္ၿပီး ထင္ရာစိုင္းလိုစိတ္မ်ားတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ၾကိဳးၾကိဳးစားစားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ အရာမ်ား ေနာက္ဆံုးေရာက္မွ ရပ္တန္႕ေနတတ္သည္။ အနီးဆံုးရန္သူ ဒုကၡ ေပးတတ္သည္။ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရန္ကိစၥမ်ား ခရီးႏွင့္ပက္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား ယာယီ ဆိုင္းငံထားသင့္သည္။ ေငြ အေခ်းအငွား မလုပ္သ့င္ေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ယၾတာ – ၾကာသပေတးေန႕တြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ အေနကထိုင္ ၂ခု လွဴဒါန္းပါ။

(၅) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၅ရက္၊ ၁၄ရက္၊ ၂၃ရက္ ေမြးေသာ ၅-ဂဏန္းသမားမ်ား

မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ခရီးသြားရမည္။ လူမ်ိဳးကြဲ လူမ်ိဳျခား အက်ိဳးေပးမည္။ ေဆြမ်ိဳးေမာင္ႏွမသားခ်င္း မ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္ယွက္ ျဖစ္ရတတ္သည္။ ပစၥည္းေလွာင္ျခင္း ေစ်းကစားျခင္းမ်ား ေရွာင္ပါ။ ေရာင္းမွား၀ယ္မွား ျဖစ္တတ္သည္။ သူတပါးကိစၥမ်ားတြင္ ၾကား၀င္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား ေရွာင္ပါ။ သံေယာဇဥ္ မထားသင့္သူအား ထားျခင္း ၊ ကိုယ့္အေပၚဒုကၡေပးသူအား ေစတနာထား ကူညီမိျခင္းေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ေပးခံရျခင္း ၾကံဳတတ္သည္။ လူမႈေရးပိုင္းတြင္ အစြပ္စြဲခံရတတ္သည္။

ယၾတာ – တနလၤာေန႕ညေနတြင္ ငါး ၁၀ ေကာင္ကုိ စီးဆင္းေနေသာ ေရတြင္ လႊတ္ပါ။

(၆)မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၆ရက္၊ ၁၅ရက္၊ ၂၄ရက္ ေမြးေသာ ၆-ဂဏန္းသမားမ်ား

ဆႏၵျပည့္ဝျခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား ရွိမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈရမည္။ ေငြအစုလိုက္ ဝင္ကိန္း ၾကံဳမည္။ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေျပာေရးဆိုမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ရစရာရွိေသာ လက္လြန္ထားေသာ ေငြမ်ား ျပန္ရမည္။ အမ်ိဳးသမီး အၾကီးအကဲထံမွ အကူအညီေကာင္းမ်ား ရမည္။ အေရာင္းအ၀ယ္ အေလာတႀကီး လုပ္ေဆာင္ျခင္း ေရွာင္ပါ။ ေငြေၾကးကိစၥအတြက္ အျငင္းပြားရတတ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ယၾတာ – သီလရွင္မ်ားကို ေငြ ၃၀၀၊ ၃၀၀၀ စသည္ျဖင့္ ၃-ဂဏန္း ေငြေၾကး လွဴဒါန္းပါ။

(၇) မည္သည့္ အဂၤလိပ္လမဆို ၇ရက္၊ ၁၆ရက္၊ ၂၅ရက္ ေမြးေသာ ၇-ဂဏန္းသမားမ်ား

ရန္အတိုက္ခံမ်ား ၀န္းရံေနတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အခက္ခဲ ျပသနာမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းရတတ္သည္။ လူယံုလူရင္းက ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေငြေၾကး စုေဆာင္းရန္ ခက္ခဲေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား အေနျဖင့္ စန္းပြင့္ျခငး္ လူခ်စ္လူခင္မ်ားတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အဆင္မေျပေသာ သူတပါး အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥမ်ားၾကား ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးရင္း အဆင္ေျပသြားေပမည္။ အိမ္တြင္းေရး မိသားစုေရး အညံ့ ရွိမည္။

ယၾတာ – ေသာၾကာေန႕တြင္ ပန္းေရာင္ဖဲၾကိဳးျဖင့္ မိမိဓာတ္ပံုကို ခ်ည္ေႏွာင္ရင္း လိုရာဆုေတာင္းပါ။

(၈)မည္သည့္ အဂၤလိပ္လမဆို ၈ရက္၊ ၁၇ရက္၊ ၂၆ရက္ ေမြးေသာ ၈-ဂဏန္းသမားမ်ား

ကိုယ္ပိုင္အစြမး္စကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္မည္။ သူမ်ားထက္ ပိုေသာ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ အတတ္ပညာကိုအသံုးခ်ၿပီး ဘ၀ကို ထြန္းေတာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ခရီးေကာင္းမ်ား သြားလာရကိန္းရွိသည္။ မိသားစု ေမာင္ႏွသားခ်င္းအတြက္ စိတ္အနည္းငယ္ ပင္ပန္းရတတ္သည္။ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည္။ အေျပာင္းအေရႊ႕ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ရန္ အခါေကာင္းသည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ယၾတာ – သက္ၾကီးရြယ္အိုတစ္ဦးအား ေဟာလစ္ ၁ဘူး ဒါနျပဳလိုက္ပါ။

(၉) မည္သည့္အဂၤလိပ္လမဆို ၉ရက္၊ ၁၈ရက္၊ ၂၇ရက္ ေမြးသူ ၉-ဂဏန္းသမားမ်ား

အတိတ္ကာလမွ အညံ့ဆိုးမ်ား ျပည္ဖံုးကား ခ်ႏိုင္ၿပီး စိတ္သစ္ကိုယ္သစ္ျဖင့္ ဘ၀သစ္ကို ဖန္တီးႏိုင္မည့္ ကာလ ျဖစ္သည္။ ရပ္တန္႕ ၾကန္႕ၾကာေနေသာ လုပ္ငန္းအၾကံစည္မ်ား ျပန္လည္ အသက္၀င္လာမည္။ ကြဲကြာေနေသာ သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ဆံုဆည္းႏိုင္မည္။ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဟု ထင္မွတ္ထားေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ား ျပန္လည္ အသက္၀င္လာမည္။ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။အေရးပါေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေျခလွမ္းသစ္မ်ား ျဖင့္ ျပန္လည္ အသက္၀င္ လႈပ္ရွားလာမည့္ ကာလပင္ျဖစ္သည္။

ယၾတာ – စေနေန႕ညေနတြင္ ေနအိမ္ရွိ တံျမက္စည္းအေဟာင္းႏွင့္ နာရီအပ်က္မ်ား ရွာေဖြစြန္႕ပစ္ပါ။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့သာယာရွိပါေစ

ဆရာလင္းေဝေအာင္

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)