၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ႏွင့္ သခ်ၤာေဗဒအျမင္

၂၀၂၃-ခုအတြက္ ကိုယ့္ဇာတာ ဘယ္လိုအေနထား ရွိမလဲ၊ ႏွစ္သစ္မွာ ဘယ္လိုျဖတ္သန္းရမလဲ၊ စသျဖင့္ သိရွိလိုသူမ်ားအတြက္ ကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္ေဟာေျပာႏိုင္ေသာ အေနာက္တိုင္း သခ်ၤာေဗဒ (ဝါ) ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီနည္းစနစ္မွာေတာ့ မိမိရဲ႕ ေမြးရက္၊ ေမြးလ ၊ ေမြးႏွစ္ကို သိရွိဖို႔လိုပါမယ္။ မိမိရဲ႕ ေမြးလ ေမြးရက္ ေမြးႏွစ္ အကုန္လုံးကို ဂဏန္း တစ္လုံးတည္းရသည္ထိ ေပါင္းသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ 5.2.1996 မွာ ေမြးသည္ဆိုပါစို႔ ။ 5 + 2 + 1996 = 2+0+0+3 = 5 ဂဏန္းတစ္ခုတည္း ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆို ကိုယ့္ရဲ႕ ဘဝကံၾကမၼာဂဏန္း 5 ကိုရရွိၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 1 ကေန 9 ထိ ဘဝကံၾကမၼာဂဏန္း အလိုက္ လာမယ့္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ရဲ႕ ကံဇာတာကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

ဘဝကံၾကမၼာဂဏန္း (၁) သမားမ်ား

ေမတၱာတရားကို လက္ကိုင္ထားရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားတြင္ ရန္သူမ်ားၿပိဳင္ဘက္မ်ားအေပၚ ေအာင္ျမင္ အႏိုင္ရမည္။ က်န္းမာေရးအားနည္းခ်က္မ်ား ေဆးေကာင္းသမားေကာင္းေတြ႕ၿပီး ေပ်ာက္ကင္းမည္။ လက္ေဆာင္ရျခင္းမ်ား ႀကဳံမည္။ မိမိလိုလားဆႏၵအခ်ိဳ႕မ်ား ျပည့္ဝလာမည္။ ခရီးေဝးသြားရျခင္း ေႏွာင့္ေႏွးေနသည္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕သြားျခင္းမ်ား ႀကဳံမည္ ။ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ႀကဳံမည္။ ျဖစ္ခ်င္ေသာဆႏၵမ်ားလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ ရရွိမည္။

ဘဝကံၾကမၼာဂဏန္း (၂) သမားမ်ား

မိမိထက္ အသက္ ဝါ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးရင့္သူမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ မစဥ္းမစား မဆင္မျခင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားမွ အမွားအယြင္းမ်ားျဖစ္တတ္ျခင္း သတိျပဳပါ။ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီးလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရမည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္အခိုက္အတန႔္မ်ား ႀကဳံမည္။ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး တြင္ လက္တြဲေဖာ္၏ ဆႏၵမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ခါးပိုင္းသတိျပဳရမည္။ အေမြကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္အဆင္ေျပမည္။ စိတ္ရွည္သည္းခံညႇိႏႈိင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးစီးပြား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမည္။

ဘဝကံၾကမၼာဂဏန္း (၃) သမားမ်ား

အလုပ္၊ အိမ္၊ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား အေျပာင္းအလဲမ်ားေပၚထြန္းမည္။ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား အဆုံးသတ္ႏိုင္မည္။ စီးပြားလုပ္ငန္းအသစ္မ်ား ေပၚထြန္းမည္။ သားသမီး ရတနာ ထြန္းကားတတ္မည္။ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္ ေရာက္ရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ မည္သည့္အရာကမွ တားဆီးမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပင္းထန္မႈမ်ား ရွိလာတတ္မည္။ ကံေၾကာင့္ ေငြအစုလိုက္အပုံလိုက္ ဝင္လာတတ္မည္။ ပ်ိဳ႐ြယ္သူမ်ား ခ်စ္သူအသစ္ရတတ္မည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ရတတ္မည္။ က်န္းမာေရးတြင္ အသည္း ေသြးလည္ပတ္မႈအားနည္းတတ္သည္။

ဘဝကံၾကမၼာဂဏန္း (၄) သမားမ်ား

ေကာင္းမြန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည္။ လုပ္ငန္းကိစၥစာခ်ဳပ္စာတမ္း လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။ စီးပြားလုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ကမ္းလွမ္းမႈအသစ္မ်ားရရွိလာမည္။ စပ္တူစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ မိမိလိုခ်င္ေသာ ျဖစ္ခ်င္ေသာအရာမ်ားကို ေသခ်ာသိေအာင္ ေတြးေတာခံစားသိျမင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိမည္။ က်န္းမာေရးတြင္ မ်က္စိ အျမင္အာ႐ုံပိုင္း အားနည္းတတ္မည္။ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရး ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ေငြေၾကးအဝင္ ေကာင္းေသာ္လည္း ထင္သေလာက္မစုမိတတ္ပါေခ်။ အနာဂတ္အတြက္ စီမံခ်က္အသစ္မ်ားခ်မွတ္ရမည္။

ဘဝကံၾကမၼာဂဏန္း (၅) သမားမ်ား

လုပ္ငန္းအႀကံစည္ပိုင္းမ်ား ထစ္ေငါ့ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာမႈအခ်ိဳ႕ရွိတတ္မည္။ ေျခေထာက္တြင္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ သတိျပဳပါ။ ေဆြမ်ိဳးထဲတြင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း သတင္းစကားၾကားရပါက နိမိတ္ေကာင္းသည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ ပါတီပြဲမ်ား ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ား ႀကဳံမည္။ ႏွလုံးႏွင့္ပက္သက္ေသာ ေရာဂါသတိျပဳပါ။ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ေဘးစကား ေသြးသား အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ႀကဳံရတတ္သည္။ စီးပြားလုပ္ငန္းတြင္မနာလိုခံရျခင္း အတိုက္အခံႀကဳံျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ ခရီးေဝးႏွင့္ပက္သက္ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္မည္။ အမ်ိဳးသမီးအႀကီးအကဲမ်ား က်န္းမာေရးပိုင္းအားနည္းခ်က္ သတိျပဳရမည္ ။

ဘဝကံၾကမၼာဂဏန္း (၆) သမားမ်ား

ဘဝတြက္ ႀကီးမားေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားႀကဳံရမည္။ မိသားစု ေဆြမ်ိဳးအတြင္း အသက္ႀကီးပိုင္းမ်ား က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ ေနအိမ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရျခင္း ျပဳျပင္ရျခင္းမ်ားႀကဳံတတ္မည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ စိတ္တိုင္းမက် ျဖစ္ရတတ္သည္။ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ျဖစ္ခ်င္သည္ႏွင့္ျဖစ္ေနသည္မ်ားၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားေနတတ္မည္။ ဘဏ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ ေငြေၾကး စာ႐ြက္စာတမ္းကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္ အဆင္ေျပမည္။ က်န္းမာေရးပိုင္တြင္ ရင္ ဝမ္းႏွင့္ အစာမေၾကမႈမ်ားသတိျပဳရမည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းစီးပြားပိုင္းမ်ားတြင္ လူေဟာင္း ျဖစ္ရပ္ေဟာင္းမ်ား အဆုံးသတ္ၿပီး အသစ္အသစ္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ေပၚထြန္းလာတတ္မည္။

ဘဝကံၾကမၼာဂဏန္း (၇) သမားမ်ား

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံယူခ်က္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚမည္။ ေရႏွင့္နီးေသာေနရာေဒသသို႔ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ရျခင္း (သို႔) ေရလမ္းခရီးသြားလာရတတ္ျခင္းမ်ားႀကဳံမည္။ ဘာသာေရး အလႉအတန္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္မည္။ ေအာက္လက္ငယ္သားေကာင္း ေပၚထြန္းမည္ ။ အလုပ္ကိစၥမ်ားတြင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရတတ္မည္။ အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရးတြင္ စိတ္နာက်ည္းစရာမ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ က်န္းမာေရးတြင္ စိတ္ပင္ပန္းမႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအားနည္းမႈမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ေငြေၾကးကံ အားနည္းေနတတ္သည္။ ေငြကုန္မ်ားျခင္း၊ မစုေဆာင္းမိတတ္ျခင္းမ်ား ႀကဳံရဖြယ္ရွိသည္။ ေငြလက္ထဲမ်ားမ်ားစားစား မကိုင္ထားသင့္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

ဘဝကံၾကမၼာဂဏန္း (၈) သမားမ်ား

စိတ္မေက်နပ္စရာမ်ားႀကဳံရတတ္သည္။ မေကာင္းေသာေလာကီပညာမ်ားျဖင့္ ျပဳစားခံရတတ္ျခင္းသတိျပဳပါ။ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ ႀကံ႐ြယ္ထားသူမ်ား အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ျပဳျဖစ္တတ္မည္။ စန္းပြင့္ျခင္း လူခ်စ္လူခင္မ်ားျခင္း ႀကဳံမည္။ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား စြန႔္စားလုပ္ေဆာင္ျခင္း အသစ္စတင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာကာလ မဟုတ္ပါေခ်။ အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရးတြင္ အတိတ္မွလူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ဆုံေတြ႕ရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ဒူးနာတတ္ျခင္း၊ အပူနာေပါက္ျခင္းမ်ားသတိျပဳပါ။ ေငြေၾကးစီးပြားတြင္ ေပးစရာရွိသည္မ်ား ေပးဆပ္ႏိုင္မည္။ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။

ဘဝကံၾကမၼာဂဏန္း (၉) သမားမ်ား

ခရီး ထြက္ရန္ႀကံစည္မႈမ်ားအထေျမာက္ေအာင္ျမင္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားလာတတ္မည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ စီးပြားကိစၥ အတူလုပ္ျခင္း တိုင္ပင္ျခင္းမ်ား ေရွာင္သင့္သည္။ မီးလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ ပစၥည္းမ်ား သတိႏွင့္ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ပါ။ အပူေလာင္ျခင္း ဓာတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္ ။ သူတပါး အိမ္ေထာင္ေရး အခ်စ္ေရး အမႈျပႆနာမ်ား ၾကားဝင္ျခင္းေရွာင္ပါ။ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ ေလာကဓံေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းမႈအခ်ိဳ႕ ျဖတ္သန္းရတတ္မည္။ စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္သြားသင့္သည္။ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာကိစၥမ်ားႀကဳံရတတ္မည္။  အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ စိတ္အရင္းခံအတိုင္း ဆက္ဆံပါက အဆင္မေျပတတ္ပါေခ်။ မုသားမပါ လကၤာမေခ်ာ ဆိုသည့္အတိုင္း ပရိယာယ္ႂကြယ္ဝရန္ လိုပါမည္။ ေငြေၾကးစီးပြားကိစၥမ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာမႈရွိတတ္၍ စိတ္ရွည္ ဇြဲရွိစြာ ကိုင္တြဝ္ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပသြားမည။္ က်န္းမာေရးတြင္ ဦးေခါင္းပိုင္း သတိျပဳရပါမည္။

ဤကား ႏွစ္သစ္အတြက္ မိမိေမြးရက္၊ ေမြးလ ေမြးႏွစ္ အလိုက္ အေနာက္တိုင္း သခ်ၤာေဗဒ (ဝါ) ဂဏန္းေဗဒင္ ေဟာကိန္းျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္တြက္စစ္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းပါေစသတည္း…….

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ…

ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)