၂၀၂၃ တ႐ုတ္ရာသီခြင္ေဗဒင္အရ ဘယ္ႏွစ္ဖြားေတြ ကံအေကာင္းဆုံးလဲ

တ႐ုတ္႐ိုးရာ ရာသီခြင္ေဗဒင္အရ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ကေန ၂၀၂၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ေန႔အထိ ကို ယုန္ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ယုန္ႏွစ္မွာ ယုန္နဲ႔ မိတ္ဖက္ရာသီဖြားေတြဟာ ကံဇာတာ ပိုေကာင္းတတ္ၾကၿပီး ဆန႔္က်င္ဘက္ေတြကေတာ့ ကံဇာတာ နိမ့္ပါးတတ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ (ယုန္ႏွစ္) အတြင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရာသီႏွစ္ဖြားေတြဟာ ကံေကာင္းသူေတြ ျဖစ္လာမယ္လို႔ တ႐ုတ္႐ိုးရာ ေဗဒင္အရ ေဟာဆိုထားပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ကူးခ်ျခင္း၊ YouTube တြင္ အသံျဖင့္ ျပန္လႊင့္ျခင္းမ်ား လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ)

(၁) ဝက္ႏွစ္ဖြားမ်ား

အဂၤလိပ္လို 1923 ၊ 1935 ၊ 1947 ၊ 1959 ၊ 1971 ၊ 1983 ၊ 1995 ၊ 2007 ၊ 2019 ခုႏွစ္ေတြမွာ ေမြးဖြားခဲ့ရင္ ဝက္ႏွစ္ဖြားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္႐ိုးရာေဗဒင္အရ ဝက္ႏွစ္ဖြားေတြဟာ ယုန္ႏွစ္ဖြားေတြအတြက္ မဟာမိတ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုလို ယုန္ႏွစ္မွာ ဝက္ႏွစ္ဖြားေတြ ကံေကာင္းတတ္ၾကပါတယ္။

ယုန္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာကာလပတ္လုံး ဝက္ႏွစ္ဖြားေတြဟာ က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္းေတြနဲ႔ ျပည္စုံေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစီးပြားေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိတတ္ပါတယ္။ မတ္လေနာက္ပိုင္းက စလို႔ ေငြေၾကး ကံဇာတာ ျမင့္မားလာၿပီး အခြင့္ေကာင္းေတြ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ဥစၥာဓန စုမိေဆာင္းမိ ရွိလာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အက်ိဳးျပဳလာပါမယ္။ ပ်ိဳ႐ြယ္သူေတြအတြက္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိစၥေတြမွာ ရင္ခုန္အံ့ၾသစရာေတြလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။

(၂) ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားမ်ား

အဂၤလိပ္လို 1920 ၊ 1932 ၊ 1944 ၊ 1956 ၊ 1968 ၊ 1980 ၊ 1992 ၊ 2004 ၊ 2016 ခုႏွစ္ေတြမွာ ေမြးဖြားခဲ့ရင္ ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ေမ်ာက္နဲ႔ယုန္ဟာ အေတာ္ေလး အံဝင္ခြင္က် လိုက္ဖက္ညီသူေတြ ျဖစ္လို႔ ယုန္ႏွစ္မွာ ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားေတြ ကံေကာင္းၿပီး အဆင္ေျပၾကတာ မ်ားပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ကူးခ်ျခင္း၊ YouTube တြင္ အသံျဖင့္ ျပန္လႊင့္ျခင္းမ်ား လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ)

တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အလုပ္ေတြ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ဆက္တိုက္ လုပ္ရင္း ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အဆက္အသြယ္ေတြ ပိုမ်ားလာၿပီး လူမႈေရးကေနတစ္ဆင့္ စီးပြားဖက္ေတြအျဖစ္ ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ေနက် မဟုတ္တဲ့ အသစ္ေတြ စမ္းသပ္ခြင့္ ရၿပီး မိတ္ေဆြအသိုင္းအဝိုင္းလည္း ႀကီးမားလာပါမယ္။ ဒါကို အခြင့္အေရးတစ္ရပ္လိုလည္း အသုံးခ်ႏိုင္ပါမယ္။ ေမတၱာေရးမွာေတာ့ စိတ္ေသာကေလးေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၃) ေခြးႏွစ္ဖြားမ်ား

အဂၤလိပ္လို 1922 ၊ 1934 ၊ 1946 ၊ 1958 ၊ 1970 ၊ 1982 ၊ 1994 ၊ 2006 ၊ 2018 ခုႏွစ္ေတြမွာ ေမြးဖြားခဲ့ရင္ ေခြးႏွစ္ဖြားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ေခြးနဲ႔ ယုန္ဟာ လူသိမခံတဲ့ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာေတြ ျဖစ္လို႔ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ေခြးႏွစ္ဖြားေတြဟာ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ႏွလုံးသားေရးမွာ ကံေကာင္းတတ္ၾကပါတယ္။

ပ်ိဳ႐ြယ္သူ လူပ်ိဳလူလြတ္ေတြအေနနဲ႔ ဒီႏွစ္အတြင္း အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ျပည့္ဝစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ ရပါလိမ့္မယ္။ ခ်စ္သူ ရွာေနသူေတြ ခ်စ္သူ ရတာမ်ိဳး၊ လက္ထပ္ဖို႔ ရည္႐ြယ္သူေတြ မဂၤလာပြဲ ဆင္ႏႊဲရတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ စေတြ႕ခဲ့သူက ႏွစ္လယ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုယ့္ဘ၀ လက္တြဲေဖာ္အထိ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ အလားတူ အလုပ္နဲ႔ ေငြေၾကးမွာပါ ေအာင္ျမင္မႈ ရတတ္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ၂၀၂၃ ၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ကေန ၂၀၂၄ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ေန႔အထိ ယုန္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္းမွာ ကံ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္လာႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ၿပီး ကံဇာတာ နိမ့္ပါးတတ္သူေတြ (တနည္းဆိုရရင္) ယုန္ႏွစ္နဲ႔ သဟဇာတ မျဖစ္သူေတြကေတာ့… (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ကူးခ်ျခင္း၊ YouTube တြင္ အသံျဖင့္ ျပန္လႊင့္ျခင္းမ်ား လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ)

1936 ၊ 1948 ၊ 1960 ၊ 1972 ၊ 1984 ၊ 1996 ၊ 2008 ၊ 2020 ေတြမွာ ေမြးဖြားတဲ့ ႂကြက္ႏွစ္ေတြဖြားေတြရယ္၊ 1926 ၊ 1938 ၊ 1950 ၊ 1962 ၊ 1974 ၊ 1986 ၊ 1998 ၊ 2010 ၊ 2022 ေတြမွာ ေမြးဖြားတဲ့ က်ားႏွစ္ဖြားေတြရယ္၊ 1933 ၊ 1945 ၊ 1957 ၊ 1969 ၊ 1981 ၊ 1993 ၊ 2005 ၊ 2017 ေတြမွာ ေမြးဖြားတဲ့ ၾကက္ႏွစ္ဖြားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ဖြားေတြဟာ ၂၀၂၃ အတြင္း အစစအရာရာ သူမ်ားထက္ ပိုသတိထားရမယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။

တျခားႏွစ္ဖြားေတြကေတာ့ ယုန္ႏွစ္မွာ ကံဇာတာ အဆိုးအေကာင္း မထင္ရွားဘဲ ပုံမွန္အတိုင္း ျဖတ္သန္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယုန္ႏွစ္မွာ ကံေကာင္းမႈအေပါင္း ခေညာင္းႏိုင္ၾကပါေစ – ဧက (ေဗဒင္သုတ)

Unicode Font

တရုတ်ရိုးရာ ရာသီခွင်ဗေဒင်အရ ၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ကနေ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်နေ့အထိ ကို ယုန်နှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ ယုန်နှစ်မှာ ယုန်နဲ့ မိတ်ဖက်ရာသီဖွားတွေဟာ ကံဇာတာ ပိုကောင်းတတ်ကြပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်တွေကတော့ ကံဇာတာ နိမ့်ပါးတတ်ပါတယ်။

ဒီနှစ် (ယုန်နှစ်) အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ ရာသီနှစ်ဖွားတွေဟာ ကံကောင်းသူတွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ တရုတ်ရိုးရာ ဗေဒင်အရ ဟောဆိုထားပါတယ်။

(၁) ဝက်နှစ်ဖွားများ

အင်္ဂလိပ်လို 1923 ၊ 1935 ၊ 1947 ၊ 1959 ၊ 1971 ၊ 1983 ၊ 1995 ၊ 2007 ၊ 2019 ခုနှစ်တွေမှာ မွေးဖွားခဲ့ရင် ဝက်နှစ်ဖွားအဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ တရုတ်ရိုးရာဗေဒင်အရ ဝက်နှစ်ဖွားတွေဟာ ယုန်နှစ်ဖွားတွေအတွက် မဟာမိတ် ဖြစ်တာကြောင့် အခုလို ယုန်နှစ်မှာ ဝက်နှစ်ဖွားတွေ ကံကောင်းတတ်ကြပါတယ်။

ယုန်နှစ် တစ်နှစ်တာကာလပတ်လုံး ဝက်နှစ်ဖွားတွေဟာ ကျန်းမာချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ ပြည်စုံနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းစီးပွားအောင်မြင်မှုတွေ ရရှိတတ်ပါတယ်။ မတ်လနောက်ပိုင်းက စလို့ ငွေကြေး ကံဇာတာ မြင့်မားလာပြီး အခွင့်ကောင်းတွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဥစ္စာဓန စုမိဆောင်းမိ ရှိလာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အကျိုးပြုလာပါမယ်။ ပျိုရွယ်သူတွေအတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိစ္စတွေမှာ ရင်ခုန်အံ့သြစရာတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ (ဗေဒင်သုတ၏ မူပိုင်ဆောင်းပါး ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ကူးချခြင်း၊ YouTube တွင် အသံဖြင့် ပြန်လွှင့်ခြင်းများ လုံး၀ ခွင့်မပြုပါ)

(၂) မျောက်နှစ်ဖွားများ

အင်္ဂလိပ်လို 1920 ၊ 1932 ၊ 1944 ၊ 1956 ၊ 1968 ၊ 1980 ၊ 1992 ၊ 2004 ၊ 2016 ခုနှစ်တွေမှာ မွေးဖွားခဲ့ရင် မျောက်နှစ်ဖွားအဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ မျောက်နဲ့ယုန်ဟာ အတော်လေး အံဝင်ခွင်ကျ လိုက်ဖက်ညီသူတွေ ဖြစ်လို့ ယုန်နှစ်မှာ မျောက်နှစ်ဖွားတွေ ကံကောင်းပြီး အဆင်ပြေကြတာ များပါတယ်။

တစ်နှစ်တာအတွင်း အလုပ်တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ဆက်တိုက် လုပ်ရင်း အောင်မြင်မှုကို ရယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆက်အသွယ်တွေ ပိုများလာပြီး လူမှုရေးကနေတစ်ဆင့် စီးပွားဖက်တွေအဖြစ် ကူးပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ လုပ်နေကျ မဟုတ်တဲ့ အသစ်တွေ စမ်းသပ်ခွင့် ရပြီး မိတ်ဆွေအသိုင်းအဝိုင်းလည်း ကြီးမားလာပါမယ်။ ဒါကို အခွင့်အရေးတစ်ရပ်လိုလည်း အသုံးချနိုင်ပါမယ်။ မေတ္တာရေးမှာတော့ စိတ်သောကလေးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။

(၃) ခွေးနှစ်ဖွားများ

အင်္ဂလိပ်လို 1922 ၊ 1934 ၊ 1946 ၊ 1958 ၊ 1970 ၊ 1982 ၊ 1994 ၊ 2006 ၊ 2018 ခုနှစ်တွေမှာ မွေးဖွားခဲ့ရင် ခွေးနှစ်ဖွားအဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ ခွေးနဲ့ ယုန်ဟာ လူသိမခံတဲ့ မိတ်ဆွေရင်းချာတွေ ဖြစ်လို့ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ခွေးနှစ်ဖွားတွေဟာ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ နှလုံးသားရေးမှာ ကံကောင်းတတ်ကြပါတယ်။ (ဗေဒင်သုတ၏ မူပိုင်ဆောင်းပါး ဖြစ်သည်။ ပြန်လည် ကူးချခြင်း၊ YouTube တွင် အသံဖြင့် ပြန်လွှင့်ခြင်းများ လုံး၀ ခွင့်မပြုပါ)

ပျိုရွယ်သူ လူပျိုလူလွတ်တွေအနေနဲ့ ဒီနှစ်အတွင်း အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး ရည်မှန်းချက်တွေကို ပြည့်ဝစွာ အကောင်အထည်ဖော်ခွင့် ရပါလိမ့်မယ်။ ချစ်သူ ရှာနေသူတွေ ချစ်သူ ရတာမျိုး၊ လက်ထပ်ဖို့ ရည်ရွယ်သူတွေ မင်္ဂလာပွဲ ဆင်နွှဲရတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ စတွေ့ခဲ့သူက နှစ်လယ်နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ့်ဘ၀ လက်တွဲဖော်အထိ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အလားတူ အလုပ်နဲ့ ငွေကြေးမှာပါ အောင်မြင်မှု ရတတ်ပါတယ်။

ဒါကတော့ ၂၀၂၃ ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ကနေ ၂၀၂၄ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်နေ့အထိ ယုန်နှစ် တစ်နှစ်တာအတွင်းမှာ ကံ အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာနိုင်သူတွေ ဖြစ်ပြီး ကံဇာတာ နိမ့်ပါးတတ်သူတွေ (တနည်းဆိုရရင်) ယုန်နှစ်နဲ့ သဟဇာတ မဖြစ်သူတွေကတော့…

1936 ၊ 1948 ၊ 1960 ၊ 1972 ၊ 1984 ၊ 1996 ၊ 2008 ၊ 2020 တွေမှာ မွေးဖွားတဲ့ ကြွက်နှစ်တွေဖွားတွေရယ်၊ 1926 ၊ 1938 ၊ 1950 ၊ 1962 ၊ 1974 ၊ 1986 ၊ 1998 ၊ 2010 ၊ 2022 တွေမှာ မွေးဖွားတဲ့ ကျားနှစ်ဖွားတွေရယ်၊ 1933 ၊ 1945 ၊ 1957 ၊ 1969 ၊ 1981 ၊ 1993 ၊ 2005 ၊ 2017 တွေမှာ မွေးဖွားတဲ့ ကြက်နှစ်ဖွားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ဖွားတွေဟာ ၂၀၂၃ အတွင်း အစစအရာရာ သူများထက် ပိုသတိထားရမယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။

တခြားနှစ်ဖွားတွေကတော့ ယုန်နှစ်မှာ ကံဇာတာ အဆိုးအကောင်း မထင်ရှားဘဲ ပုံမှန်အတိုင်း ဖြတ်သန်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုန်နှစ်မှာ ကံကောင်းမှုအပေါင်း ခညောင်းနိုင်ကြပါစေ – ဧက (ဗေဒင်သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)