သႀကၤန္ပန္းအုိးႏွင့္ သႀကၤန္မင္းကို ႀကိဳဆုိျခင္း

ျမန္မာသကၠရာဇ္ႏွစ္တစ္ခု၏ ေနာက္ဆံုးရက္ျဖစ္ေသာ မဟာသၾကၤန္ရက္မ်ားတြင္ အႀကိဳ၊ အက်၊ အၾကတ္၊ အတက္ ရက္မ်ားသည္ ေကာဇာႏွစ္တစ္ခု၏ ေနာက္ဆံုးရက္မ်ားျဖစ္သည္။

သႀကၤန္စာမ်ားတြင္ ဘာဏုရာဇာဟုေခၚေသာ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္မင္းကို သၾကၤန္မင္းဟု ေခၚတြင္သည္။ အေနာက္တိုင္းအလိုအရဆို Apollo (Sun) ဟုေခၚေသာ ေနနတ္သားကို ကိုယ္စားျပဳထားသည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

အမ်ားသူငွာေျပာသကဲ့သို႔ သၾကၤန္ရက္မ်ားတြင္ သိၾကားမင္းဆင္းသည္ဟူေသာ စကားသည္ သၾကၤန္စာအရ မွားယြင္းလွ၏။ အမွန္မွာ သၾကၤန္မင္း ျဖစ္သည္။ သၾကၤန္မင္းကို ေခၚေဝၚရာမွ ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္သည့္အခါ သိၾကားမင္းဟု အစားထုိး ေခၚေဝၚသံုးစြဲလာခ့ဲၾကျခင္းသည္ အယူအဆမွားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

သၾကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္ သၾကၤန္မင္းအား တနဂၤေႏြမွ ရာဟုနံသင့္ထိ (၈)မ်ိဳးေသာ ပန္းအညြန္႕မ်ားႏွင့္ အတာအိုးထုိးၿပီး ႀကိဳဆုိသည့္ ဓေလ့ရုိးရာ ရွိသည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ယခုႏွစ္ အတြက္ သၾကၤန္အၾကိဳေန႕သည္ ၁၃.၄.၂၀၁၉ စေနေန႕ျဖစ္ပါ၏။

၁၃၈၁-ခုႏွစ္ သၾကၤန္စာအရ “ဘာဏုရာဇာေခၚ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္း (သၾကၤန္မင္း)သည္ ၾကာ၀တ္ဆံ အဆင္းႏွင့္ တူေသာ အဝတ္တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္လွ်က္ နဂါးကိုစီး၍ လက္တစ္ဖက္က ျမွား၊ လက္တစ္ဖက္က လႊားကို ကိုင္၍ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္မွသည္ အေနာက္သို႕၀င္၏။ ဤကား သၾကၤန္မင္းလာမည့္လမ္းကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

သႀကၤန္အတာအုိးကို စနစ္တက် ထုိး၍ သႀကၤန္မင္းကို ႀကိဳဆုိရာတြင္ အတာအုိးအတြင္း ထုိးရမည့္ ေန႔နံသင့္ ပန္းမ်ားကို ေအာက္ပါ အတုိင္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

သႀကၤန္မင္းကုိ သၾကၤန္ပန္းအိုးျဖင့္ ႀကိဳဆိုရာတြင္ ၄င္းေန႕နံသင့္ ပန္းတစ္မ်ိဳးစီကို အတာအိုးအတြင္း တစ္ညြန္႕စီ (၈)မ်ိဳး ေရခံၿပီး ထိုးရမည္။ ထုိ႕ျပင္ ေနအိမ္ရွိ ေန႕သားအလိုက္ ေန႕သင့္နံသင့္ ထပ္ထိုးရမည္။

ဥပမာ-ေနအိမ္တြင္ တနဂၤေႏြ၂ေယာက္၊ ၃ဂၤါ ၁ေယာက္ရွိသည္ဆိုပါက ၄င္းပံုမွန္ပန္း (၈)မ်ိဳးအျပင္ အုန္း ၂ညြန္႕၊ ဇီး ၁ညြန္႕ ထပ္မံထုိးေပးရပါမည္။ က်န္ေန႕သားမ်ားလည္း ေနအိမ္ရွိ ေန႕သားအလိုက္ နံသင့္ပန္းကို ထပ္မံ ထုိးေပးရမည္ဟု ဆုိလိုပါသည္။

သၾကၤန္မင္းသည္ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္မွ ဝင္မည္ျဖစ္ေပရာ အလုပ္ေနရာ (သို႔မဟုတ္) ေနအိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ား၏ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္တြင္ အတာအိုးကို ထားရွိရေပမည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာ့ရိုးရာ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ သၾက္န္မင္းအား သၾကၤန္ပန္းျဖင့္ စနစ္တက် ႀကိဳဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ

ဆရာလင္းေ၀ေအာင္

 

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)