ကံအဆုိးမွ အေကာင္းသို႔ မုခ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ နည္း

ကံကုိ ေျပာင္းလဲလုိ႔ ရပါသလား ၊ ကံကုိ ေျပာင္းလဲခ်င္ရင္ ဘာေတြ လုိအပ္မလဲ။ ကံဆုိးလာၿပီ ဆုိတဲ့အခါ…..

(၁) အဘယ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ အကုသုိလ္အမႈမ်ဳိး ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ နားလည္ေနရပါမယ္။

(၂) အဘယ္မည္ေသာ အကုသုိလ္အမႈမ်ဳိး ျပဳမိခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမ်ဳိးေၾကာင့္ ဤကဲ့သုိ႔ ကံဆုိးျခင္းမ်ဳိး အက်ဳိးသက္ေရာက္ေနရ၏ဟု သိနားလည္ရပါမယ္။

(၃) ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အကုသုိလ္အမႈမ်ဳိးကုိ မ်က္ေမွာက္ဘဝမွာလည္း မက်ဴးလြန္မိေအာင္ ေစာင့္ထိန္းရပါတယ္။

(၄) ထုိအကုသုိလ္အမႈမ်ဳိးႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေသာ ကုသုိလ္အမႈမ်ဳိးကုိ မ်က္ေမွာက္ဘဝမွာ ထက္ထက္သန္သန္ ျပဳေပးႏုိင္ရပါမယ္။

ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ေဟာထားတဲ့ တရားေလးကုိ မွတ္မိသေလာက္ ျပန္တင္ျပျခင္းပါ။ ကံကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာမွာ အေရးပါတဲ့ အခ်က္ေလးေတြပါ။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဖေယာင္းတုိင္ေလးေတြ၊ အင္းကြက္ေတြ ၊ ဓာတ္ေတြ နဝင္းပြဲေတြ အစီအရင္ေတြနဲ႔ ကံကုိ ေျပာင္းတာထက္ အဆမ်ားစြာ ျမင့္မားတဲ့ မွန္ကန္ေသာ ေျပာင္းလဲနည္းပါ။

ဥပမာ ဆုိၾကပါစုိ႔။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ေနရာထုိင္ခင္းကံ အဆင္မေျပလုိ႔ပါ။ ေနေရးထုိင္ေရးကံ ဆုိးလွသဗ်ာ၊ လုိခ်င္တဲ့ ေနရာဌာန မရဘူး အစ္ကိုေရ..။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ျဖင့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား တာ၀န္က်ေနလုိ႔ ခင္ဗ် စသည္ စသည္ျဖင့္ ေနရာနွင့္ ဆုိင္ေသာ ကံဆုိးမႈမ်ဳိး က်ေရာက္ေနၿပီ ဆုိၾကပါစုိ႕။

(၁) အသုိက္ဖ်က္ျခင္း ၊ သူတစ္ပါးေနရာကုိ လုျခင္း၊ မတရားသျဖင့္ ယူျခင္း၊ သူတစ္ပါးေနရာကုိ ညစ္ႏြမ္းေစျခင္း ၊ လမ္းတံတားတုိ႔ကုိ ပ်က္ဆီးေစျခင္း ၊ သိမ္ေက်ာင္းဇရပ္တုိ႔ကုိ ပ်က္ဆီးေစျခင္း၊ သူတစ္ပါးအုိးအိမ္ကို ပ်က္ဆီးေစျခင္း စသည္တုိ႔သည္ အကုသုိလ္ အမႈေတြပါလားလုိ႔ ကနဦး စသိရပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၂) ေၾသာ္.. မသိနားမလည္လုိ႔ အတိတ္အတိတ္ ဘဝေတြက မိမိေတာ့ျဖင့္ ဒီလို အကုသုိလ္အမႈ အေၾကာင္းတရားတုိ႔ကုိ ျပဳမိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာ ျဖစ္ေန ႀကံဳေနရတဲ့ ေနရာမရေသာ၊ ေနေရးထုိင္ေရး ဆုိင္ရာ ကံဆုိးမႈအေၾကာင္းတရားေတြ ျဖစ္ေနရတာပါလားလုိ႔ ဆက္လက္ၿပီး ေၾကာင္းက်ဳိးခ်ိတ္ဆက္ သိနားလည္ေနရပါမယ္။

(၃) ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီဘ၀ေတာ့ ငါ သူမ်ားအသုိက္ကုိ မဖ်က္ဘူးေဟ့၊ လမ္းတံတား မခ်ဳိးဘူးေဟ့ ၊ မဖ်က္ဘူးေဟ့၊ သူတစ္ပါးအုိးအိမ္ကုိ မထိခုိက္ေအာင္ ဂရုစုိက္ဆင္ျခင္မယ္ေဟ့ စသည္.. စသည္အားျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ဘ၀ ဆင္ျခင္ေစာင့္ထိန္းမႈကုိ ျပဳရပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၄) ဒီ့ထက္ ပုိအသိ အားေကာင္းလာေတာ့၊ လူသြားလမ္းေပၚ ခ်ဳိင့္ခြက္ကေလး ျမင္ေနရေတာင္ အမႈမဲ့ မေနဘဲ တတ္နုိင္သလုိ ေျမကေလး ဖုိ႔ေပး၊ ေက်ာက္ကေလး ျဖည့္ေပး၊ တံတားေလး ခရုိးခရုိင္ကုိ နုိင္သလုိ ေလွ်ာ္ၾကိဳးေလး ၀ယ္ၿပီး စည္းေပး ၊ သူတစ္ပါးအုိးအိမ္ ေဆာက္ေနေတာ့ တုိင္ေလး ဝုိင္းထူေပး၊ ဘုရား ေရာက္ေတာ့ ေညာင္ေထာက္ေပး ၊ ရဟန္းသံဃာနဲ႔ ဆုံေတာ့ အေနကထုိင္ေလးပဲ လွဴလွဴ၊ တတ္ႏုိင္လုိ႔ ေက်ာင္းပဲ ေဆာက္ လွဴလွဴ စသည္ျဖင့္ အကုသုိလ္အမႈ၏ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေသာ ဆုိင္ရာ ကုသုိလ္အမႈတုိ႔ကို ျပဳေပးနုိင္ရပါမယ္။

ကဲ… ရွင္းေရာေပါ့။ ကုိယ့္ကံ ကုိယ့္လက္ထဲမွာဗ်ေနာ္။ ကုိယ္ေျပာင္းမွ ကုိယ္ေကာင္းရမွာပါ။ ဖေယာင္းတုိင္နဲ႔ အင္းကြက္ေတြ၊ ဓာတ္ရုိက္ဓာတ္ဆင္ေတြခ်ည္း အားကုိးမမွားေစလုိ…။

ေလးစားခ်စ္ခင္စြာျဖင့္ – ဆရာစုိးမုိးထြန္း (ေခၚ) ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)