ဒီလအတြက္ ၁၂ ရာသီခြင္ေဗဒင္ေဟာစာတမ္း (၂၀၂၂ ၊ မတ္)

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁ – ဧၿပီ ၁၉) – အလုပ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရမယ့္လ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္လိုအခက္အခဲမဆုိ စနစ္တက် ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အတုိက္အခုိက္ ရွိေပမယ့္ ရင္ဆုိင္ ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္မယ္။ ေငြေၾကးကစားတာ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတာ ေရွာင္ပါ။ ေငြအသံုးအစြဲ က်စ္လစ္ပါ။ မိသားစုထဲ အျငင္းပြားတတ္တယ္။

ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၀ – ေမ ၂၀) – အလုပ္ေနရာ အေျပာင္းအလဲေတြ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းရတာေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ ခရီးေဝးေတြ ေပၚလာႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အက်ဳိးမဲ့ခရီးမ်ဳိးသာ ျဖစ္မယ္။ မိသားစုခ်င္းေတြ၊ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးရသူေတြနဲ႔ အေျခအတင္ ျဖစ္ရတတ္တယ္။ ဖခင္ ၊ အႀကီးအကဲ က်န္းမာေရး ညံ့တတ္တယ္။ ျဖစ္လာရင္ ဂရုစုိက္ဖို႔လိုမယ္။

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၁ – ဇြန္ ၂၀) – လုပ္ငန္းမွာ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ အခက္အခဲေတြ ေပၚလာမယ္။ အပိုအလုပ္နဲ႔ သူမ်ားတာဝန္ေတြ ဝင္လုပ္ေပးရတတ္တယ္။ ေငြေၾကးကံ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေပမယ့္ ေလာင္းကစားေတြ မလုပ္မိဖို႔ ေရွာင္ရမယ္။ ေရရွည္ကို ေမွ်ာ္ေတြးစဥ္းစား လုပ္ကိုင္ပါ။ ကိုယ့္အနားကလူေတြနဲ႔ စကားမ်ား ျငင္းခံုရတတ္တယ္။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၁ – ဇူလိုင္ ၂၂) – ဒီလမွာ ရွိရင္းစြဲအလုပ္သာ အာရံုစုိက္ပါ။ အလုပ္သစ္ စတင္တာမ်ဳိး အက်ဳိးမေပးဘဲ ျဖစ္မယ္။ ကိုယ့္အလုပ္ကို အာရံုမထားရင္ တျခားဗာဟီရေတြနဲ႔ အာရံုမ်ား၊ အခ်ိန္ကုန္လိမ့္မယ္။ တပါးသူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရာမွာ သတိထားရမယ္။ နားလည္မႈ လြဲတတ္တယ္။ ေမတၱာေရးကံေတြ ပြင့္လန္းမယ္။

သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္ ၂၃ – ၾသဂုတ္ ၂၂) – အလုပ္မွာ အႀကိတ္အနယ္ေတြ လုပ္ရမယ္။ အတုိက္အခုိက္ မ်ားၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျပင္းထန္လာမယ္။ လိုခ်င္တာ ရဖို႔ မနည္း ရုန္းကန္ရလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ႀကိဳးစားမႈေတြ ေအာင္ျမင္မယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈလည္း မ်ားမယ္။ ဥပေဒေရးရာကိစၥေတြထဲ ပတ္သက္ရတတ္တယ္။ ဖ်ားနာေနမေကာင္း ျဖစ္လိမ့္မယ္။

ကန္ရာသီဖြား (ၾသဂုတ္ ၂၃ – စက္တင္ဘာ ၂၂) – အကုန္အက်ေတြ သိပ္မ်ားလြန္းလို႔ လက္ထဲရွိတာေလးေတြပါ ေျပာင္သြားတတ္တယ္။ အပိုေဆာင္းဝင္ေငြ မရွိရင္ ေၾကြးတင္လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝင္ေငြရလမ္းသစ္လည္း ရွိမယ္။ အဲဒီကေန လိုေငြကို ျဖည့္ႏုိင္မယ္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေတြမွာ အလြန္အကၽြံ တုံ႔ျပန္မိတာမ်ဳိး သတိထားပါ။

တူရာသီဖြား (စက္တင္ဘာ ၂၃ – ေအာက္တုိဘာ ၂၂) – ဒီတစ္လလံုးမွာ ယားလို႔ မကုတ္အားေအာင္ကို အလုပ္ ရႈပ္၊ အာရံုမ်ားရလိမ့္မယ္။ အလုပ္တာဝန္ေတြ စုၿပံဳက်လာလို႔ ကတိေပးႏိုင္သေလာက္သာ လုပ္ပါ။ အႀကီးအကဲ၊ အထက္လူေတြက ကူညီမစမယ္။ ေငြရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိ႔ ေကာင္းတယ္။ က်န္းမာေရးေတာ့ ဒီလမွာ အားနည္းမယ္။

ၿဗိစာၦရာသီဖြား (ေအာက္တုိဘာ ၂၃ – ႏုိဝင္ဘာ ၂၁) – လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ေတြ ေကာင္းၿပီး ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းအားပါ ျမင့္မားေနမယ္။ လုပ္ခ်င္တာေတြ လုပ္ခြင့္ရမယ္။ အနီးအပါးခရီး ေပၚမယ္။ သြားလုိ႔လာလို႔ ေကာင္းမယ့္ခရီးမ်ဳိး ျဖစ္မယ္။ အရင္က ႀကိဳးစားခဲ့တာေတြ အရာထင္လာမယ္။ က်န္းမာေရး ညံ့ေနသူေတြ ျပန္သက္သာသြားမယ္။

ဓႏုရာသီဖြား (ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ – ဒီဇင္ဘာ ၂၁) – ကိုယ့္ကို ျပႆာနာရွာ ဒုကၡေပးခ်င္သူေတြ ရွိေနတတ္လုိ႔ သတိနဲ႔ ေနထုိင္ျဖတ္သန္းရမယ္။ အၿပိဳင္အဆုိင္မ်ားသလို အတုိက္အခုိက္လည္း လုပ္ခံရမယ္။ စာရြက္စာတမ္းကိစၥေတြ သတိနဲ႔ လုပ္ပါ။ အမွားပါလြယ္မယ္။ သူမ်ားကိစၥေတြ လက္ေရွာင္ပါ။ ၾကားဝင္မိရင္ ကိုယ္ပါေရာၿပီး ဒုကၡမ်ားမယ္။

မကာရရာသီဖြား (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ – ဇန္နဝါရီ ၁၉) – အလုပ္ကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥမွာ ကံေကာင္းမယ္။ တာဝန္ေတြကို ပီျပင္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ေတာ္တည့္မွန္ကန္ေနမယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတပါးရဲ႕ ရန္လိုမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရတတ္တယ္။ ဒီကာလမွာ အိမ္ဝယ္တာ၊ ပစၥည္းဝယ္တာေတြ ေကာင္းတယ္။ ဝယ္ျဖစ္ရင္ အက်ဳိးရွိမယ္။

ကုမ္ရာသီဖြား (ဇန္နဝါရီ ၂၀ – ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈) – ဒီတစ္လလံုးမွာ သြားလာလႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ် သတိထားရမယ္။ အေသးအဖြဲ ထိခုိက္မႈကေန ႀကီးႀကီးမားမားထိ ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့အကုန္အက်ေတြ ေပၚမယ္။ စိတ္ညစ္စရာေတြ ဆက္တုိက္ ႀကံဳရတတ္တယ္။ အလုပ္အခြင့္အေရးေတာ့ ေပၚမယ္။ ခရီးကိစၥ ေအာင္ျမင္မယ္။

မိန္ရာသီဖြား (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ – မတ္ ၂၀) – ေငြေၾကးကံဇာတာ ျမင့္မားလာမယ္။ ေနရာေတြ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြပါ တုိးတက္ရရွိလိမ့္မယ္။ အက်ဳိးအျမတ္ရွိတဲ့ကိစၥေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္ရမယ္။ အေရာင္းအဝယ္ေတြ ျမတ္စြန္းလိမ့္မယ္။ ပ်ဳိရြယ္သူေတြ ဖူးစာဖက္နဲ႔ ဆံုဆည္းတတ္တယ္။ မိသားစုထဲမွာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္အားတက္စရာေတြ ႀကံဳေတြ႔မယ္။

ရာသီဖြားအားလံုး ကံေကာင္းၾကပါေစ  – ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)