ရာသီဖြားအလိုက္ အိမ္ေထာင္ျပဳသင့္ေသာ လပုိင္းမ်ား

နကၡတ္ေဗဒင္ ရာသီခြင္စနစ္အရ ၁၂ ရာသီဖြားအားလံုးအတြက္ မဂၤလာေဆာင္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳသင့္တဲ့ လပုိင္းေတြကုိ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သတုိ႔သားနဲ႔ သတုိ႔သမီး ရာသီခြင္ (၂) ခုမွာ ဘယ္သူ႔ကုိ ဦးစားေပးၾကည့္ရမလဲ ဆုိရင္ ျမန္မာ့ရုိးရာအစဥ္အလာအရ သတုိ႔သားဟာ အိမ္ေထာင္တစ္ခုရဲ႕ ဦးစီး ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာမွာမုိ႔ သတုိ႔သား (ခင္ပြန္း) ျဖစ္သူကုိ ဦးစားေပးရပါမယ္။ ႏွစ္ဦးစလံုး ရာသီခြင္အရ အိမ္ေထာင္ျပဳသင့္တဲ့ လေတြပါ ထပ္တူက်ေနရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးလို႔ ဆုိရမွာပါ။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာေတြရဲ႕ အစဥ္အလာ ဝါတြင္းမွာ အိမ္ေထာင္လက္ထပ္ ျပဳေလ့ မရွိတာေၾကာင့္ ရုိးရာအရလည္း အဆင္ေျပ၊ ရာသီခြင္အရလည္း သင့္ေလ်ာ္မယ့္ ကာလကို ကၽြမ္းက်င္ေဗဒင္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္လို႔ ႀကိဳတင္ အသိေပးခ်င္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြကေတာ့ အၾကမ္းဖ်ဥ္း တင္ျပလိုတဲ့ ကာလအပုိင္းအျခားေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၁၉ အထိ) ၊ ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၀ မွ ေမ ၂၀ အထိ) ၊ ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၁ မွ ဇြန္ ၂၀ အထိ)

ကရကဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ အထိ) ၊ သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ၾသဂုတ္ ၂၂ အထိ) ၊ ကန္ရာသီဖြား (ၾသဂုတ္ ၂၃ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ အထိ)  (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

တူရာသီဖြား (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ အထိ) ၊ ၿဗိစာၦရာသီဖြား (ေအာက္တုိဘာ ၂၃ မွ ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ အထိ) ၊ ဓႏုရာသီဖြား (ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ အထိ) (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

မကာရရာသီဖြား (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၁၉ အထိ) ၊ ကုမ္ရာသီဖြား (ဇန္နဝါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ အထိ) ၊ မိန္ရာသီဖြား (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀ အထိ) (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

၁၂ ရာသီဖြား စံုတြဲမ်ား မဂၤလာရက္ျမတ္မွာ ေပါင္းဖက္ႏုိင္ၾကပါေစ – ဧက

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)