လူနဲ႔ ဘီလူးလည္း အတူ ၾကည္ႏူးႏိုင္ပါသည္

ေမြးဖြားတဲ့ ျမန္မာသကၠရာဇ္ကို (၃) နဲ႔ စားလို႔ (၁) ႂကြင္းရင္ နတ္၊ (၂) ႂကြင္းရင္ လူ ၊ (၀) ႂကြင္းရင္ ဘီလူး ဆိုၿပီး နကၡတ္အုပ္စု သုံးခု ခြဲတဲ့ ပညာခန္းတစ္ခု ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္မွာ ရွိပါတယ္။ ဒီပညာခန္းကို အိမ္ေထာင္ဖက္ ေ႐ြးခ်ယ္ရာမွာ ထည့္စဥ္းစားစရာ တြက္ကိန္းတစ္အခုအျဖစ္ ျမန္မာေဗဒင္ေလာကမွာ အသုံးျပဳတတ္ၾကပါတယ္။

နကၡတ္အုပ္စု ခြဲရာမွာ (နတ္ + နတ္) ေပါင္းဖက္ၾကရင္ သက္ရွည္က်န္းမာတယ္။ ယူလို႔ သင့္တယ္။ (လူ + နတ္) ဆိုရင္လည္း ေအးခ်မ္းတဲ့ စုံတြဲ ျဖစ္မယ္။ (လူ + လူ) ဆိုရင္လည္း နကၡတ္တူလို႔ ေမတၱာမွ် အဆင္ေျပမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဘီလူးနကၡတ္သမားေတြ ဆိုရင္လည္း (ဘီလူး + ဘီလူး) ခ်င္း ေပါင္းဖက္ရင္ေတာင္ ဘုန္းႀကီး သက္ရွည္မယ္။ (နတ္ + ဘီလူး) ေပါင္းၾကရင္လည္း ေဘးရန္ကင္းမယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဒါေပမယ့္ (လူ + ဘီလူး) ဆိုရင္ေတာ့ ျပႆနာ ရွိသြားပါၿပီ။ လူနကၡတ္သမားနဲ႔ ဘီလူးနကၡတ္သမားေတြ စုံမက္ ေပါင္းဖက္ၾကရင္ လူနကၡတ္သမားမွာ ထိခိုက္ပ်က္စီးတတ္တယ္လို႔ ေဗဒင္အယူ ရွိပါတယ္။ တကယ္တမ္းမွာ ဘီလူးနကၡတ္သမား ဆိုရင္ေတာင္ ေပါင္းဖက္ အိမ္ေထာင္ျပဳ လို႔ ရတဲ့ ကိန္းခန္းတစ္ခု ရွိပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ဆန္းက်မ္းေဗဒင္မွာ တစ္နည္း ျပဆိုထားပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္ခ်င္း နကၡတ္ေတြ တိုက္ၾကည့္လို႔ တစ္ဦးက လူနကၡတ္၊ က်န္တစ္ဦးက ဘီလူးနကၡတ္ ျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ ဘီလူးနကၡတ္သမားရဲ႕ ျမန္မာေမြးခုႏွစ္ကိုပဲ (၇) နဲ႔ ထပ္စားၾကည့္ပါ။ စားလို႔ ရလာတဲ့ အႂကြင္းနဲ႔ ေန႔နံအရ ေအာက္ပါဇယားထဲက ေဇယ်၊ ဝရ၊ လာဘထဲမွာ ပါဝင္ေနရင္ အဲဒီဘီလူးနကၡတ္သမားဟာ ပန္းစား ဘီလူး၊ နတ္ဘီလူးမွ်သာ ျဖစ္လို႔ သူနဲ႔ ေပါင္းဖက္မယ့္ လူနကၡတ္သမားအတြက္ ေဘးရန္ ဆိုးက်ိဳးေတြ မရွိဘူးလို႔ ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ပညာမွာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားပါတယ္။(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဥပမာေလးတစ္ခု တြက္ၾကည့္ရင္ ျမန္မာခုႏွစ္ ၁၃၄၇ မွာ ေမြးဖြားတဲ့ ၾကာသပေတးသား ဆိုပါစို႔။ ၁၃၄၇ ကို (၃) နဲ႔စားရင္ (ဝ) ႂကြင္းလို႔ ဘီလူးနကၡတ္သမား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေမြးခုႏွစ္ ၁၃၄၇ ကိုပဲ (၇) နဲ႔ ထပ္စားရင္ (၃) ႂကြင္းပါတယ္။ ဇယားအရ ၾကည့္ရင္ (၃) ႂကြင္း၊ ၾကာသပေတးသား (၅) ဂဏန္းျဖစ္လို႔ “ဝရ” ခြင္ေအာက္မွာ ဖြားျမင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းစားဘီလူးအဆင့္သာ ျဖစ္လို႔ သူနဲ႔ယူတဲ့ လူနကၡတ္သမားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ မရွိဘူးလို႔ မွတ္ယူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ (လူ + ဘီလူး) ေပါင္းဖက္ မရဘူး ဆိုေပမယ့္ အခုလို နတ္ဘီလူးအဆင့္ ဆိုရင္ လူနဲ႔ ဘီလူးလည္း ၾကည္ျဖဴ ေပါင္းဖက္ အဆင္ေျပႏိုင္ေၾကာင္း ေဗဒင္ဝါသနာရွင္ေတြအတြက္ ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။ ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)