သတိျပဳအပ္ေသာ အေနာ္ရထာ ကြၽဲခတ္ကိန္း

ပြင့္လင္းရာသီ ေရာက္လာၿပီဆိုသည္ႏွင့္ အေပ်ာ္ျဖစ္ေစ၊ အပန္းေျဖ ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ကိစၥႏွင့္ ျဖစ္ေစ ခရီးထြက္ရန္ စီစဥ္သူ မ်ားလာၾကသည္။ ခရီးကိစၥ မ်ားလာခ်ိန္ ျဖစ္၍ မိမိတို႔ သြားလာေသာ အရပ္ေဒသသည္ ေဘးရန္ ကင္း၊ မကင္း မိမိႏွင့္ သင့္၊ မသင့္ကို တြက္ဆရန္ လိုလာသည္။

ေရွးေခတ္အခါက အေနာ္ရထာမင္းႀကီး မသြားသင့္ေသာ အရပ္ေဒသသို႔ သြားေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကြၽဲခတ္၍ ကံေတာ္ကုန္ခဲ့သည္ကို အေနာ္ရထာကြၽဲခတ္ကိန္းအျဖစ္ ျမန္မာ့႐ိုးရာေဗဒင္ပညာတြင္ ပမာျပဳထားသည္။

အဆိုပါကိန္းခန္းအရ ေရာက္ဆဲအသက္အလိုက္ ခရီးသြားရာတြင္ သတိျပဳသင့္ေသာ အရပ္ေဒသကို ကိုယ္တိုင္ တြက္စစ္သတိျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

မိမိေရာက္ဆဲအသက္မွန္ကိုသိ႐ုံျဖင့္ မသြားသင့္ေသာအရပ္ေဒသကို အလြယ္တကူ တြက္ယူႏိုင္ပါသည္။ အသက္မွန္ ဟုဆိုရာတြင္ ဥပမာ ၃၀ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးပါက ၃၁ ႏွစ္ ယူရပါမည္။ အကယ္၍ ၃၁ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူဆိုက ၃၂ ႏွစ္ ယူရပါမည္။ ျပည့္ၿပီးေသာအသက္ထက္ တစ္ႏွစ္တိုးယူျခင္းကို ေဗဒင္ပညာအရ အသက္မွန္ဟု ေခၚဆိုေပသည္။

အသက္မွန္ကိုသိပါက တြက္စစ္ႏိုင္ပါၿပီ။ မိမိအသက္မွန္ကို ၂ ႏွင့္ ေပါင္းလိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ၈ ႏွင့္စားၿပီး အႂကြင္းအလိုက္ အရပ္ေဒသသို႔ ခရီးသြားျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။

အႂကြင္း(၁) – အေရွ႕အရပ္

အႂကြင္း (၂) – အေနာက္ေျမာက္အရပ္

အႂကြင္း (၃) – အေနာက္အရပ္

အႂကြင္း (၄) – ေျမာက္အရပ္

အႂကြင္း (၅) – အေရွ႕ေျမာက္အရပ္

အႂကြင္း (၆) – အေရွ႕ေတာင္အရပ္

အႂကြင္း (၇) – ေတာင္အရပ္

အႂကြင္း (ဝ) – အေနာက္ေတာင္အရပ္

အထက္ပါအႂကြင္းအလိုက္ အရပ္ေဒသသို႔ ေရာက္ဆဲအသက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ခရီးသြားျခင္း မျပဳသင့္ပါ။

ဥပမာ – အသက္ ၄၀ ႏွစ္ထဲ ေရာက္ေနသူဆိုပါက အသက္တြင္ (၂) ေပါင္းထည့္လွ်င္ ၄၂ ရပါမည္။ ၎ကို ၈ ျဖင့္ စားပါက ၂ – ႂကြင္းပါမည္။ သို႔ျဖစ္၍ အေနာက္ေျမာက္အရပ္သို႔ ခရီးသြားလာျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္အပ္ပါသည္။

အကယ္၍ မိမိသည္ အဆိုပါအရပ္ေဒသသို႔ မျဖစ္မေန ခရီးသြားရမည္ဆိုပါက ခရီးမသြားမီ မိမိေမြးနံေထာင့္တြင္ ဖေယာင္းတိုင္အနီ ၁၂ တိုင္ လႉၿပီး ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္ကို ေရသက္ေစ့သပၸါယ္ပါ။

ၿပီးလွ်င္ သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ႀကီးကို သက္ေစ့႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ ဆုေတာင္းၿပီးမွ သြားပါ။ လမ္းခရီးတစ္ေလ်ာက္တြင္လည္း သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ႀကီးကို တတ္အားသေ႐ြ႕ ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သြားပါ။ သို႔မွသာ ေဘးကင္းရန္ကင္းပါလိမ့္မည္။

အေနာ္ရထာကြၽဲခတ္ကိန္းဟူေသာ ျမန္မာ့႐ိုးရာေဗဒင္ပညာခန္းတစ္ခုကို လက္ေတြ႕အသုံးခ် တြက္စစ္ျခင္းျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ လိုရာခရီး ေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစေသာ္…။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)