ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ သူပုန္ရာသီဖြားမ်ား

ဂဏန္းေဗဒင္ပညာမွာ အဂၤလိပ္လို ၄ ၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁ မွာ ေမြးဖြားတဲ့သူေတြဟာ အမိန္႔အာဏာေတြကို ဖီဆန္ အံတုေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီလို အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးေတြ လုပ္ခဲ့လို႔လည္း လြတ္လပ္ျခင္း အရသာကုိ ေဆာင္က်ဥ္း ေပးႏုိင္ခဲ့တာ အဲဒီ ၄ ဂဏန္းသမားေတြပဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ ျပရရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ၁၃ ရက္ေန႔ ေမြးတဲ့ ၄ ဂဏန္းသမား ျဖစ္ေနတာသာ ၾကည့္ပါေတာ့။

ဂဏန္းေဗဒင္လိုပဲ နကၡတ္ၾကယ္တာရာေတြကို အေျခခံတဲ့ ရာသီခြင္စနစ္ ေဗဒင္ပညာမွာ အာဏာရွင္ေတြကို ကန္႔လန္႔တုိက္ ဆန္႔က်င္ေနက် ရာသီဖြားေတြ ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ ဗီဇအရ ကိုယ့္အေပၚ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ဖိအားေပးလာရင္ ျပန္ၿပီး ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔ လုပ္လိုက္ရမွ ေနသာထုိင္သာ ရွိသြားတတ္တဲ့ ရာသီဖြားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီရာသီဖြားေတြက ဘယ္သူေတြမ်ား ျဖစ္မလဲ ဆုိတာ ၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ…(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၁ ။ ကုမ္ရာသီဖြား (ဇန္နဝါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) – ၄ ဂဏန္းရဲ႕ အရွင္သခင္၊ တနည္းအားျဖင့္ အေဟာင္းမွန္သမွ် ဆန္႔က်င္ၿပီး အသစ္ေတြကိုခ်ည္း တီထြင္တဲ့ ရာသီခြင္ဟာ ကုမ္ရာသီၾကယ္စုပါပဲ။ ကုမ္ရာသီဖြားေတြဟာ လြတ္လပ္မႈကုိ ေရဆာသလို ငတ္မြတ္တတ္ၿပီး ဖိႏွိပ္မႈကုိေတာ့ အသည္းခုိက္ေအာက္ ရြံမုန္းတတ္ၾကပါတယ္။ ေဘးဥပါဒ္ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္နဲ႔ လြတ္လပ္မႈကို ႀကိဳက္တာ ေရြးပါဆုိရင္ ျဖစ္လာသမွ် ရင္ဆုိင္ၿပီး လြတ္လပ္မႈကုိသာ ေရြးခ်ယ္တတ္တာ ကုမ္ရာသီဖြားပါပဲ။

၂။ မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၁၉ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) – ရာသီဖြားေတြထဲမွာ အၾကမ္းဆံုးလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ မိႆေတြဟာ သဘာဝအရ အလိုလိုေနရင္း သတိၱ သိပ္ေကာင္းၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလုပ္ပါ၊ ညာလုပ္ပါ ဆုိၿပီး အမိန္႔ေပးသလို လာခုိင္းေစေနရင္ေတာ့ ညစ္တြန္းေတြ တြန္းၿပီး ျပန္ကန္႔လန္႔တုိက္တာ မိႆရာသီဖြားေတြပါပဲ။ သူတုိ႔ ေရြးခ်ယ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွာ ဆူးခလုတ္ေတြ ျပည့္ေနပါေစ ကိုယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မျပင္ဘဲ ျဖစ္လာသမွ် ရင္ဆုိင္ႏုိင္ၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၃။ ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၁ မွ ဇြန္ ၂၀ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) – ႏုိင္ငံေရးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ေနရာ ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ ျဖစ္ျဖစ္ အားလံုး အံုၾကြေအာင္ လႈပ္ရွားတက္ၾကြၿပီး လႈံ႔ေဆာ္ေပးတတ္တာ ေမထုန္ရာသီဖြားေတြပါပဲ။ ကိုယ့္အႀကီးအကဲေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူေတြက အမွန္ကို လက္ကုိင္ျပဳၿပီး မွ်မွ်တတ လုပ္ေပးမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကတာကလည္း ေမထုန္ရာသီဖြားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာဖုိ႔၊ အျမင္ခ်င္းေတြ ဖလွယ္ဖို႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေပးတတ္တဲ့ ရာသီဖြားလို႔ ဆုိရမွာပါ။

၄။ ၿဗိစာၦရာသီဖြား (ေအာက္တုိဘာ ၂၃ မွ ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) – မိႆရာသီဖြားလိုပဲ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းနဲ႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္လႈပ္ရွားတတ္တဲ့ ရာသီဖြားဟာ ၿဗိစာၦေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သိပ္ၿပီး ထက္ျမက္တဲ့ စံုေထာက္ေတြ၊ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေရးသမား သူလွ်ိဳေကာင္းေတြဟာ ၿဗိစာၦရာသီခြင္မွာ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္းေလ့ ရွိပါတယ္။ မတရားဘူး၊ မမွ်တဘူးလို႔ ခံစားရၿပီဆုိတာနဲ႔ စနစ္ဆုိး၊ အေမြဆုိးေတြကို ေတာ္လွန္ၿပီး ေျပာင္းလဲပစ္တတ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ဘဝကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတာကလည္း သူတုိ႔ေတြပါပဲ။  (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

၅။ မိန္ရာသီဖြား (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) – မတရားမႈေတြ၊ ဖိႏွိပ္မႈေတြကို ထူးျခားဆန္းျပားတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ကန္႔လန္႔တုိက္ ဖီဆန္တတ္တာ မိန္ရာသီမွာ ေမြးဖြားသူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားေတြနဲ႔ မတူဘဲ တစ္မူထူးျခားတဲ့ လမ္းစဥ္ေတြနဲ႔ အမိန္႔အာဏာေတြမွန္သမွ် ဖီဆန္အံတုတတ္ၾကပါတယ္။ ကုိယ့္ခံစားခ်က္နဲ႔ကိုယ္ လုပ္ျပတတ္လို႔လည္း တျခားသူေတြနဲ႔ အာဏာဖီဆန္ေရး လမ္းစဥ္ေတြနဲ႔ မတူဘဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ရသင့္တဲ့ အခြင့္အေရးတုိင္းကုိလည္း ရေအာင္ ယူတတ္ၾကပါတယ္။

မတရားတဲ့ အမိန္႔အာဏာမွန္သမွ် ဖီဆန္ရဲၾကတ့ဲ ရာသီဖြားတုိင္းကို ေလးစားလ်က္ပါ – ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)