အဂၤါေန႔ဖြားတုိ႔ကံဇာတာ ( ၁၃၈၃ခုႏွစ္ )

အဂၤါေန႔ဖြားမ်ားဟာ ယခုနွစ္အတြင္း … အတိတ္ကာလမွ ရင္းႏွီးပတ္သက္ခဲ့ဖူးသူမ်ား၊ ငယ္ေပါင္းႀကီးေဖာ္မ်ားနွင့္ ျပန္လည္ ဆုံဆည္းရတတ္ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လျပည့္ေန႔မ်ား ၊လျပည့္ေန႔နဲ႔ အနီးကပ္ဆုံးျဖစ္ေနသည့္ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ျပန္ဆုံရတတ္သည္။ ေငြေၾကးေလလြင့္မႈ ဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္လြယ္ေသာ ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းအခ်ဳိ႕ ေကာင္းေသာ ၀င္ျခင္းျဖင့္ ၀င္လာမႈမ်ား မ်ားျပားတတ္ခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။

ဒီတစ္ႏွစ္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္အက်ဳိးစီးပြား – အက်ုိးစီးပြား ရွာေဖြရာတြင္ အနည္းငယ္ ထိမ္းခ်ဳပ္ရခက္ခဲမည္။ မိမိ အက်ဳိးစီးပြား ရရွိႏုိင္သည့္ အေနအထားကုိ ျပင္ဆင္ရျခင္း၊ ေျပာင္းလဲရျခင္း ၊ ပုံစံေျပာင္းျပီး စီးပြား ရွာေဖြရျခင္း မ်ားျပားတတ္သည္။

အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ လက္ခံနုိင္ျပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲႏုိင္မႈ ရွိမွသာ အက်ဳိး ရလြယ္တတ္ေသာ ကာလဟု ဆုိနုိင္သည္။ အမည္ေနာက္ဆုံး တြင္ စေနနံျဖင့္ မွည့္ေခၚထားေသာ အဂၤါေန႔ဖြားမ်ား အထက္အရာရွိ အၾကီးအကဲတုိ႔ႏွင့္ အတုိက္အခံ ျဖစ္ရတတ္ခ်ိန္၊ မင္းအစုိးရမ်ားႏွင့္ အတုိက္အခံ ရန္ၾကံဳတတ္ခ်ိန္ ျဖစ္၏။

ဒီတစ္ႏွစ္ ေမတၱာေရး အိမ္ေထာင္ေရး – အိမ္ေထာင္သည္မ်ား … စေနေန႔မ်ားတြင္ အနည္းငယ္ အိမ္တြင္းေရး ဆူပူတတ္သည္။ ေနအိမ္တြင္ စေနေန႔ဖြားတစ္ဦးဦး ညဥ္႔အိပ္ညဥ္႔ေန လာေရာက္ တည္းခုိျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ စေနေန႔ဖြားတစ္ဦးဦး ယခုနွစ္အတြင္း မိမိအိမ္တြင္ လာေရာက္ေနထုိင္ျခင္းမ်ဳိး ၾကံဳပါက အိမ္ေထာင္ေရး ရန္ ေပၚတတ္သည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား အျပိဳင္အဆုိင္ပါေသာ ေမတၱာေရးက႑ ေပၚမည္။

ဒီတစ္ႏွစ္ က်န္းမာေရး – အေရျပားနွင့္ အာရုံေၾကာပုိင္းဆုိင္ရာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ား ေပၚလြယ္ေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ အစာအိမ္နွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ၊ ဆီး၀မ္းေသြးေလ မမွန္ကန္မႈ ကုိ အခ်ုိ႕ေသာ အဂၤါေန႔ဖြားမ်ား ခံစားရတတ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အဂၤါေန႔ဖြားမ်ား အျပင္းအထန္ ၀မ္းကုိက္ေရာဂါမ်ဳိးကဲ့သုိ႔ ခံစားရတတ္ခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အဂၤါေန႔နွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔မ်ားသည္ က်န္းမာေရး အားနည္းခ်က္မ်ား ပုိမုိျဖစ္လြယ္သည္။

ဒီတစ္ႏွစ္ ပညာေရး – အခက္အခဲမ်ား ေပၚလာၿပီး ၾကံဳၾကိဳက္ျပီး ၊ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ျပန္လည္ၾကိဳးစားခ်ိန္တြင္မွ ေအာင္ျမင္မႈ ထင္ထင္ရွားရွား ရတတ္သည့္ကာလ ျဖစ္သည္။

အထူးျပဳမွတ္ခ်က္ – ဒီႏွစ္က အဂၤါေန႔ဖြားေတြ မိမိျမတ္နုိးနွစ္သက္ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ား ဆုံးရႈံးလြယ္ေသာ ကာလပါ။ တႏု႔ံႏုံ႔နဲ႔ ႏွေျမာတသ ျဖစ္ေနရမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးေလးေတြ ၾကံဳလြယ္တဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ ကံေကာင္းတာေလးတစ္ခုက ဆုံးရႈံးမႈကုိ အစားျပန္ထုိး ႏွစ္သိမ့္ႏုိင္ခြင့္ေလး ျပန္ရနုိင္ျခင္းပါပဲ။

အထူးသျဖင့္ လျပည့္ေန႔ေတြ …လျပည့္ေန႔နဲ႔ အနီးစပ္ဆုံးေန႔ရက္ေတြမွာ …ဆုံးရႈံးစရာေပၚလြယ္ နွေျမာတသစရာ ၾကံဳလြယ္ေနတတ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ထုိေန႔ရက္ေတြမွာ စီးပြားေရး ရင္းနွီးျမဳပ္နွံတာကအစ အစစ သတိထားျပီးမွ လုပ္ကုိင္ၾကသင့္ပါသည္။

အဂၤါေန႔ဖြားျဖစ္ျပီး … နာမည္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးမွာ ၾကာသပေတးနံ ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားမိမယ္ဆုိရင္ …ဒီတစ္နွစ္ထဲမွာ ပုိင္ရွင္ရွိျပီး ျဖစ္ေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သတိထားဆက္ဆံသင့္သည္။ တံဆိပ္ကပ္ျပီးသား ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္တုိ႔ရဲ႕ စိတ္၀င္စားလုိက္စားမႈကုိ ခံရတတ္ေသာကာလ ျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။

အဂၤါေန႔ဖြားေတြအဖုိ႔ သည္တစ္နွစ္မွာ … လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ တစ္ၾကိမ္နဲ႔ မေအာင္ျမင္တတ္ပါ။ အက်အရႈံး မ်ားတတ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ စိတ္မေလ်ာ႔လုိက္ပါနဲ႔၊ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ကုိ ထပ္မံ ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈရႏုိင္လုိ႔ပါပဲ။

ပထမအၾကိမ္ က်ရႈံးၿပီးသား အဂၤါေန႔ဖြားေတြကုိ ျပန္လည္ေအာင္ျမင္မႈရဖုိ႔ ၾကိဳးစားရာမွာလည္း .ျဖစ္နုိင္သမွ်. ..လျပည့္ေန႔ ၊ သုိ႔မဟုတ္ လျပည့္ေန႔နွင့္ နီးစပ္ေသာ ေန႔ရက္မ်ား …၊ သုိ႔မဟုတ္ တနလၤာေန႔မ်ဳိးေလးေတြမွာ ျပန္ၾကိုးစားၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

ကပ္သီးကပ္သပ္ကေလးေတြ စမ္းသပ္ၾကည့္ခ်င္တဲ့ အဂၤါေန႔ဖြားေတြအတြက္ကေတာ့ လျပည့္ေန႔မ်ုိးမွာ…. အမ်ုိးသမီးအၾကီးအကဲတစ္ဦးဦးကုိ သြားကန္ေတာ့ပါ။ အမိ ၊ အစ္မ ၊ အေဒၚ ၊ အဖြား ၊ ေက်ာင္းတုန္းက ဆရာမ …စသည္ျဖင့္ေပါ့။

ထုိ႔သုိ႔ သြားကန္ေတာ့သည့္ ၀တၳဳပစၥည္းေတြထဲမွာ သၾကားလုံးထုပ္ေလးပါ ထည့္ကန္ေတာ့လုိက္။ ျပီးရင္ ..သၾကားလုံး နွစ္လုံးေလာက္ ကုိ ျပန္စြန္႔ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိၾကည့္ျပီး ျပန္ယူလာခဲ့။ တစ္နွစ္လုံး အရည္မေပ်ာ္မခ်င္း ေဆာင္ထားနုိင္။ ဘာေကာင္းသလဲေတာ့မသိ။ လုပ္ၾကည့္ေပါ့။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္…. ကုသုိလ္လည္းရ ဟန္လည္းက်ပါေစခင္ဗ်ား။အားလုံးေသာ အဂၤါေန႔ဖြားမ်ား ကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ေလးစားလ်က္ – ဆရာစုိးမုိးထြန္း (ေခၚ) ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း  – 09 789 333 791

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)