အမည္ အရင္း၊ အဖ်ား၊ အလယ္စာလံုးေတြအေၾကာင္း

အမည္တစ္ခုမွာ အစစာလုံး ( အရင္းစာလုံး) သည္ ျမားတံတစ္ခုရဲ႕ ျမားရြက္နဲ႔ အလားသ႑ာန္ တူပါတယ္။ အမည္ရဲ႕ အဆုံးစာလုံးသည္ (အဖ်ားစာလုံးသည္) ထုိျမားတံရဲ႕ ျမားဦးနဲ႔ အလားသ႑ာန္ တူပါတယ္။ ျမားတံတစ္ခုမွာ ျမားရြက္နဲ႔ ျမားဦးတုိ႔ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ခဲ့ရင္ ျမားတံတစ္ခုလုံး ေရြ႕လ်ားႏုိင္ၿပီး လုိရာ ပန္းတုိင္ ပစ္မွတ္ကုိ စုိက္ဝင္ႏုိင္ပါတယ္။

ထုိ႔အတူပါပဲ..အမည္အရင္းစာလုံး နဲ႔ အမည္အဖ်ားစာလုံး တုိ႔ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ခဲ့ရင္ အလယ္စာလုံးကလည္း သေဘာတူ လုိက္ပါရစၿမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမည္တစ္ခုရဲ႕ အရင္းစာလုံးသည္ သစ္ပင္တစ္ပင္ရဲ႕ အျမစ္ေတြနဲ႔လည္း အလားတူပါတယ္။ အမည္တစ္ခုရဲ႕ အဖ်ားစာလုံးကေတာ့ သစ္ပင္ရဲ႕ အညြန္႔ေလးေတြနဲ႔ တူညီပါတယ္။  (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

သစ္ပင္္တစ္ပင္မွာ အျမစ္နဲ႔ အညြန္႔ မွန္ကန္ညီညြတ္ခဲ့ရင္ အလယ္သား ပင္စည္သည္ ရွင္သန္ႀကီးထြား ျမင့္တက္လာႏုိင္သည့္ နည္းတူပင္…အမည္တစ္ခုမွာ အရင္းစာလုံး နဲ႔ အဖ်ားစာလုံးတုိ႔ မွန္ကန္ညီညြတ္ ေကာင္းမြန္ခဲ့ရင္ .အမည္ရဲ႕ အလယ္စာလုံးမ်ားကလည္း သေဘာတူညီ လုိက္ပါရစၿမဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိဆုိျခင္းေၾကာင့္ အလယ္စာလုံးေတြကုိ အေရးမပါဘူးလုိ႔လည္း မမွတ္ယူအပ္ပါ။ ေရွ႕ဆုံးစာလုံးႏွင့္ ေနာက္ဆုံးစာလုံး တုိ႔ ၾကားမွာ ေနရာယူထားေသာ အလယ္စာလုံးမ်ားသည္ ၄င္း ေရွ႕ေနာက္ စာလုံးမ်ားနဲ႔ ဆန္႔က်င္မႈမျပဳေသာ ပညတ္အမ်ဳိးအစားေတြ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။  (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဥပမာအားျဖင့္ မျမင့္သက္ေ၀ …ဆုိပါစုိ႔…ေရွ႕စာလုံးသည္ ျမင့္…အျမင့္ပညတ္ျဖစ္ၿပီး အလယ္စာလုံးသည္ သက္…(နိမ့္ဆင္းျခင္း) အဆင္းပညတ္ မ်ဳိး ျဖစ္ေနခဲ့တာမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ပါ။  မေဖြးႏုခုိင္ .. အလယ္စာလုံး ႏုသည္… ေနာက္ဆုံးစာလုံး ခုိင္ (ခုိင္က်ည္ျခင္း) နွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ပညတ္ အမ်ဳိးအစား မျဖစ္သင့္ပါ။ ျဖစ္ေတာ့ ဘာျဖစ္လဲကြာ…..ဆုိၿပီး ဘုေဘာက္ေမးလုိ႔လည္း ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာလာခဲ့သည့္ မေတာ္တဆမႈ မွတ္တမ္းမ်ားစြာမွာ အထက္ပါ ကဲ့သုိ႔ေသာ…ပညတ္သဘာ၀ခ်င္း ဆန္႔က်င့္မႈ မ်ားျပားေသာ အမည္ရွင္ေတြသည္ မေတာ္တဆမႈေတြမွာ မၾကာခဏဆုိသလုိ ေတြ႕ရပါတယ္။  (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

အမည္တစ္ခုသည္ အနက္သဘာ၀ သင့္တင့္ျခင္း၊ ပညတ္အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡသေဘာ မေဆာင္ဘဲ ေျပျပစ္ျခင္း ရွိမွလည္း အက်ဳိးေပးရာမွာ ထက္သန္ေျဖာင့္ျဖဴးေစပါတယ္။ အမည္ အရင္း ၊ အဖ်ား ႏွစ္ခုကုိေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပုိမုိ အဓိကထားၿပီး ၾကည့္ရႈမွည့္ေခၚရပါမယ္။

ရင္ေသြးမိဘမ်ား…..ဖတ္မွတ္သုတ ရရွိၾကပါေစ – ဆရာစုိးမုိးထြန္း (ေခၚ) ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)