ရွင္သန္ခုိင္မာ အျမစ္အညႊန္႔ယၾတာ

ျမန္မာ့အဂၤဝိဇၨာပညာရပ္ႀကီးတြင္ သစ္စိမ့္ ပန္းယ ႏွင့္ အျမစ္အၫြန္႔ ဟူေသာ နဝင္း(၃) တြဲ႐ွိ၏။ ဤသံုးတြဲကို သက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းကိစၥအလိုက္ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ သံုးစြဲသမႈ ျပဳရပါသည္။ ၄င္းသံုးမ်ိဳးထဲတြင္ အျမစ္အၫြန္႔ နဝင္းတြဲသည္ အင္အားႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းႀကီး တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ၿပီး ႀကီးမားေသာ အပူေသာက ႀကံဳေနၾကရသူမ်ား၊ စီးပြားလုပ္ငန္း ထြက္ေပါက္ ပိတ္ေနသူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ေရး အိမ္တြင္းေရး ျပႆနာ ၾကံဳေတြ႔ေနရသူမ်ား၊ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ ခက္ခဲေနမႈမ်ားအတြက္ လြန္စြာ အားကိုး ထိုက္ေသာ အစီအရင္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်ိန္မွာ မိမိတို႔၏ ေမြးေန႔မနက္ သုိ႔မဟုတ္ ည ၆း၀၀ မွ ၇း၃၀ အတြင္းျဖစ္ေစ ၊ ၉း၀၀ မွ ၁၀း၃၀ အတြင္းျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ေန႔သားအလိုက္ ခင္းရမည့္ နင္းၾကမ္းအရြက္အခက္၊ ဘုရားလႉရမည့္ ေဆာင္ပန္းအၫြန္႔မ်ားကို ေအာက္ပါ ဇယားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ေန႔သားအလိုက္ နင္းရမည့္အရြက္အခက္ကို ဘုရားစဥ္ေ႐ွ႕တြင္ ခင္းၿပီး အေပၚမွ ေစာင္၊ အခင္း တစ္ခုခု ခင္းၿပီး ထိုင္ပါ။ ေဆာင္ပန္းအရြက္အခက္ကို ပန္းအိုးတစ္ခုျဖင့္ ေရခံထိုးၿပီး ဘုရားတြင္လႉဒါန္းရမည္။ ၿပီးလ်ွင္ ဘုရား႐ွိခိုးျခင္း သီလခံယူျခင္း ေမတၱာ ပို႔သျခင္း မ်ားျပဳၿပီး လိုအပ္ေသာဆု ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ ဆုေတာင္း ဆႏၵျပဳပါ။ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးမ်ား ခံစားရမည္။

ၿပီးလွ်င္ နင္းထားေသာနင္းၾကမ္းမ်ားကို ေန႔သားအလိုက္ ဘုမၼိအရပ္သို႔ စြန္႔ပစ္ရမည္။ ဘုရား တင္လႉထားေသာ ေဆာင္ပန္းမ်ားကို (၃) ည သိပ္ထား၍ ေနာက္ေန႔တြင္ ေန႔သားအလိုက္ သီရိအရပ္သို႔ စြန္႔ပစ္ရမည္။ ေန႔သားအလိုက္ ဘုမိၼအရပ္ႏွင့္ သီရိအရပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဥပမာ…ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားတစ္ဦးဟာ ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္(သို႔) ည မနက္၆နာရီမွ ၇နာရီခြဲအတြင္း၊ မနက္ ၉နာရီမွ ၁၀ခြဲအတြင္း နင္းၾကမ္း ဇီး ၈ ခက္ကို ဘုရားစင္ေ႐ွ႕ ခင္းပါ။ အေပၚမွ အခင္းတစ္ခု ခင္းပါ။ ေဆာင္ပန္း ေမၿမိဳ႕ ၁၉ပြင့္ကို ပန္းအိုးတစ္လံုးေရခံၿပီးထိုးကာ ဘုရားလႉပါ။ ဘုရားဝတ္ျပဳ ေမတၱာပို႔ သီလယူၿပီး လိုေသာ ဆုကို ေတာင္းပါ။

ၿပီးလ်ွင္ နင္းၾကမ္းအရြက္အခက္မ်ားကို စြန္႔ေသာအခါ လက္အိတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ၊ ညႇပ္တစ္ခုခုႏွင့္ ျဖစ္ေစ (မိမိအသားႏွင့္မထိေစရန္) ယူေဆာင္ၿပီး ဘုမၼိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေနာက္ေျမာက္ အရပ္သို႔ စြန္႔ပစ္ပါ။ နင္းၾကမ္းကို စြန္႔သည့္အခါ ညႇပ္နဲ႔ျဖစ္ေစ လက္အိတ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ကိုင္၍ စြန္႔ပစ္ရန္ သတိ႐ွိရပါမယ္။ ေဆာင္ပန္းေမၿမိဳ႕ ၁၉ပြင့္ကို ၃ ည သိပ္ၿပီး စေနေန႔မနက္တြင္ သီရိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေ႐ွ႕ေတာင္အရပ္သို႔ သြားေရာက္ စြန္႔ပစ္ရပါမည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဤသို႔ ေန႔သားအလိုက္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ခက္ခဲေနေသာ ျပသနာႀကီးမ်ား ေျပလည္သြားမည္။ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ စီးပြားအလုပ္အကိုင္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ ဆုေတာင္းမ်ား ျပည့္ဝလာျခင္းတို႔ ႐ွိပါမည္။ ဆရာသမားတို႔ထံမွ ႏွစ္မ်ားစြာ လက္ေတြ႔သုေတသန ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အျမစ္အၫြန္႔ ႏွင့္႐ွင္သန္ျခင္းကို ေဗဒင္သုတ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ အထူးလက္ေဆာင္ေပးလိုက္ရပါသည္။ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းၾကပါေစသတည္း။

ကိုယ္စိတ္၂ပါးခ်မ္းေျမ့သာယာ႐ွိၾကပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီနကၡတ္ပညာရွင္)

 

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)