အိမ္ေဆာက္ သင့္၊ မသင့္ႏွင့္ လက္ဆန္းေဗဒင္ကိန္း

ေရွး႐ိုးျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အိမ္၊ အေဆာက္အဦ ေဆာက္ သင့္၊ မသင့္ တြက္စစ္နည္းကို ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ ပထမဦးစြာ ေနအိမ္ကို တည္ေဆာက္မည့္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ အသက္ကို သိရမည္။ ၎၏ အသက္ကို (၈) ျဖင့္ စားၿပီး “အိမ္ငယ္” က်ေသာ ေနရာမွ လက္ဝဲရစ္ ေထာက္သြားရမည္။

ဥပမာ – အသက္ ၆၀ ရွိသူ ေနအိမ္တည္ေဆာက္မည္ ဆိုပါစို႔။ အသက္ ၆၀ ကို တည္၍ (၈) ျဖင့္ စားေသာ္ (၄) ႂကြင္းေပရာ အိမ္ငယ္မွ စ လက္ဝဲရစ္ ေရတြက္ၾကည့္ေသာ္ အိမ္သေဘၤာ က်မည္။ (ပုံတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္)

အိမ္သေဘၤာက်၍ အေဟာကို ၾကည့္ေသာ္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ႂကြယ္ဝမည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ ၆၀ တြင္ အိမ္ေဆာက္သင့္ေပသည္။ သက္ေရာက္ႏွစ္အလိုက္ အိမ္ေဆာက္သင့္၊ မသင့္ သိႏိုင္ေသာ အိမ္ (၈) မ်ိဳးႏွင့္အက်ိဳးတရားကို ေဗဒင္သုတအျဖစ္ ေဖာ္ျပပါမည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၁) အိမ္ငယ္ က်ေသာ္ အသက္ရွည္ျခင္း၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ ျဖစ္ထြန္ျခင္း၊ သားသမီး ေျမး အခိုင္းအေစ မ်ားမည္။ (၂) အိမ္ေဆာင္ပန္း က်ေသာ္ မိတ္ေဆြအေပါင္းသင္းႏွင့္ အေႁခြအရံသင္းပင္းမ်ား ေပါမ်ားမည္။

(၃) အိမ္ေပါက္လဲ က်ေသာ္ မေကာင္းေပ။ အသက္ ဆုံးရႈံးရတတ္သည္။ (၄) အိမ္သေဘၤာ က်ေသာ္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝျခင္းရွိမည္။

(၅) အိမ္ျပႆဒ္ က်ေသာ္ စဥ္းစိမ္ဥစၥာခိုင္ၿမဲျခင္း အက်ိဳးရွိမည္။  (၆) အိမ္က်ီးနားက်ေသာ္  သားသမီး ေျမး အေစခံတို႔ ပ်က္စီးျခင္းေရာက္တတ္သည္။

(၇) အိမ္ျပန္က်ေသာ္ မေကာင္းေပ။ ႏွစ္မကုန္မီကာလတြင္ အလုံးစုံ ပ်က္စီးတတ္သည္။ (၈) အိမ္တံက်င္ က်ေသာ္ ဆိုးသည္။ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ဦးတည္တတ္သည္။

ဤကား ျမန္မာ့လက္ဆန္းပညာျဖင့္ အသက္ပိုင္းအလိုက္ အိမ္ေဆာက္ သင့္၊ မသင့္ တြက္စစ္ေသာ ေရွးနည္းပညာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၾကပါေစ။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့႐ိုးရာဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)